Advocaat burgerlijk procesrecht.

mr. Annelies Jansen

profielfoto mr. Annelies Jansen

mr. Cynthia Timmer-Gijsbers

profielfoto mr. Cynthia Timmer-Gijsbers

mr. Marissa Reedijk

profielfoto mr. Marissa Reedijk

Meer weten over.

Aangesloten bij.

logo nederlandse orde van advocaten
logo nederlandse vereniging voor procesrecht
logo vereniging van incasso- en procesadvocaten

U kunt als getuige worden opgeroepen voor een getuigenverhoor, indien door uw verklaring bepaalde feiten in een rechtszaak kunnen worden bewezen. U ontvangt dan een dagvaarding of aangetekende brief waarin staat dat u dient te verschijnen in een procedure.

Denk bij een civiele procedure bijvoorbeeld aan een geschil over hoe afspraken in een overeenkomst moeten worden uitgelegd. Is de tekst wel in lijn met de bedoeling van partijen of voor een andere interpretatie vatbaar? Zogenaamde waterdichte contracten blijken in de praktijk namelijk een utopie.

Eigenlijk in nagenoeg iedere procedure in het civiele recht komt het vroeg of laat aan op het leveren van (tegen)bewijs door het horen van getuigen. Maar hoe werkt zo’n getuigenverhoor eigenlijk en wat zijn uw rechten en plichten als getuige? In dit artikel geven we u hier meer informatie over.

U bent verplicht te verschijnen

Wanneer u bent opgeroepen te verschijnen, bent u verplicht bij de zitting aanwezig te zijn. Dit tenzij er sprake is van een dringende reden waardoor u onmogelijk kunt verschijnen. Komt u zonder geldige reden niet opdagen, kan de rechter de politie bevelen u op te halen.

Wat wordt verstaan onder een dringende reden?

  • Ziekte? Als u ziek bent geldt dit als dringende reden. Er zal dan een andere datum voor het getuigenverhoor worden gezocht. Geef dit wel tijdig door.
  • Afstand? Indien de rechtbank waar u dient te verschijnen onredelijk ver reizen is, kunt u het verzoek indienen of u uw getuigenverklaring mag afleggen bij een rechtbank bij u in de buurt.
  • Werk? Werkverplichtingen zijn geen reden om niet te verschijnen. Uw werkgever is wettelijk verplicht om u vrij te geven om te gaan getuigen, zonder dat dit ten koste gaat van uw vakantiedagen.

Tip: vraag om vergoeding van de door u gemaakte kosten of misgelopen salaris

De rechter zal aan het eind van uw getuigenverklaring vragen of u kosten heeft gemaakt. Naast reiskosten en parkeerkosten kunt u het misgelopen inkomen omdat u moet getuigen indienen bij de rechtbank. Een werkgever is immers niet verplicht om tijdens uw verlof het salaris door te betalen.

U hoeft niet te getuigen, indien u:

  • Familie bent van een van de partijen.
  • (Voormalig) partner of echtgeno(o)t(e) bent van een van de partijen.
  • Een beroepsgeheim heeft.
  • Door te getuigen strafbare feiten gepleegd door u/uw familie aan het licht brengt.

U maakt dan gebruik van uw zogeheten verschoningsrecht. U bent dan nog wel verplicht om op de zitting te verschijnen, maar hoeft geen verklaring als getuige af te leggen.

U bent verplicht de waarheid te spreken

Het eerste wat er gebeurt tijdens het getuigenverhoor is dat u moet zweren of beloven de waarheid te spreken, u legt de zogeheten eed af. In films zie je dit ook vaak terug. Men moet dan zweren ‘om de waarheid te vertellen, de gehele waarheid en niets dan de waarheid’.

Wat zijn de consequenties van liegen tijdens het getuigenverhoor?

Het is belangrijk dat u goed begrijpt wat de consequenties van liegen tijdens het getuigenverhoor kunnen zijn. In het getuigenverhoor dient u enkel de waarheid te vertellen. Liegen tijdens het getuigenverhoor is strafbaar en u maakt zich ermee schuldig aan meineed. Wat ook van belang is, is dat u alleen verklaart wat u uit eigen waarneming gezien of gehoord heeft. Geef het aan als u zich bepaalde dingen niet meer precies kunt herinneren of dit via anderen hebt vernomen.

Onze tips

Alles wat u tijdens het getuigenverhoor verklaart, wordt vastgelegd in een proces-verbaal. Wat in het proces-verbaal is genoteerd wordt vervolgens aan u voorgelezen na afloop van het getuigenverhoor. U kunt ook vragen om een kopie zodat u kunt meelezen. Let hierbij goed op en geef het aan als u het proces-verbaal onjuist of onvolledig vindt. Indien u akkoord bent met het proces-verbaal wordt u gevraagd het te ondertekenen.

We bieden onze hulp aan

Bent u opgeroepen om als getuige in een civiele procedure te verschijnen? Of heeft u naar aanleiding van het bovenstaande andere vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaat burgerlijk procesrecht staat u graag te woord.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Echtscheidingsrecht.

De regels die bepalen hoe een echtscheidingsprocedure moet verlopen en aan welke eisen hierbij moet worden voldaan.

Incasso.

Het innen van geld of openstaande vorderingen van een schuldenaar, ook wel wanbetaler genoemd.

Verbintenissenrecht.

Het gedeelte van het burgerlijk recht dat regels geeft over verbintenissen die mensen met elkaar sluiten, zoals overeenkomsten.