Iemand werkt op laptop aan rechten en plichten assessment

U bent op zoek naar een nieuwe maar vooral goede kracht die uw bedrijf komt versterken. Het is erg belangrijk dat de toekomstige werknemer die u een arbeidsovereenkomst aanbiedt, geschikt is voor de functie en binnen uw bedrijf past. U wilt zo goed als zeker weten dat de sollicitant competent is. Het afnemen van een assessment tijdens de sollicitatieprocedure kan u daarbij helpen. Met welke rechten en plichten moet u als werkgever rekening houden?

Informeer de sollicitant van tevoren

Allereerst is het van belang dat u de sollicitant volledig informeert over de sollicitatieprocedure. Als het maken van een assessment daar onderdeel van is, behoort u dit uitdrukkelijk mee te delen. Het verdient de voorkeur om dit direct door middel van het wervingsprofiel te doen. U kunt de sollicitant echter ook in een later stadium op de hoogte stellen van het te maken assessment.

U dient als werkgever zorgvuldig en vertrouwelijk om te gaan met de verkregen testresultaten in het kader van het assessment.

Hoe om te gaan met de testresultaten?

U dient als werkgever zorgvuldig en vertrouwelijk om te gaan met de verkregen testresultaten in het kader van het assessment. Wanneer het assessment digitaal is afgenomen, behoort u de sollicitant na deelname te voorzien van een gemotiveerde uitslag. Indien u het assessment laat afnemen door (of onder verantwoordelijkheid van) een psycholoog, heeft de sollicitant recht op inzage en nabespreking van het onderzoeksrapport dat de psycholoog opstelt naar aanleiding van het assessment. De sollicitant moet de psycholoog toestemming geven om de testresultaten aan de werkgever te verstrekken. Wanneer de sollicitant dit weigert, worden de testresultaten vernietigd. Het kan dus voorkomen dat u een psycholoog inschakelt om een assessment af te laten nemen zonder dat u ooit testresultaten ontvangt. Verkrijgt u de testresultaten wel maar wijst u de sollicitant af? Dan dient u de testresultaten binnen 4 weken na afwijzing te vernietigen of aan de sollicitant toe te zenden.

Wat kan een ontevreden sollicitant doen?

Bovenstaande verplichtingen voor de werkgever vloeien niet voort uit de wet maar zijn verankerd in de Sollicitatiecode van de NVP (de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling). Deze code bevat basisregels die organisaties in acht behoren te nemen bij de werving en selectie van werknemers. Indien een sollicitant een klacht heeft over de wijze waarop u als werkgever heeft gehandeld tijdens de sollicitatieprocedure, moet de sollicitant deze klacht eerst tot u richten. Indien u hier niet binnen een maand op reageert – of een onbevredigende reactie heeft gegeven – kan de sollicitant een klacht indienen bij de NVP. De NVP oordeelt vervolgens of u als werkgever in strijd met de NVP-code heeft gehandeld. Deze NVP kan u nergens toe veroordelen. Wel is denkbaar dat de uitspraak een rol gaat spelen wanneer de sollicitant een gerechtelijke procedure start teneinde de schade die hij door uw handelswijze heeft geleden te verhalen.

Wij helpen u graag verder!

Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, heeft u een conflict met een voormalige sollicitant of kunnen wij u anderszins adviseren? Wij zijn u graag van dienst. Neemt u gerust vrijblijvend contact op met onze arbeidsrecht advocaat door te mailen naar info@bernhaege.nl of bel direct naar 0413 – 35 22 11.

Ontvang onze nieuwsbrief.

Blijf ook op de hoogte.

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Stel uw vraag.

Plan direct een gratis intakegesprek.

Lees ook de spelregels.