Advocaat burgerlijk procesrecht

mr. Annelies Jansen

  • profielfoto annelies jansen
  • cynthia timmer-gijsbers
Neem contact met ons

Meer weten over

Aangesloten bij

logo nederlandse orde van advocaten
logo nederlandse vereniging voor procesrecht
logo vereniging van incasso- en procesadvocaten

In 2011 is een wetsvoorstel aangenomen waarmee onder meer de bevoegdheidsgrens van de kantonrechter werd verhoogd. Dat deze wetswijziging de rechtspraak ook echt toegankelijker heeft gemaakt blijkt uit het eindrapport over de evaluatie van de competentieverhoging die eind 2011 verscheen. Conclusie was dat er zo’n 25% meer rechtszaken met een geldelijk belang tussen de € 5.000,00 en € 25.000,00 waren dan voorheen.

Tegelijkertijd met de verhoging van de bevoegdheidsgrens van de kantonrechter werd het griffierecht verlaagd. Ook dit kan ervoor hebben gezorgd dat meer particulieren en bedrijven er toch voor gekozen hebben om hun zaak aan een (kanton)rechter voor te leggen. Meer informatie over de kantonrechter leest u hieronder.

Welke rechter; kantonrechter of civiele rechter?

Civiele zaken zijn zaken tussen particulieren en/of bedrijven onderling. De behandeling van civiele zaken vindt in Nederland plaats door twee sectoren van de rechtbanken: enerzijds de sector kanton en anderzijds de sector civiel.

Als gevolg van de wetswijziging in 2011 mag de kantonrechter zaken behandelen met een geldelijk belang van maximaal € 25.000,-. Dit was voorheen maximaal € 5.000,-. In dat maximale bedrag worden ook de eventueel gevorderde buitengerechtelijke incassokosten en rente meegeteld. Nevenvorderingen zoals een proceskostenveroordeling of een op te leggen dwangsom tellen daarentegen niet mee bij de vraag of een geschil het financiële belang van € 5.000,- overstijgt.

Daarnaast behandelt de kantonrechter huurzaken, arbeidszaken en zaken die zien op consumentenkoop en -krediet, ongeacht het geldelijk belang. Ook bewind, curatele en mentorschap zijn net als het aanvaarden of verwerpen van een erfenis onderwerpen waar de kantonrechter over mag oordelen.

Alle civiele geschillen die niet tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoren, worden behandeld door de civiele rechter van de rechtbank.

Geldt er verplichte procesvertegenwoordiging?

Bij de rechtbank is de rechtzoekende verplicht om zich door een advocaat te laten bijstaan. Bij de kantonrechter heeft een rechtzoekende daarentegen de keuze of hij wel of niet een advocaat inschakelt.

Wat is er veranderd dankzij de nieuwe bevoegdheden van de kantonrechter?

Als gevolg van de uitbreiding van de bevoegdheid van de kantonrechter is het aantal zaken bij de kantonrechter toegenomen. Zeker in zaken waarin de feiten relatief eenvoudig zijn of de vordering wat minder hoog is, zal het voor de rechtzoekende de drempel verlagen om eventueel zonder advocaat de zaak te kunnen bepleiten.

De kosten wegen anders vaak bij dergelijke zaken niet op tegen de baten. Bij zaken met een geldelijk belang van net iets meer dan € 5.000,00 werd daardoor vaak afgezien van het opstarten van een gerechtelijke procedure. De kosten van de in te schakelen gerechtsdeurwaarder, de verschuldigde griffierechten en de kosten van de advocaat staan immers al snel niet meer in verhouding tot de eventueel te realiseren baten wanneer de wederpartij verweer tegen de vordering voert.

Ook in het geval een rechtzoekende volledig in het gelijk gesteld wordt, worden de advocaatkosten niet volledig vergoed, iets wat de overheid in het leven heeft geroepen om het risico van een hoge kostenveroordeling te voorkomen.

Ondanks dat er in sommige gevallen voor wordt gekozen om de zaak zelf te bepleiten, komt het geregeld voor – en is het in sommige gevallen ook raadzaam – om een advocaat vooraf het geschil en de stellingen van partijen te laten beoordelen en advies in te winnen over het (mogelijke) verloop van een gerechtelijke procedure.

Al met al lijkt de rechtspraak dus inderdaad wat toegankelijker te zijn geworden. Het verhogen van de bevoegdheidsgrens lijkt een goede zaak te zijn geweest. Dit gecombineerd met een lager griffierecht dan bij de civiele rechter en het feit dat bijstand door een advocaat niet verplicht is, zorgt voor een lagere drempel om een geschil aan de rechter voor te leggen.

Meer weten?

Heeft u vragen over de bevoegdheid van de kantonrechter? Neemt u dan gerust contact met ons op. Onze advocaat burgerlijk procesrecht is u graag van dienst.

Bent u woonachtig of is uw bedrijf gevestigd in Veghel, Sint-Oedenrode, Gemeente Meierijstad, Uden, Schijndel, Erp, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Bent u woonachtig of is uw bedrijf gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Advocaat burgerlijk procesrecht

mr. Annelies Jansen

  • profielfoto annelies jansen
  • cynthia timmer-gijsbers
Neem contact met ons

Meer weten over

logo nederlandse orde van advocaten
logo nederlandse vereniging voor procesrecht
logo vereniging van incasso- en procesadvocaten

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Contact opnemen
+31 413 35 22 11
+31 412 76 02 27

Andere expertises van ons kantoor.

Bekijk alle rechtsgebieden

Echtscheidingsrecht

De regels die bepalen hoe een echtscheidingsprocedure moet verlopen en aan welke eisen hierbij moet worden voldaan.

Incasso

Het innen van geld of openstaande vorderingen van een schuldenaar, ook wel wanbetaler genoemd.

Verbintenissenrecht

Het gedeelte van het burgerlijk recht dat regels geeft over verbintenissen die mensen met elkaar sluiten, zoals overeenkomsten.