Advocaat burgerlijk procesrecht.

mr. Annelies Jansen

profielfoto mr. Annelies Jansen

mr. Cynthia Timmer-Gijsbers

profielfoto mr. Cynthia Timmer-Gijsbers

mr. Marissa Reedijk

profielfoto mr. Marissa Reedijk

Meer weten over.

Aangesloten bij.

logo nederlandse orde van advocaten
logo nederlandse vereniging voor procesrecht
logo vereniging van incasso- en procesadvocaten

Heeft u een rechtsbijstandverzekering, maar wenst u liever gebruik te maken van de diensten van een advocaat? U heeft het recht uw eigen advocaat te kiezen, ook mét een rechtsbijstandverzekering! Lees verder of contact onze advocaat burgerlijk procesrecht.

Gebrek aan nauwkeurigheid, betrokkenheid en kennis (van het dossier) zijn veelgehoorde klachten van rechtsbijstandverzekerden over de dienstverlening van hun rechtsbijstandsverzekeraar. Vaak denken verzekerden dat zij geen andere keuze hebben dan gebruik maken van de dienstverlening van hun rechtsbijstandsverzekeraar, echter bestaat (het recht op) een vrije advocaatkeuze. U hoeft als verzekerde geen genoegen te nemen met de jurist of advocaat die uw verzekeraar voor u in gedachten heeft of die uw zaak (op dit moment) behandelt.

Recht op vrije advocaatkeuze.

Het recht op vrije advocaatkeuze wordt in het Europees recht gewaarborgd in de Europese richtlijn (87/344/EEG). Deze richtlijn is in de Nederlandse wet opgenomen via artikel 4:67 van de Wet op het financieel toezicht.

De Hoge Raad stelde vragen aan het Europese Hof van Justitie over wanneer het recht op vrije keuze dient te gelden. Daarop antwoordde het Hof dat het recht niet pas van toepassing is in de situatie dat de rechtsbijstandverzekeraar heeft besloten dat de behandeling van de zaak aan een externe advocaat of jurist moet worden uitbesteed, omdat bijvoorbeeld bijstand door een advocaat in een procedure verplicht is. In het arrest van 7 november 2013 bevestigde het Hof dat het recht bestaat, ongeacht of rechtsbijstand voor de desbetreffende gerechtelijke of administratieve procedure naar nationaal recht verplicht is gesteld.

Helaas wijzen rechtsbijstandverzekeraars verzekerden onvoldoende op hun rechten. In het geval er een verzoek wordt gedaan door een verzekerde om een eigen (gekozen/externe) advocaat in de arm te nemen, wordt dit veelal afgewezen met verwijzing naar omvangrijke en moeilijk leesbare polisvoorwaarden. De reden voor deze opstelling van rechtsbijstandverzekeraars laat zich overigens eenvoudig raden.

Wanneer een zaak wordt uitbesteed aan een advocaat die niet samenwerkt met rechtsbijstandverzekeraars, hebben rechtsbijstandverzekeraars de kosten niet meer in eigen hand. Deze beperking van juridische bijstand is natuurlijk ontoelaatbaar.

Administratieve procedure.

Het Europese Hof van Justitie heeft vervolgens met twee arresten van 7 april 2016 het begrip “administratieve procedure” uitgelegd. Administratieve procedures zijn degene waarin een werkgever een bestuursorgaan (UWV) verzoekt een ontslagvergunning te verlenen en een bezwaarprocedure. Rechtsbijstandverzekerden mogen dus (van meet af aan) zelf een advocaat kiezen bij ontslagprocedures bij het UWV en bij bezwaarprocedures in het bestuursrecht.

Ontwikkelingen in de rechtspraak in Europa.

Het Europese Hof van Justitie zegt in meer recentere rechtspraak dat ‘elke fase die kan leiden tot een procedure bij een gerechtelijke instantie, zelfs een voorafgaande fase’, moet worden geacht onder het begrip “gerechtelijke procedure” te vallen […].’ Hoewel de zaak ziet op een Belgische bemiddelingsprocedure die wij hier in Nederland niet hebben, verduidelijkt het Europese Hof wel hoe een Europese regel uitgelegd dient te worden.

Deze uitspraak zou ook voor Nederlandse verzekerden kunnen gaan betekenen dat een rechtsbijstandverzekerde ook in de voorfase de zaak door een advocaat naar keuze mag laten behandelen en geen genoegen hoeft te nemen met de eigen juristen van de rechtsbijstandverzekering. Wij volgen deze situatie op de voet en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Kosten externe advocaat.

Een rechtsbijstandverzekeraar mag niet alsnog door de verzekering gemaakte kosten in verband met het honorarium van een (gekozen/externe) advocaat in rekening brengen bij de verzekerde. Ook mag de verzekeraar geen beperkingen aan het uurtarief van de advocaat stellen. Een uitzondering daarop is overigens de toepassing van een kostenmaximum per zaak op basis van de afgesloten polisvoorwaarden.

Ook met een rechtsbijstandverzekering zijn wij u graag van dienst.

Zodra er sprake is van een procedure, bepaalt de verzekerde wie in die procedure als rechtshulpverlener optreedt. Het is goed om te weten dat u op dat moment een vrije advocaatkeuze heeft. De onafhankelijke advocaten van Bernhaege Advocaten helpen u graag.

Ook indien u het met uw rechtsbijstandverzekeraar niet eens bent over de aanpak van uw zaak of de zienswijze over de kans van slagen van uw zaak, kunt u voor een second opinion bij ons terecht. Op grond van de verzekeringspolis komen deze kosten voor vergoeding in aanmerking. In het geval wij vervolgens uw zienswijze delen, kunt u één van onze advocaten inschakelen om de behandeling van uw zaak voort te zetten op kosten van uw rechtsbijstandverzekeraar.
Wilt u aanvullende informatie over het kiezen van uw eigen advocaat burgerlijk procesrecht bij een rechtsbijstandverzekering? Neem dan contact op.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Echtscheidingsrecht.

De regels die bepalen hoe een echtscheidingsprocedure moet verlopen en aan welke eisen hierbij moet worden voldaan.

Incasso.

Het innen van geld of openstaande vorderingen van een schuldenaar, ook wel wanbetaler genoemd.

Verbintenissenrecht.

Het gedeelte van het burgerlijk recht dat regels geeft over verbintenissen die mensen met elkaar sluiten, zoals overeenkomsten.