Volgens artikel 27, lid 1d van de WOR dient de werkgever instemming te vragen aan de OR bij het vaststellen, veranderen en intrekken van regelingen inzake de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid. Lees verder of contact onze arbeidsrecht advocaat.

Arbeidsomstandigheden.

Het begrip “arbeidsomstandigheden” verwijst naar diverse aspecten van de werkomgeving waarin werknemers hun taken vervullen. Het omvat zowel de fysieke, psychologische als sociale omstandigheden waaronder arbeid wordt verricht. Het waarborgen van gunstige arbeidsomstandigheden is van essentieel belang om de gezondheid, veiligheid en het welzijn van werknemers te waarborgen.

Binnen arbeidsomstandigheden zijn er diverse belangrijke elementen die aandacht verdienen:

Fysieke omgeving:

Dit omvat de tastbare aspecten van de werkplek, zoals de inrichting van de ruimte, ventilatie, verlichting, geluidsniveaus, temperatuur en ergonomie. Het creëren van een veilige en comfortabele fysieke werkomgeving is van groot belang om verwondingen, ziektes en ongemak te voorkomen.

Veiligheid:

Het waarborgen van een veilige werkomgeving staat voorop. Dit omvat maatregelen zoals het identificeren en verminderen van gevaren, het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen, het implementeren van noodplannen en het verzorgen van veiligheidstrainingen.

Gezondheid:

Het bevorderen van de gezondheid van werknemers staat centraal. Dit omvat maatregelen zoals het bieden van toegang tot medische zorg, het voorkomen van beroepsziekten, het aanbieden van gezondheidsbevorderende programma’s en het verminderen van blootstelling aan schadelijke stoffen.

Psychosociale aspecten:

Arbeidsomstandigheden hebben tevens betrekking op de psychologische en sociale aspecten van het werk. Hierbij valt te denken aan het verminderen van werkgerelateerde stress, het bevorderen van een gezonde balans tussen werk en privé, het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden en eerlijke arbeidspraktijken.

Het verbeteren van arbeidsomstandigheden draagt bij aan het welzijn van werknemers, verhoogt de productiviteit en draagt bij aan een positieve werkcultuur binnen organisaties. Om deze reden zijn er wet- en regelgeving en richtlijnen ontwikkeld om arbeidsomstandigheden te reguleren en te verbeteren.

Het overeenstemmingsrecht.

Bij de keus in arbodienstverlening heeft de OR zelfs het overeenstemmingsrecht, namelijk als het gaat om de keuze tussen de maatwerkregeling en vangnetregeling (Arbowet, art.9). Het overeenstemmingsrecht kan echter ook op CAO-niveau geregeld zijn.

Hebt u hierover een vraag? Neem gerust contact op. Wij adviseren u graag.

Neem direct contact op.

We reageren altijd binnen 24 uur met persoonlijk en deskundig advies.

* Lees mmeer over Artikel 27, lid 1d van de WOR

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Verbintenissenrecht.

Het gedeelte van het burgerlijk recht dat regels geeft over verbintenissen die mensen met elkaar sluiten, zoals overeenkomsten.

Echtscheidingsrecht.

De regels die bepalen hoe een echtscheidingsprocedure moet verlopen en aan welke eisen hierbij moet worden voldaan.