Stel u wilt uw woning gaan verbouwen. Om bepaalde werkzaamheden uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk om gebruik te maken van het perceel van uw buren. Hierbij krijgt u te maken met het ladderrecht. Hoewel u dit wat bezwaarlijk vindt, heeft u geen andere mogelijkheid. Uw buren staan niet bepaald te springen wanneer u hen over de verbouwingsplannen vertelt en al helemaal niet wanneer u aangeeft dat u van hun grond gebruik wilt maken. Lees direct verder of vraag het onze advocaat burenrecht.

Kunnen zij u de toegang weigeren? In dit artikel vertellen wij u aan welke voorwaarden voldaan dient te zijn om van het zogenaamde ladderrecht gebruik te mogen maken.

Wat het ladderrecht inhoudt.

In de wet is de mogelijkheid opgenomen om iemand anders zijn grond of gebouw te gebruiken om werkzaamheden uit te kunnen voeren. Vroeger werd dit recht het “ladderrecht” genoemd. Anders dan de term doet vermoeden gaat dit recht een stuk verder dan alleen maar het mogen plaatsen van een ladder om werkzaamheden te verrichten. Ook het plaatsen van steigers en bouwliften, het aanvoeren van bouwmaterialen en het stutten van muren kunnen daar bijvoorbeeld onder vallen.

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan.

Wanneer u gebruik wilt maken van het ladderrecht dan dient in ieder geval aan vier voorwaarden te zijn voldaan:

 1. Het gebruik van het perceel van de buren is noodzakelijk om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
  Het gaat dus niet om de vraag of de werkzaamheden zelf noodzakelijk zijn. Onder “noodzakelijk” wordt verstaan dat het gebruik tot een minimum dient te worden beperkt en anderzijds dat er redelijkerwijs geen andere mogelijkheden zijn dan het onderhoud of de verbouwingswerkzaamheden via het perceel van de buren te laten plaatsvinden. Wat redelijk is, kan enkel worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval. Stel u kunt bij uw verbouwing gebruikmaken van een speciale hijskraan waardoor het betreden van de tuin van de buren niet meer nodig is. Dan is dat een alternatief, maar misschien geen redelijk alternatief wanneer de kosten van deze mogelijkheid enorm zijn.
 2. Het gebruik is tijdelijk.
  Wat tijdelijk is, hangt af van het soort werkzaamheden en kan dus per geval verschillend uitvallen. Er mag in ieder geval geen sprake zijn van een blijvend gebruik.
 3. De buren zijn voldoende geïnformeerd over de aard, de duur en de aanvang van de werkzaamheden.
  Aan het informeren van de buren zijn geen specifieke vereisten gesteld. Wel is het aan te raden om schriftelijk te informeren zodat u daar bewijs van heeft. Het maken van duidelijke afspraken en elkaar op de hoogte houden van vorderingen is vervolgens van belang om misverstanden te voorkomen.
 4. Schadeloosstelling.
  In het geval dat u schade toebrengt aan de eigendommen van de buren dan dient u dit te vergoeden. Het is dus aan te raden vooraf foto’s te nemen als bewijs van de aanvangssituatie.

Het ladderrecht weigeren.

Uw buren kunnen u de toegang weigeren wanneer zij daar “gewichtige redenen” toe hebben. Ook kunnen zij aangeven dat de werkzaamheden pas op een later tijdstip kunnen plaatsvinden.

Een gewichtige reden om u het gebruik te weigeren, kan bijvoorbeeld zijn wanneer u werkzaamheden gaat verrichten waarbij asbest vrijkomt en u de buren niet van voldoende informatie voorziet. De werkzaamheden kunnen immers gezondheidsrisico’s met zich meebrengen waardoor aan de kennisgeving aan de buren hogere eisen mogen worden gesteld.

Dat u met de buren geen goede relatie heeft, kan daarentegen niet worden aangenomen als een gewichtige reden voor de buren om u de toegang te weigeren. Dit blijkt uit een recente uitspraak van de Rechtbank Limburg. De voorzieningenrechter (rechter in kort geding) oordeelde in dat geval namelijk dat het ladderrecht in rechte kan worden afgedwongen maar een goede burenrelatie niet.

Neem contact op met onze advocaat burenrecht.

Heeft u vragen over het ladderrecht? U kunt vrijblijvend contact opnemen met onze advocaat burenrecht.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Omgevingsrecht.

Rechtsregels die betrekking hebben op de leefomgeving, men denken aan milieurecht en ruimtelijke ordening.

Ruimtelijke ordening.

Alle rechtsregels met betrekking tot de inrichting van van de (openbare) ruimte, ook wel planologie genoemd.