Regelmatig krijgen wij de vraag: kan ik een recht van overpad verplaatsen? Het antwoord is ja, dat is mogelijk. Of het in uw situatie daadwerkelijk mag is een tweede. Daarvoor is van belang hoe dit in de leveringsakte van uw woning is omschreven. In dit artikel wordt ingegaan op de gevolgen van de verschillende omschrijvingen. Zo weet u waar u rekening mee dient te houden wanneer u het recht van overpad wilt verplaatsen. Lees direct verder of vraag het onze advocaat burenrecht.

Verleggingsrecht.

Het recht om het pad of de weg waar de erfdienstbaarheid op ziet te verplaatsen, heet een verleggingsrecht. Wanneer uw buren gebruik mogen maken van uw grond doordat een recht van overpad is gevestigd, dan geeft de wet u de mogelijkheid om een ander gedeelte van uw grond aan te wijzen voor de uitoefening van dit recht. Daar hoeft geen rechter aan te pas te komen. Wat niet kan, is de erfdienstbaarheid verleggen naar een ander erf.

Positie recht van overpad wordt niet nader omschreven.

Is in de akte van levering niet omschreven op welk deel van de grond de erfdienstbaarheid ziet? Of geeft de akte zelf al aan dat het recht mag worden verplaatst? Dan bent u bevoegd om aan te wijzen hoe de buren van dit recht gebruik mogen maken. Een recht van erfdienstbaarheid is echter een sterk recht. Dit houdt in dat u de belangen van de buren niet onredelijk mag aantasten.

Positie wordt omschreven in de notariële akte.

Omschrijft de akte wel de loop van het pad? Dan mag het pad alleen worden verlegd zonder het genot van dit recht van overpad voor de buren te verminderen. Bij de beoordeling of het genot zodanig is verminderd dat dit aan verlegging in de weg staat, wordt ook weer gekeken naar wat redelijk is gezien de situatie. Stel dat door de verplaatsing van het recht van overpad de doorgang 1 of 2 stoeptegels smaller wordt en er een schutting of muur naast het pad staat dan kan het wat lastig manoeuvreren worden.

Zeker als de buren eigenlijk met een fiets, scooter of gehandicaptenvoertuig over het pad zouden mogen gaan. Het genot dat de buren hebben bij het recht wordt dan verminderd waardoor dit aan verlegging in de weg zou kunnen staan.

Recht van overpad verplaatsen en vastleggen.

De verlegging van het recht van overpad kan worden ingeschreven in de openbare registers. Krijgt u nieuwe buren en heeft u de verlegging van het recht niet in laten schrijven? Dit betekent niet dat de nieuwe buren de verlegging mogen negeren. Aangezien dit wel tot vervelende geschillen aanleiding zou kunnen geven, raden wij u aan tot inschrijving over te gaan. In het bijzonder in het geval de positie van het recht van overpad is omschreven in de notariële akte.

Advies over verplaatsen recht van overpad.

Wilt u uw eigen situatie ter plaatse laten beoordelen zodat u weet of u mag overgaan tot het verplaatsen van het recht van overpad? Neemt u dan gerust contact op met onze advocaat burenrecht Cynthia Gijsbers.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Omgevingsrecht.

Rechtsregels die betrekking hebben op de leefomgeving, men denken aan milieurecht en ruimtelijke ordening.

Ruimtelijke ordening.

Alle rechtsregels met betrekking tot de inrichting van van de (openbare) ruimte, ook wel planologie genoemd.