twee medewerkers bekijken van achter hun laptops de wijzigingen die de Wet Arbeidsmarkt in Balans teweeg zal brengen

De arbeidsmarkt vraagt om onderhoud. Zowel werknemers als werkgevers geven aan dat sommige van de huidige wetten en regels een soepel werkende arbeidsmarkt in de weg staan. Te veel mensen komen er daardoor niet meer tussen. 70 procent van het groeiende aantal flexwerkers geeft aan een vaste baan te willen. Minister Koolmees wil dat meer werkenden zekerheid krijgen, terwijl tegelijkertijd flexwerk mogelijk blijft waar het nodig is. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) bevat deze samenhangende maatregelen. Het is de bedoeling dat de wijzigingen op 1 januari 2020 in werking treden, maar zeker is dat nog niet.

Wat betekent dit voor ontslagrecht?

Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Nu moet de werkgever aan 1 van de 8 ontslaggronden volledig voldoen. Deze nieuwe negende grond geeft de rechter de mogelijkheid omstandigheden te combineren. De werknemer kan een halve transitievergoeding extra krijgen (bovenop de transitievergoeding), wanneer de cumulatiegrond gebruikt wordt voor het ontslag.

Wat verandert er qua transitievergoeding?

Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd. Daarnaast wordt de opbouw van de transitievergoeding verlaagd bij lange dienstverbanden. Verder komt er een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte. Dit wordt verder uitgewerkt in aanvullende regelgeving.

De proeftijd wordt verlengd

De verlenging van de proeftijd gaat voor vaste contracten van 2 maanden naar 5 maanden.

Verruiming van de ketenbepaling

De opeenvolging van tijdelijke contracten (de ketenbepaling) wordt verruimd. Nu is het mogelijk om aansluitend 3 contracten in 2 jaar aan te gaan. Dit wordt 3 jaar. Ook wordt het mogelijk om de pauze tussen een keten tijdelijke contracten per cao te verkorten van 6 naar 3 maanden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan. Daarnaast komt er een uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte.

Betere voorwaarden voor payrolling

Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. Een uitzondering hierop is pensioen. Hiervoor geldt een eigen regeling. De definitie van de uitzendovereenkomst wordt niet gewijzigd.

Verbeterde oproepovereenkomsten

Er worden maatregelen genomen om verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen. Zo moet een werknemer minstens 4 dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Ook houden oproepkrachten recht op loon als het werk wordt afgezegd. De termijn van 4 dagen kan bij cao worden verkort tot 1 dag.

Voordeligere ww-premie voor werkgevers dankzij WW-premiedifferentiatie

De ww-premie wordt voor werkgevers voordeliger als ze een werknemer een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van de ww-premie afhankelijk van de sector waar een bedrijf actief in is.

Liever meer informatie?

Voor vragen kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen door te mailen naar info@bernhaege.nl. Ook telefonisch zijn wij bereikbaar. Bel voor onze vestiging in Veghel naar 0413 – 35 22 11. Onze vestiging in Oss is te bereiken op 0412-76 02 27. Ook bent u welkom om langs te komen. Het is voor ons een plezier om u verder te helpen.