algemene voorwaarden bij consumententransacties

Maar u sluit ook overeenkomsten met consumenten. Hoe zit het dan? En is er verschil tussen algemene voorwaarden op papier en digitale algemene voorwaarden (zoals in een webwinkel)?

Consumenten en algemene voorwaarden

Volgens de wet is een consument een ‘natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf’. Als een consument een overeenkomst sluit met een ondernemer, dan is de consument volgens de wetgever de ‘zwakkere’ partij. Dat is de reden dat de consument in de wet extra bescherming krijgt. Sluit u een overeenkomst met een consument, dan moet u daarom extra goed opletten.

Algemene wettelijke eisen algemene voorwaarden

Voordat we ingaan op de specifieke consumentenregels, eerst twee algemene eisen die zowel bij een overeenkomst met een consument als met een ondernemer van toepassing zijn: toepasselijkheid en terhandstelling. U moet ervoor zorgen dat u de algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing verklaart en dat u de set voorwaarden vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij overhandigt. Lees hierover meer in ons vorige artikel ‘5 tips voor het goed regelen van uw algemene voorwaarden’.

Strenge regels bij consumenten: zwarte en grijze lijst

De wet bevat 2 lijsten met bedingen die in principe niet in de algemene voorwaarden mogen worden opgenomen. De zwarte lijst bestaat uit onderwerpen die onredelijk bezwarend zijn voor een consument en de grijze lijst bevat zaken die vermoedelijk onredelijk bezwarend zijn. Zo mag u in uw algemene voorwaarden de consument niet het recht ontnemen een overeenkomst te ontbinden of op te schorten en mag u de verjaringstermijn niet tot minder dan 1 jaar verkorten.

Bevatten uw algemene voorwaarden een beding dat op één van beide lijsten staat, dan kan de consument dat beding vernietigen. U kunt er dan geen beroep meer op doen.

Deze lijsten zijn in beginsel niet van toepassing bij overeenkomsten tussen twee professionals.

Webwinkels

Bovenstaande regels gelden zowel bij voorwaarden op papier als bij digitale algemene voorwaarden (zoals bij een webwinkel). Toch blijkt uit onze praktijk dat de algemene eisen (terhandstelling en toepasselijkheid) bij digitale algemene voorwaarden vaak voor verwarring zorgen. Hoe doe je dat digitaal?

Om er zeker van te zijn dat de consument akkoord gaat met de voorwaarden, is het verstandig een aanvinkoptie op te nemen met de tekst (‘ik ga akkoord met de algemene voorwaarden’). Zorg ervoor dat deze aanvinkoptie verschijnt tijdens het bestelproces en dus niet erna. Daarnaast moet u een duidelijke hyperlink opnemen naar uw algemene voorwaarden. De hyperlink moet direct leiden naar de tekst van de algemene voorwaarden (één klik-vereiste). Bovendien moet de klant de algemene voorwaarden op zijn of haar computer kunnen opslaan. Bied de voorwaarden bijvoorbeeld aan in een pdf-formaat.

Advocaat algemene voorwaarden

Wilt u er zeker van zijn dat uw algemene voorwaarden voldoen aan alle wettelijke eisen? Neem dan contact op met onze advocaten. Wij beantwoorden graag al uw vragen. Ook als u algemene voorwaarden op wilt laten stellen, kunt u bij ons terecht.

Wilt u meer informatie over het gebruik van algemene voorwaarden bij consumententransacties? Neem vrijblijvend contact met ons op en mail naar info@bernhaege.nl of bel direct 0413 – 35 22 11