Welke informatie ben ik verplicht te verschaffen aan de koper?

U wilt uw bedrijf verkopen, voor een goede prijs. U geeft openheid van zaken aan de koper door de boeken te laten onderzoeken (due diligence). Maar wat als de koper vergeet belangrijke informatie op te vragen? Of als u merkt dat er verkeerde conclusies getrokken worden? Moet u de koper waarschuwen? Ja. U heeft namelijk een mededelingsplicht. Verzaakt u deze plicht, dan kan dit voor u grote financiële gevolgen hebben.

Informatieplicht verkoper

Bij een bedrijfsovername heeft de verkoper een mededelingsplicht en de koper een onderzoeksplicht. Maar wat als de koop tegenvalt? Had de koper meer vragen moeten stellen? Of had de verkoper meer moeten vertellen? Volgens vaste rechtspraak gaat de informatieplicht van de verkoper in beginsel vóór op de onderzoeksplicht van de koper. Dit betekent dat de verkoper een onvoorzichtige koper moet waarschuwen. Als de verkoper weet dat belangrijke informatie tijdens het due diligence-onderzoek niet wordt opgevraagd, dan dient hij daarvoor te waarschuwen. Houdt de verkoper bewust informatie achter, ook al heeft de koper alle gelegenheid gehad om de boeken te onderzoeken? Dan is de verkoper bij schade toch aansprakelijk.

Onderzoeksplicht koper

Wat de verkoper in een concreet geval dient mede te delen en wat niet, hangt sterk af van de feiten en omstandigheden van het geval. Volgens de vuistregel zoals hierboven omschreven gaat de mededelingsplicht van de verkoper vóór op de onderzoeksplicht van de koper. Maar soms is dat anders. Bijvoorbeeld als het voor de hand ligt dat de koper navraag doet naar aanleiding van het due diligence-onderzoek, maar dit niet doet. Als de koop dan tegenvalt geldt: dan had de koper maar beter na moeten vragen. De koper is dan aansprakelijk voor de schade.

Rol garanties

Het is gebruikelijk dat de verkoper bij een bedrijfsovername bepaalde garanties geeft. Dit betekent dat de verkoper ervoor instaat dat een bepaalde situatie is, zoals hij omschrijft. Blijkt het achteraf anders te zijn en de koper lijdt daardoor schade, dan is de verkoper daarvoor aansprakelijk.

Advocaat bedrijfsovernames

Bent u van plan uw bedrijf te verkopen? Wij helpen u graag bij onder andere het opstellen van de benodigde documentatie en het opstellen van de koopovereenkomst. Wij zorgen voor de juiste begeleiding en geven juridisch advies gedurende het gehele traject. Zo kan de bedrijfsoverdracht vlekkeloos verlopen en kunt u zich als ondernemer richten op waar u goed in bent: ondernemen!