Als u betrokken bent bij een verkeersongeval is dat op zijn zachtst gezegd niet prettig. Vaak is er sprake van materiële schade, maar u kunt ook zelf gewond raken. Heeft u als werknemer een verkeersongeval tijdens werktijd gehad? Weet u wat u dan moet doen? Wat zijn de arbeidsrechtelijke gevolgen? En de gevolgen voor de werkgever? Lees hieronder meer.

Neem uw klachten serieus.

Denk niet te snel ‘het gaat wel weer over’. Dit kan later veel onprettige discussies opleveren. Vooral als het gaat om niet of nauwelijks objectiveerbare klachten: dit zijn klachten die medisch gezien niet makkelijk zijn vast te stellen. Bij bijvoorbeeld het post-whiplashsyndroom moeten de klachten zoals hoofdpijn en nekpijn direct na het ongeval aanwezig zijn geweest. Indien deze klachten niet direct na het ongeval aanwezig waren, kan in de ogen van sommige verzekeraars geen sprake zijn van dit syndroom. Als u dus pas twee maanden na het ongeval uw huisarts bezoekt met hoofdpijn en nekklachten dan kan het lastig zijn om uw klachten aan te tonen. Ga dus direct naar uw huisarts en bespreek uw klachten.

Houd al uw schade bij.

Verder is het belangrijk dat u vanaf het begin af aan uw schade bijhoudt. Kosten die u maakt moeten door de aansprakelijke partij worden betaald. Bewaar nota’s, facturen en/of kwitanties. Ook de gemaakte reiskosten in verband met ziekenhuisbezoek van zowel u als uw familieleden, opvang voor de kinderen, ingeschakelde hulp in en om het huis moeten worden vergoed.

U kunt uzelf steeds de vraag stellen: “Zou ik deze kosten ook gemaakt hebben als ik geen letsel zou hebben gehad?” Als u deze vraag met nee beantwoord, dan is het zaak dat u de kosten noteert en eventuele bonnetjes bewaart. Koop een agenda en noteer daarin per dag alles wat er gebeurt (wie kwam er bezoek, naar welke arts ben ik geweest, hoeveel km heb ik gereden etc. etc.). U kunt ook bij ons kantoor een checklist opvragen, zodat u kunt lezen waar u allemaal aan moet denken.

Aansprakelijk stellen werkgever.

Als er een verkeersongeval plaatsvindt tijdens werktijd, is er sprake van een arbeidsongeval. Als werknemer dient u dit bij uw werkgever te melden. (Bij woon-werk verkeer is dat niet het geval.) De werkgever dient op grond van de Arbowet de Inspectie hierover in te lichten. Gebeurt dat niet dan kan de werkgever hiervoor een boete krijgen. De werkgever is aansprakelijk voor de schade die uit het ongeval voortvloeit. Dit is alleen niet zo, als het ongeval door opzet of bewuste roekeloosheid is veroorzaakt.

Bewuste roekeloosheid.

Een werkgever is niet aansprakelijk als er aan de kant van de werknemer sprake is geweest van opzet, of aan opzet grenzende bewuste roekeloosheid (dus bewust roekeloos gedrag). Dit komt echter maar zelden voor. Hiervan is volgens de Hoge Raad namelijk pas sprake als “de werknemer zich tijdens het verrichten van zijn onmiddellijk aan het ongeval voorafgaande gedraging van het roekeloos karakter van die gedraging daadwerkelijk bewust is”. Zelfs al is de werknemer al voor deze gedraging gewaarschuwd, dan wil dat nog niet zeggen dat sprake is van bewust roekeloos gedrag.

Het Hof Den Haag vond dat een werknemer bewust roekeloos had gehandeld door de maximumsnelheid met meer dan 50 km per uur te overtreden, zie daarvoor de uitspraak1.

Verhaalsrecht werkgever.

Als iemand anders het verkeersongeluk heeft veroorzaakt en uw werknemer kan hierdoor (tijdelijk) niet werken, dan kunt u als werkgever diegene aansprakelijk stellen die de veroorzaker is van het letsel van uw werknemer (bijvoorbeeld een verkeersdeelnemer). U hebt als werkgever het recht uw loonschade te verhalen op een derde. Dit heet ‘regresrecht’. U kunt gedurende vijf jaar na de eerste dag van arbeidsongeschiktheid van de werknemer deze derde hierop aanspreken. Na deze vijf jaar vervalt dit regresrecht.

U heeft als werkgever het recht het nettoloon van de werknemer op de aansprakelijke partij te verhalen. Daarnaast is het tevens mogelijk de re-integratiekosten, zoals omscholing of aanpassing van de werkplek, te verhalen. Pensioenpremies kunnen niet op de derde partij worden verhaald, zie de uitspraak2 van de rechtbank Rotterdam.

De door u als werkgever (redelijk) gemaakte kosten voor rechtsbijstand moeten ook worden vergoed.

Meer info over de juridische mogelijkheden bij een verkeersongeval tijdens werktijd?

Kortom; bent u als werknemer bij een tijdens werktijd betrokken geraakt? Wilt u uw schade vergoed zien? Of bent u werkgever en wilt u meer weten over uw rechten en plichten? Heeft u hulp nodig om de derde partij aansprakelijk te stellen of om uw kosten goed in beeld te brengen? En op welke manier u de schade die door een derde is veroorzaakt kunt verhalen? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Verbintenissenrecht.

Het gedeelte van het burgerlijk recht dat regels geeft over verbintenissen die mensen met elkaar sluiten, zoals overeenkomsten.

Echtscheidingsrecht.

De regels die bepalen hoe een echtscheidingsprocedure moet verlopen en aan welke eisen hierbij moet worden voldaan.