Nederland is één van de meest dichtbevolkte landen ter wereld. Dit betekent over het algemeen dat we redelijk dicht op elkaar wonen en dat iedereen buren naast, onder en/of boven zich zal hebben. Ook betekent dit dat we veel van elkaar zien en horen en dat een burenruzie snel kan ontstaan. Lees direct verder of vraag het onze advocaat burenrecht.

Een goed contact met de buren kan er dan voor zorgen dat we allemaal net iets meer van elkaar kunnen verdragen. Op initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds is er daarom een nationale Burendag in het leven geroepen. Burendag is een jaarlijks terugkerend feest.

Op de 4e zaterdag in september worden dan festiviteiten georganiseerd waarbij men gezellig samenkomt en waarbij mensen iets goeds doen voor elkaar en voor de buurt.

Burenruzie vandaag de dag.

Het hebben van buren wordt echter lang niet altijd als iets positiefs ervaren. Kleine ergernissen stapelen zich snel op wat er voor kan zorgen dat burenruzies snel uit de hand lopen. Uit een enquête van Eenvandaag blijkt dat maar liefst 1 op de 5 mensen in de afgelopen drie jaar betrokken is geweest bij een flinke burenruzie.

Veel genoemde ergernissen die uiteindelijk kunnen leiden tot burenruzies zijn:

  • geluidsoverlast
  • stankoverlast
  • buren die afval in de tuin verzamelen
  • alle situaties die te maken hebben met het overschrijden van de erfgrens
  • het inbreuk maken op uw eigendom

Dit gecombineerd met een verslechterde onderlinge communicatie zal er vaak voor zorgen dat buren niet meer met elkaar tot een oplossing kunnen komen. Partijen verzanden in hun eigen standpunten zonder het grotere geheel meer te kunnen (of willen) zien.

Overschrijding of verjaring van de erfgrens.

Stel dat uw buurman zijn tuin opnieuw heeft laten aanleggen. Hij heeft daarbij een nieuwe schutting laten plaatsen en als u thuiskomt ziet u dat deze deels op uw grond is geplaatst. De buurman geeft echter aan dat de erfgrens door verjaring is verschoven waardoor de kadastrale erfgrens niet meer van belang is. Heeft hij gelijk?

Of stel dat uw buurman jarenlang van uw tuinpad gebruikmaakt om vanuit zijn woning naar de weg te lopen. U wilt dit stoppen en sluit het tuinpad af met een hekwerk. De buurman geeft aan dat u dit niet mag doen, omdat hij gerechtigd is om van het pad gebruik te maken. Is dat zo?

Bij de beantwoording van deze vragen speelt een grote rol of er sprake is van verjaring. Wanneer sprake is van verjaring dan kan de buurman inderdaad onder bepaalde omstandigheden na 10 of 20 jaar eigenaar worden van (een deel van) uw grond of hij kan door verjaring een recht van overpad verkrijgen. Is niet aan de vereisten voor verjaring voldaan dan dient hij uw eigendomsrecht natuurlijk te respecteren.

Graag beoordelen wij met u de situatie zodat u snel duidelijkheid heeft en een hoog oplopende burenruzie kan worden voorkomen.

Hulp bij uw burenruzie: Advocaat burenrecht.

Heeft u met de buren een conflict over het gebruik van grond en wilt u weten wat uw rechten en plichten zijn? Onze advocaat burenrecht is u graag van dienst.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Omgevingsrecht.

Rechtsregels die betrekking hebben op de leefomgeving, men denken aan milieurecht en ruimtelijke ordening.

Ruimtelijke ordening.

Alle rechtsregels met betrekking tot de inrichting van van de (openbare) ruimte, ook wel planologie genoemd.