De term slapend dienstverband wordt gebruikt voor de situatie dat een langdurig arbeidsongeschikte werknemer (na twee jaar ziekte) nog wel bij een werkgever in dienst is, maar geen werkzaamheden meer verricht. De arbeidsovereenkomst bestaat nog steeds, de werknemer is al twee jaar arbeidsongeschikt, verricht geen werk en door de werkgever hoeft er geen loon meer te worden betaald.

Situatie tot november 2019.

Werkgevers kozen er vaak voor om het dienstverband van een werknemer na 2 jaar ziekte niet te beëindigen. Op deze manier konden zij onder de betaling van de transitievergoeding uitkomen. Rechters vonden deze handelwijze niet ernstig verwijtbaar. Op 8 november 2019 heeft ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, hierover geoordeeld. De Hoge Raad zei dat werkgevers in principe verplicht zijn om slapende dienstverbanden van langdurig arbeidsongeschikte werknemers te beëindigen onder betaling van de transitievergoeding.

Lees hier de volledige uitspraak van de Hoge Raad.

U kunt als werkgever een compensatie krijgen.

Op 1 april 2020 is de regeling in werking getreden waardoor u als werkgever de aan de werknemer betaalde wettelijke transitievergoeding vergoed krijgt. Dit geldt voor alle transitievergoedingen die sinds 1 juli 2015 aan werknemers zijn betaald. Op de website van het UWV staat hiervoor een formulier waarmee u de betaalde vergoeding kunt terugvragen.

Advies aan werkgever.

Werkgevers wordt geadviseerd om tot beëindiging van het slapende dienstverband over te gaan. U kunt uw werknemer een aanbod doen om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen, waarbij u de wettelijke transitievergoeding betaalt. Doet u dat niet, dan blijft u als werkgever verplicht om zich in te spannen voor re-integratie.

Indien uw werknemer op enig moment weer (gedeeltelijk) in staat is om passende arbeid te verrichten en uw werknemer maakt kenbaar dat hij dat wil, dan kan dat leiden tot nieuwe bedongen arbeid.

Verder lopen de dienstjaren nog steeds door. Indien dan later, op verzoek van de werknemer, de arbeidsovereenkomst toch wordt beëindigt, groeit vervolgens de hoogte van de transitievergoeding. Ook dienen bij een reorganisatie werknemers met een slapend dienstverband bij de afspiegeling te worden meegenomen.

Welke uitzondering bestaat er?

Heeft u als werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij instandhouding van de arbeidsovereenkomst van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer? Dan kan er alleen in dat geval een uitzondering bestaan. Deze uitzondering wordt aanwezig geacht als er voor de werknemer nog een mogelijkheid voor re-integratie bestaat. (Een dergelijk gerechtvaardigd belang is niet aanwezig als de werknemer bijna de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.)

Meer informatie?

Heeft u vragen over een langdurig zieke medewerker of over een beëindiging van het slapende dienstverband? Wilt u weten wat de hoogte is van de wettelijke vergoeding die u moet betalen? Wilt u weten of u toch niet beter het dienstverband kunt beëindigen of de medewerker in dienst kunt houden? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij staan voor u klaar!

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Verbintenissenrecht.

Het gedeelte van het burgerlijk recht dat regels geeft over verbintenissen die mensen met elkaar sluiten, zoals overeenkomsten.

Echtscheidingsrecht.

De regels die bepalen hoe een echtscheidingsprocedure moet verlopen en aan welke eisen hierbij moet worden voldaan.