Advocaat burgerlijk procesrecht.

mr. Annelies Jansen

profielfoto mr. Annelies Jansen

mr. Cynthia Timmer-Gijsbers

profielfoto mr. Cynthia Timmer-Gijsbers

mr. Marissa Reedijk

profielfoto mr. Marissa Reedijk

Meer weten over.

Aangesloten bij.

logo nederlandse orde van advocaten
logo nederlandse vereniging voor procesrecht
logo vereniging van incasso- en procesadvocaten

De deurwaarder belt aan en brengt een dagvaarding aan u uit. U bent bij deze opgeroepen om op een zittingsdatum te verschijnen bij de rechtbank. Nu kunt u besluiten tot niet verschijnen in procedure. Dat klinkt misschien erg spannend, maar dat kan gunstig voor u zijn. Lees verder of neem contact op met onze advocaat burgerlijk procesrecht.

Niet verschijnen in procedure of rechtzaak, wat gebeurt er dan? De rechter neemt een beslissing in de zaak waarin u bent opgeroepen zonder dat u uw woordje hebt kunnen doen. Meestal betekent dit dat de rechter de vordering van de eiser zal toewijzen en daarmee de eiser gelijk geven. Dit kan echter ook anders uitpakken. De rechter kan zelfs besluiten de vordering van de eiser af te wijzen, indien de vordering de rechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

In een dergelijk geval heeft u tijd en geld bespaard door niet te verschijnen. Meestal is het echter zo dat personen die niet zijn verschenen in de rechtszaak bij verstek worden veroordeeld door de rechter. Het verstekvonnis wordt uitvoerbaar bij voorraad verklaard, waardoor het direct ten uitvoer kan worden gelegd.

Besluit u na het ontvangen van de dagvaarding dat u daar niet op gaat reageren, dan krijgt u na de zittingsdatum bericht van de rechtbank dat aan u verstek is verleend. In dit geval wordt de procedure een aantal weken aangehouden voordat de rechter overgaat tot het wijzen van een verstekvonnis. In deze periode kunt u ervoor kiezen over te gaan tot het zuiveren van het verstek, of niet.

Geld besparen door niet in de rechtbank te verschijnen, terwijl u wel bent opgeroepen is natuurlijk geweldig. Maar klinkt het niet te mooi om waar te zijn? In dit artikel leest u hier meer over.

Verstekvonnis.

Er is een verstekvonnis gewezen. Dus gaat u nu in verzet of hoger beroep? Een gedaagde die niet is verschenen in de rechtszaak wordt veroordeeld bij een verstekvonnis. Het rechtsmiddel van hoger beroep staat dan niet open, maar deze gedaagde krijgt het rechtsmiddel van verzet. Het verzet moet u desgewenst binnen vier weken aantekenen.

Deze termijn vangt aan op het moment dat het vonnis bij u in persoon is betekend, u een daad van bekendheid hebt gedaan of na voltooiing van de tenuitvoerlegging van het vonnis.

Verzetdagvaarding.

De rechter heeft verstek verleend en u heeft besloten verzet aan te tekenen. Wat nu? U brengt dan een verzetdagvaarding uit. Deze dagvaarding heeft te gelden als conclusie van antwoord. Dit houdt in dat u met deze dagvaarding geen bodemprocedure start, maar verweer voert tegen de in de bodemprocedure gestelde eis en daarbij een eventuele tegeneis vordert.

Heb ik een advocaat nodig?

Om een verzetdagvaarding uit te brengen, is het enkel in de zaken waarin niet in persoon kan worden geprocedeerd noodzakelijk een advocaat in te schakelen. Indien het is toegestaan in persoon te procederen, kan er dus ook voor worden gekozen zelf een verzetdagvaarding aan te brengen bij de rechtbank. Het is te allen tijde aan te raden juridisch advies in te winnen indien u verzet aan wil tekenen.

Uitzonderingssituatie bij meerdere gedaagden.

Het wordt gecompliceerder als er meerdere gedaagden zijn en in ieder geval één van hen voor de rechter is verschenen. In zulke gevallen zou er, de hoofdregel volgend, namelijk zowel verstek verleend worden tegen degene die niet kwam opdagen als voort geprocedeerd met de wel verschenen gedaagde. Dit levert een lastige situatie op.

De vervolgstappen en bijbehorende termijnen (verzet en hoger beroep) lopen uit elkaar met het gevaar van tegenstrijdige beslissingen en strijd met het recht op een eerlijk proces. De vraag of er in deze situatie voor de niet verschenen gedaagden verzet of hoger beroep open staat heeft de rechtspraak en literatuur verdeeld gehouden.

Geen verzet maar hoger beroep.

Dit probleem wordt wettelijk opgelost. Via artikel 140 lid 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering staat tegen een vonnis dat is gewezen tussen “alle partijen” slechts het rechtsmiddel van hoger beroep open. Dat dit artikel op een dergelijke situatie van toepassing is, bevestigt ook de Hoge Raad in haar arrest van 7 juli 2017.

In deze situatie wordt tussen alle partijen één vonnis gewezen dat niet als verstek, maar als een vonnis op tegenspraak wordt beschouwd. De gedachte achter deze regeling is dat het eindvonnis ten opzichte van alle gedaagden tegelijk wordt gewezen en de problematiek die hierboven is geschetst, wordt voorkomen. Tegen het vonnis staat voor alle partijen (ook voor degenen die niet verschenen zijn) hoger beroep open.

Hoger beroep.

Hoger beroep moet binnen de reguliere termijn van drie maanden vanaf de dag van de uitspraak van de rechtbank worden ingesteld. Het hoger beroep wordt niet door dezelfde rechter behandeld als de bodemprocedure. Maar door welke rechter dan wel? Een hogere instantie dan de rechtbank behandelt het hoger beroep, namelijk het gerechtshof. Dit hoger beroep kunt u dus ook als (bewust) niet verschenen medegedaagde instellen tegen een eindvonnis waar u bij verstek bent veroordeeld.

Let wel: dit is enkel mogelijk als een andere gedaagde wel is verschenen bij de rechtbank. Bent u als enige gedagvaard in een procedure en heeft u besloten niet te verschijnen, dan wordt u bij verstek veroordeeld en staat enkel de mogelijkheid van verzet nog voor u open tegen het door de rechtbank uitgesproken vonnis in de bodemprocedure.

Kracht van gewijsde.

Laat u zowel de mogelijkheid van verzet als dat van hoger beroep aan u voorbij gaan, weet dan dat het vonnis kracht van gewijsde verkrijgt. Dit houdt in dat er geen gewoon rechtsmiddel meer openstaat tegen het door de rechter uitgesproken vonnis. Als een vonnis kracht van gewijsde verkrijgt, betekent dit ook dat het vonnis gezag van gewijsde krijgt, waardoor het vonnis niet meer in een nieuwe procedure opnieuw kan worden betwist.

Kosten besparen.

Een procedure starten kost geld, maar hoe werkt dat precies en kan dat niet voor minder? Vanaf de dag van de eerste zittingsdatum bent u griffierecht verschuldigd. Oftewel: vanaf de dag dat u of een advocaat namens u op de zitting verschijnt, bent u de rechtbank kosten verschuldigd. Maar wat nu als er zoals hiervoor beschreven meerdere gedaagden zijn en u besluit niet te verschijnen? Dan bent u pas in hoger beroep griffiekosten verschuldigd.

Let wel dat in dit geval uw standpunt niet wordt verdedigd of beargumenteerd in de bodemprocedure. Het verweer van een wel verschenen gedaagde werkt enkel in uw voordeel als de rechtsbetrekking tussen alle gedaagden ervoor zorgt dat de beslissing van de rechter voor een ieder gelijk moet zijn. Het willen besparen van geld geschiedt dus niet zonder risico’s.

Risico’s.

Hiervoor zagen we al dat het niet verschijnen verschillende risico’s met zich meebrengt. Allereerst kan het zijn dat geen hoger beroep open staat voor u tegen het vonnis, doordat u niet bent verschenen in de bodemprocedure en ook uw medegedaagden het hebben laten afweten. Verschijnt één van uw medegedaagden wel en voert deze verweer, dan betekent dit niet automatisch dat dit verweer in uw voordeel werkt.

Er zijn echter nog meer risico’s denkbaar. Een verschenen gedaagde kan een regeling treffen met haar wederpartij, waardoor tegen u alsnog een verstekvonnis zal worden uitgesproken, omdat de verschenen gedaagde niet langer deelneemt aan de procedure. Zo komt het risico van tegenstrijdige uitspraken te vervallen.

Ook in het geval dat de medegedaagde zich na het uitspreken van het tussenvonnis terugtrekt, zal er een verstekvonnis jegens u als niet verschenen partij worden uitgesproken, waardoor de mogelijkheid van hoger beroep voor u vervalt en weer de korte termijn voor verzet in werking treedt.

Waarschuwing bij niet verschijnen in procedure.

Het verschilt per geval of het raadzaam is wel of niet te verschijnen in een bodemprocedure. U doet er dus goed aan om na ontvangst van een dagvaarding een in het procesrecht gespecialiseerde advocaat te raadplegen.

Meer weten?

Heeft u (naar aanleiding van het hierbovenstaande) verdere vragen over de bodemprocedure, het verstekvonnis of andere vragen? Wij zijn u graag van dienst door deze vragen zo goed mogelijk voor u te beantwoorden. Onze gespecialiseerde advocaat burgerlijk procesrecht staat u graag te woord.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Echtscheidingsrecht.

De regels die bepalen hoe een echtscheidingsprocedure moet verlopen en aan welke eisen hierbij moet worden voldaan.

Incasso.

Het innen van geld of openstaande vorderingen van een schuldenaar, ook wel wanbetaler genoemd.

Verbintenissenrecht.

Het gedeelte van het burgerlijk recht dat regels geeft over verbintenissen die mensen met elkaar sluiten, zoals overeenkomsten.