Boek met hamer over privacywetgeving 2018

Per 25 mei 2018 geldt in Nederland dezelfde privacywetgeving als in de gehele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens werd toen namelijk vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij geven u hierbij wat algemene informatie over de wetswijziging.

Meer verantwoordelijkheden voor organisaties

Naast de versterking en uitbreiding van de privacy rechten legt de AVG grote nadruk op de verantwoordelijkheid die organisaties dragen om aan te kunnen tonen dat zij zich aan de wet houden. De nieuwe regels dwingen de organisaties om na te denken over hoe zij persoonsgegevens verwerken en beschermen. Zo legt de nieuwe privacywetgeving een uitdrukkelijke verantwoordingsplicht op aan alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Deze plicht brengt o.a. met zich mee dat u met documenten aan moet kunnen tonen dat u de juiste organisatorische en technische maatregelen heeft genomen om persoonsgegevens daadwerkelijk te beschermen. Wel worden er enkele instrumenten aangeboden die u helpen conform de nieuwe wetgeving te handelen, bijvoorbeeld modelbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens.

De nieuwe regels dwingen de organisaties om na te denken over hoe zij persoonsgegevens verwerken en beschermen. Zo legt de nieuwe privacywetgeving een uitdrukkelijke verantwoordingsplicht op aan alle organisaties die persoonsgegevens verwerken.

Versterking en uitbreiding van privacyrechten

Personen van wie gegevens verwerkt zijn, hebben reeds het recht op inzage en het recht op correctie en verwijdering van de persoonsgegevens. Onder de AVG krijgen natuurlijke personen meer en betere mogelijkheden om te bepalen wat er met hun persoonsgegevens gebeurt. Zo krijgen zij vanaf 25 mei 2018 het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens die een organisatie van hen heeft om de gegevens makkelijk door te kunnen geven aan een andere leverancier. Daarnaast krijgen de betrokkenen een breder recht op correctie en verwijdering: het recht op vergetelheid. Ten slotte bevat de AVG een specifiek artikel met betrekking tot toestemming. Daarin staat beschreven wat de voorwaarden voor organisaties zijn om geldige toestemming te krijgen om de persoonsgegevens te verwerken.

Voordelen voor internationale ondernemers

De uniformering van de privacywetgeving op Europees niveau brengt ook voordelen met zich mee voor ondernemers die in meerdere EU-lidstaten actief zijn. Zij hebben minder administratieve- en nalevingskosten en meer rechtszekerheid nu in iedere lidstaat dezelfde regeling geldt. Tegelijkertijd wordt er een zogenoemd level playing field gecreëerd: de regels zijn gelijk voor alle verwerkingen van persoonsgegevens van personen binnen de Europese Economische Ruimte en heeft de ondernemer nog maar met één toezichthouder te maken.

Ontvang onze nieuwsbrief.

Blijf ook op de hoogte.

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Stel uw vraag.

Plan direct een gratis intakegesprek.

Lees ook de spelregels.