Advocaat burgerlijk procesrecht

mr. Annelies Jansen

  • profielfoto annelies jansen
  • cynthia timmer-gijsbers
Neem contact met ons

Meer weten over

Aangesloten bij

logo nederlandse orde van advocaten
logo nederlandse vereniging voor procesrecht
logo vereniging van incasso- en procesadvocaten

Wanneer er meerdere gedaagden zijn waarvan er minimaal één wel verschijnt en verweer voert, kunt u kosten besparen door niet te verschijnen in de bodemprocedure en wel in het hoger beroep. Wanneer een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding aan u uitbrengt en u oproept voor een zittingsdatum betekent dit dat u voor de rechter op die datum moet verschijnen in persoon of via een advocaat.

Indien u hieraan geen gevolg geeft, wordt over de zaak buiten uw aanwezigheid besloten en komt er een uitspraak. In de meeste gevallen wordt de vordering van de eiser toegewezen, tenzij de vordering de rechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt. Degenen die niet zijn verschenen worden dan bij verstek veroordeeld door de rechter.

Geld besparen door geen gehoor te geven aan een aan u uitgebrachte dagvaarding is natuurlijk mooi. Maar hoe zit het met uw rechten in de verdere procedure? In dit artikel leest u hier meer over.

Verzet aantekenen tegen verstekvonnis

Als een gedaagde door de rechter bij verstekvonnis wordt veroordeeld, geldt als regel dat de gedaagde daartegen binnen vier weken verzet kan aantekenen en geen hoger beroep. Het wordt gecompliceerder als er meerdere gedaagden door de eisende partij zijn opgeroepen en in ieder geval één van hen voor de rechter verschijnt en inhoudelijk verweer voert. In zulke gevallen wordt er verstek verleend tegen degene die niet kwam opdagen, terwijl de procedure met de wel verschenen gedaagde wordt voortgezet. Dit levert een lastige situatie op. De vervolgstappen en bijbehorende termijnen (verzet en hoger beroep) lopen uit elkaar. Hierdoor ontstaat het gevaar op tegenstrijdige beslissingen en strijd met het recht op een eerlijk proces.

Uitzondering

Dit probleem wordt wettelijk opgelost. In deze situatie wordt tussen alle partijen één vonnis gewezen dat als een vonnis op tegenspraak wordt beschouwd. De gedachte achter deze regeling is dat het eindvonnis ten opzichte van alle gedaagden tegelijk wordt gewezen. Tegen het vonnis staat voor alle partijen (dus ook voor degenen die niet verschenen zijn) vervolgens hoger beroep open.

Tijdig hoger beroep aantekenen

Voor het instellen van hoger beroep geldt de reguliere termijn van drie maanden vanaf de dag van de uitspraak van de rechtbank. Hoger beroep wordt niet bij dezelfde rechter behandeld, maar bij een andere en hogere instantie (het gerechtshof). U kunt dus gewoon nog hoger beroep instellen tegen een eindvonnis ook als u als medegedaagde (bewust) niet bent verschenen en u bij verstek bent veroordeeld. Dit is echter alleen mogelijk als een andere gedaagde wel is verschenen in de bodemprocedure bij de rechtbank.

Hoe u kosten kunt besparen

Voor de behandeling van een zaak door de rechtbank dient griffierecht betaald te worden. Het griffierecht is verschuldigd vanaf de dag van de eerste zitting. Vanaf het moment dat u of een advocaat namens u op de zitting verschijnt, bent u dus kosten verschuldigd. In de situatie zoals hierboven geschetst waar er meerdere gedaagden zijn en u verschijnt niet op de eerste zitting betekent dat dat u pas in hoger beroep griffiekosten verschuldigd bent. Daarnaast spaart u ook de kosten van een advocaat uit voor het voeren van verweer in de bodemprocedure. Het verweer (zowel mondeling als schriftelijk) van de wel verschenen gedaagden kan echter slechts in uw voordeel werken wanneer er sprake is van een rechtsbetrekking die er voor zorgt dat de beslissing voor alle gedaagden gelijk zou moeten zijn.

Pas op: er zijn uitzonderingen

De voordelen van niet verschijnen gaan niet altijd op. Als de verschenen gedaagde bijvoorbeeld een regeling met de wederpartij treft dan zal tegenover u als niet verschenen gedaagde alsnog een verstekvonnis worden uitgesproken. De verschenen gedaagde neemt immers niet langer deel aan de procedure. Zodoende is het risico van tegenstrijdige uitspraken in dat geval ook niet aanwezig. Er wordt ook een verstekvonnis uitgesproken wanneer de verschenen gedaagde zich na het tussenvonnis terugtrekt. Er geldt dan geen termijn voor hoger beroep maar juist de kortere termijn van verzet.

Voorwaarden en waarschuwing

Bij dagvaardingsprocedures waarin in ieder geval één van de gedaagden verschijnt die zich niet terugtrekt of een schikking treft, kan het dus interessant zijn om niet ook zelf als gedaagde verweer te voeren. Het verschilt per geval of het raadzaam is wel of niet te verschijnen in een bodemprocedure. U doet u er dus goed aan om na ontvangst van een dagvaarding een advocaat gespecialiseerd in het procesrecht te raadplegen.

Meer weten?

Heeft u verdere vragen over de bodemprocedure, het verstekvonnis of andere vragen? Wij doen ons best om deze voor u te beantwoorden. Mail ons via info@bernhaege.nl. Ook kunt u een van onze vestigingen in Veghel of Oss bellen. Voor Veghel belt u naar telefoonnummer 0413 – 35 22 11 en voor Oss naar 0412 – 76 02 27. Onze advocaat burgerlijk procesrecht staat u graag te woord.

Bent u woonachtig of is uw bedrijf gevestigd in Veghel, Sint-Oedenrode, Gemeente Meierijstad, Uden, Schijndel, Erp, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Bent u woonachtig of is uw bedrijf gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Advocaat burgerlijk procesrecht

mr. Annelies Jansen

  • profielfoto annelies jansen
  • cynthia timmer-gijsbers
Neem contact met ons

Meer weten over

logo nederlandse orde van advocaten
logo nederlandse vereniging voor procesrecht
logo vereniging van incasso- en procesadvocaten

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Contact opnemen
+31 413 35 22 11
+31 412 76 02 27

Andere expertises van ons kantoor.

Bekijk alle rechtsgebieden

Echtscheidingsrecht

De regels die bepalen hoe een echtscheidingsprocedure moet verlopen en aan welke eisen hierbij moet worden voldaan.

Incasso

Het innen van geld of openstaande vorderingen van een schuldenaar, ook wel wanbetaler genoemd.

Verbintenissenrecht

Het gedeelte van het burgerlijk recht dat regels geeft over verbintenissen die mensen met elkaar sluiten, zoals overeenkomsten.