Advocaat burgerlijk procesrecht.

mr. Annelies Jansen

profielfoto mr. Annelies Jansen

mr. Cynthia Timmer-Gijsbers

profielfoto mr. Cynthia Timmer-Gijsbers

mr. Marissa Reedijk

profielfoto mr. Marissa Reedijk

Meer weten over.

Aangesloten bij.

logo nederlandse orde van advocaten
logo nederlandse vereniging voor procesrecht
logo vereniging van incasso- en procesadvocaten

Bij de meeste mensen die over een kijkbuis beschikken, is hij regelmatig in beeld: mr. Frank Visser, oftewel de voormalige Rijdende Rechter. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is de Rijdende Rechter in juridische termen geen rechter maar een bindend adviseur. Maakt dit een uitspraak van een bindend adviseur minder bindend dan een uitspraak van een rechter?

Met andere woorden, kunt u nog onder het bindend advies uit of kan dat niet? Op deze pagina geven wij u hier meer informatie over.

Recht op toegang tot de rechter.

Op basis van onze Grondwet en diverse Europese verdragen heeft iedereen recht op toegang tot een rechter. Het is echter mogelijk om hier via een overeenkomst afstand van te doen. U kunt dan kiezen voor alternatieve geschilbeslechting zoals arbitrage, mediation of een bindend advies. Let wel op: de overeenkomst is pas geldig als eruit voortvloeit dat de afstand van het recht vrijwillig en ondubbelzinnig door de twee partijen is gedaan.

Waarom zou u kiezen voor een bindend advies procedure?

Als u kiest voor een bindend advies, besluit u met een andere partij in geval van onenigheid advies te vragen aan een onafhankelijke derde. Deze procedure is aantrekkelijk omdat het snel, efficiënt en informeel kan verlopen. Dit is mogelijk omdat de bindend advies procedure niet gebonden is aan strikte wettelijke kaders. De bindend adviseur is een deskundige die maatwerk kan leveren.

Hoe bindend is het advies eigenlijk?

Een uitspraak van een bindend adviseur moet worden nageleefd. Gebeurt dit niet vrijwillig, dan kan nakoming alsnog via de gewone rechter worden afgedwongen. Pas nadat het bindend advies definitief is, ligt de weg richting de rechter open. Dit kan niet eerder om de uitspraak van de bindend adviseur af te dwingen of te laten beoordelen. Heeft de bindend adviseur geoordeeld over het geschil? Dan kijkt de rechter alleen of de bindend adviseur in redelijkheid tot de door hem gegeven beslissing heeft kunnen komen.

Er is dus geen hoger beroep mogelijk. Het bindend advies mag en kan alleen ‘marginaal’ worden getoetst door de rechtbank. Het is zeker niet de bedoeling dat de rechter het werk van de bindend adviseur over gaat doen. Partijen hebben immers niet voor niets gekozen voor een beslechting van een geschil via een bindend adviseur.

Vernietiging van het bindend advies.

Als u het niet eens bent met het besluit van de bindend adviseur en u voor de rechter staat, is het dus lastig om een bindend advies van tafel te krijgen. Vernietiging van het besluit van de bindend adviseur is alleen mogelijk als de inhoud of de wijze van totstandkoming van het advies naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Denk daarbij aan ernstige vormfouten die door de bindend adviseur zijn gemaakt.

Voorbeelden zijn het niet in acht nemen van het beginsel van onafhankelijkheid en onpartijdigheid, het beginsel van hoor en wederhoor en het motiveringsbeginsel. De bindend adviseur en zijn beslissing zullen aan deze vereisten moeten voldoen.

“Dat is mijn uitspraak en daar zult u het mee moeten doen?

Enige tijd geleden kwam ook een uitspraak van de Rijdende Rechter voor de rechter. Het ging daarbij om een geschil van een huiseigenaar met een aannemer over de oplevering van een keuken. De huiseigenaresse die het niet eens was met de beslissing van bindend adviseur mr. Frank Visser. Zij legde vervolgens de situatie voor aan de rechter.

De rechtbank Amsterdam heeft in deze zaak uitspraak gedaan in het voordeel van de aannemer, namelijk dat partijen niet onder de uitspraak van de Rijdende Rechter konden uitkomen. De rechtbank overwoog dat het bindend advies in stand blijft, omdat naar het oordeel van de rechtbank niet is komen vast te staan dat het advies ernstig gebrekkig is gemotiveerd en dat het geen schending van procesrecht oplevert.

Conclusie en advies.

Kortom, het oplossen van een geschil via bindend advies is niet zonder risico’s. In nagenoeg alle gevallen zult u het met de uitspraak van de bindend adviseur moeten doen. Vernietiging van de uitspraak is alleen bij hoge uitzondering mogelijk. Dat de uitspraak van de bindend adviseur kan tegenvallen, is dus een risico die u voor het sluiten van de overeenkomst af dient te wegen.

Wij raden u in ieder geval aan om een duidelijke bindend advies overeenkomst op te stellen, waarin de afspraken ten aanzien van de wijze van totstandkoming van het bindend advies worden vastgelegd. Onze advocaten kunnen u hierbij van dienst zijn. Ook kunnen onze advocaten bewerkstelligen dat uw wederpartij zich daadwerkelijk aan de uitspraak van de bindend adviseur houdt als deze in uw voordeel is.

Wij helpen u graag verder!

Bent u betrokken bij een geschil over een bindend advies of zit u daar middenin of heeft u naar aanleiding van het bovenstaande andere vragen? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaat burgerlijk procesrecht staat u graag te woord.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Echtscheidingsrecht.

De regels die bepalen hoe een echtscheidingsprocedure moet verlopen en aan welke eisen hierbij moet worden voldaan.

Incasso.

Het innen van geld of openstaande vorderingen van een schuldenaar, ook wel wanbetaler genoemd.

Verbintenissenrecht.

Het gedeelte van het burgerlijk recht dat regels geeft over verbintenissen die mensen met elkaar sluiten, zoals overeenkomsten.