Mediation/Mediator.

mr. Jacqueline Lauwen

profielfoto mr. Jacqueline Lauwen

mr. Joan Snikkenburg-den Haan

profielfoto mr. Joan Snikkenburg-den Haan

Meer weten over.

Aangesloten bij.

logo nederlandse orde van advocaten
logo mfn registermediator

Wanneer een werknemer en werkgever een geschil hebben waar zij niet meer samen uitkomen, kan er bemiddeling plaatsvinden. Het kan dan voorkomen dat er arbeidsmediation ingeschakeld wordt.

Dit houdt in dat een derde, onafhankelijke partij (een mediator) ingezet wordt. Deze begeleid de partijen zodanig dat zij zelf een oplossing kunnen vinden voor hun geschil. Dit is veelal een professionele mediator. Zodra werknemers zich bevinden in een verstoorde arbeidsrelatie neemt de kans op ziekteverzuim toe. Indien een werknemer zich ziek meldt, en er wordt geconcludeerd dat sprake is van een conflict, dan kan de bedrijfsarts adviseren om een arbeidsmediation traject te starten.

Hoe werkt arbeidsmediation?

Allereerst tekenen de betrokken partijen een mediationovereenkomst. Hierin worden een aantal belangrijke punten genoteerd. Zo zal de informatie die gedeeld wordt in de gesprekken vertrouwelijk behandeld worden. Dat wil zeggen dat beide partijen niet naar buiten mogen brengen wat er tijdens de mediation besproken wordt. Dit geldt ook na afloop van de arbeidsmediation zodat deze informatie niet later in een eventuele procedure gebruikt kan worden. Andere punten in de mediationovereenkomst zijn bijvoorbeeld dat de mediator zich onpartijdig en neutraal opstelt. Verder staat erin dat de betrokken partijen deelnemen op vrijwillige basis. Zodra de mediationovereenkomst getekend is, gaat de mediation van start.

Hoe gaat de arbeidsmediator u helpen?

Zoals gezegd is de arbeidsmediator een neutrale en onpartijdige persoon. Diens doel is om de partijen te helpen zelf uit hun geschil te komen. Zo zal de mediator dus nooit een oordeel vellen, zijn of haar persoonlijke mening geven of suggesties of adviezen geven. Hij of zij begeleid enkel het gesprek en stelt vragen om achter de achterliggende belangen van de werkgever en werknemer te komen. Vaak is het immers zo dat er door het geschil veel emoties loskomen. Hierdoor kennen de partijen enkel elkaars standpunten, maar realiseren ze zich niet welke belangen hieraan verbonden zijn.

De taak aan de arbeidsmediator is om deze belangen boven water te krijgen. Daarbij helpt hij de werkgever en werknemer elkaar tegemoet te komen hierin. De afspraken die volgen uit de gesprekken met de arbeidsmediator kunnen worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst is na ondertekening door beide partijen bindend.

Werkgever: Start bij een geschil altijd eerst met arbeidsmediation.

Arbeidsmediation leent zich perfect voor het oplossen van een geschil tussen werkgever en werknemer. Desondanks kan het voorkomen dat een werkgever enkel een arbeidsmediationtraject start met het oog op een procedure bij de rechter. In het geval van een ontbindingsverzoek van een arbeidsovereenkomst nemen rechters het namelijk mee in hun beslissing of er al een dergelijk traject doorlopen is. Is dat niet zo, dan kan de rechter het ontbindingsverzoek afwijzen.

Werknemer: laat uw vaststellings­overeenkomst toetsen.

Wanneer er na de mediation een oplossing bereikt is, worden de afspraken vaak in de vaststellingsovereenkomst genoteerd door de mediator. Dit kan echter ook gedaan worden door een derde partij. Hoe dan ook is het verstandig deze te laten toetsen door een jurist.

Arbeidsmediation of toetsing van uw vaststellings­overeenkomst nodig?

Bij Bernhaege Advocaten kunnen we u met beiden bijstaan. Onze arbeidsrecht advocaat is ook een ervaren, onafhankelijke arbeidsmediator en helpt u graag uw geschil oplossen. Ook kan zij voor u uw vaststellingsovereenkomst controleren en eventueel aanpassen.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Erfrecht.

Dit recht geeft regels met betrekking tot erfopvolging of successie in geval een familielid of andere erflater overlijdt.

Arbeidsrecht.

Het recht met betrekking tot de arbeidsrelatie. Het geeft de rechten en plichten van werknemers en hun werkgevers.

Echtscheidingsrecht.

De regels die bepalen hoe een echtscheidingsprocedure moet verlopen en aan welke eisen hierbij moet worden voldaan.