Advocaat burgerlijk procesrecht.

mr. Annelies Jansen

profielfoto mr. Annelies Jansen

mr. Cynthia Timmer-Gijsbers

profielfoto mr. Cynthia Timmer-Gijsbers

mr. Marissa Reedijk

profielfoto mr. Marissa Reedijk

Meer weten over.

Aangesloten bij.

logo nederlandse orde van advocaten
logo nederlandse vereniging voor procesrecht
logo vereniging van incasso- en procesadvocaten

U heeft een vordering op een andere partij en wenst een procedure te starten bij de rechter. Bij welke rechter moet u dan zijn? Er bestaan meerdere “soorten” rechters per rechtbank en elke rechter heeft zijn eigen bevoegdheid. Hier leest u meer over de bevoegdheid kantonrechter. Als een vordering wordt ingesteld is het noodzakelijk dit bij de juiste soort rechter te doen. Dit heet ook wel de absolute competentie.

Zaken tussen particulieren en/of bedrijven onderling worden civiele zaken genoemd. Binnen een rechtbank bestaan voor civiele zaken twee afdelingen, ook wel sectoren genoemd. Enerzijds is er de kamer voor kantonzaken, ook wel aangeduid als de sector kanton of de kantonrechter. Anderzijds zijn er de andere zaken dan kantonzaken, hierna aangeduid als sector civiel. Maar welke afdeling mag nu oordelen over uw vordering? Om dit te kunnen bepalen, moet er worden gekeken naar de aard en de waarde van de betreffende vordering.

Bevoegdheid kantonrechter.

Voor 2011 mocht de kantonrechter slechts zaken behandelen waar het ging om een maximale waarde van € 5.000,00 inclusief buitengerechtelijke incassokosten en rentebedragen. Na een wetswijziging in 2011 mag de kantonrechter zaken behandelen van een waarde van maximaal € 25.000,00 (inclusief buitengerechtelijke incassokosten en rentebedragen). De bevoegdheid van de kantonrechter is dus verruimd.

Tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoren ook zaken die, ongeacht hun waarde, betrekking hebben op huur, arbeid, CAO, consumentenkoop en –krediet, agentuur, bewind, curatele en mentorschap alsook het aanvaarden of verwerpen van een erfenis.

De kantonrechter is bevoegd, en nu?

Indien de kantonrechter bevoegd is de vordering te behandelen, betekent dit dat u de vordering bij de kantonrechter in kunt dienen zonder gebruik te maken van een advocaat. Er is bij de kantonrechter geen sprake van zogenoemde verplichte procesvertegenwoordiging. Hierdoor kan een procedure minder kostbaar zijn dan die bij de sector civiel. Ook is de wederpartij geen griffierecht verschuldigd, hoeft de indiener een lager griffierecht te betalen dan wanneer de sector civiel kennis moet nemen van de vordering en zijn er (in beginsel) kortere termijnen van toepassing in de procedure.

Waarom toch een advocaat inschakelen?

Ondanks dat er in sommige gevallen voor wordt gekozen de zaak zelf te bepleiten voor de kantonrechter, is het in sommige gevallen raadzaam eerst een advocaat in te schakelen. De advocaat kan het geschil en de stellingen van partijen beoordelen en advies uitbrengen over het (mogelijke) verloop van een gerechtelijke procedure.

Het is bijvoorbeeld belangrijk een vordering direct bij de juiste rechter in te dienen, omdat er veel tijd en daarmee geld verloren gaat als de vordering eerst bij de verkeerde rechter wordt ingediend. Laatstgenoemde zal zich in zo’n geval onbevoegd moeten verklaren, waardoor de vordering alsnog bij de juiste rechter moet worden ingediend.

Wenst u een procedure bij de kantonrechter op te starten en wilt u in dat verband meer informatie inwinnen? Of bent u door een wederpartij in een procedure bij de kantonrechter betrokken en heeft u juridische bijstand nodig? Heeft u andere vragen over de bevoegdheid van de kantonrechter? Neem dan gerust contact met ons op. Onze advocaat burgerlijk procesrecht is u graag van dienst.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Echtscheidingsrecht.

De regels die bepalen hoe een echtscheidingsprocedure moet verlopen en aan welke eisen hierbij moet worden voldaan.

Incasso.

Het innen van geld of openstaande vorderingen van een schuldenaar, ook wel wanbetaler genoemd.

Verbintenissenrecht.

Het gedeelte van het burgerlijk recht dat regels geeft over verbintenissen die mensen met elkaar sluiten, zoals overeenkomsten.