Advocaat bedrijfsovername.

mr. Annelies Jansen

profielfoto mr. Annelies Jansen

mr. Marissa Reedijk

profielfoto mr. Marissa Reedijk

Meer weten over.

Aangesloten bij.

logo nederlandse orde van advocaten
logo brookz

Non concurrentiebeding, wat is dat? Met betrekking tot de rechten van een werknemer bij overgang van onderneming is in de (Europese) wet- en regelgeving het nodige geregeld. Over de uitleg van deze regels zijn al veel procedures gevoerd. Maar wat gebeurt er met het non concurrentiebeding van een werknemer die voor de overgang van onderneming uit dienst gaat?

Kunt u daar als verkrijger en dus als overnemende partij rechten aan ontlenen? Lees verder of contact onze advocaat bedrijfsovername.

Rechten ontleend aan non concurrentiebeding gaan niet mee over.

Volgens de Europese Richtlijn 2001/23/EG, welke richtlijn werknemers beoogt te beschermen, gaan alleen die rechten en verplichtingen mee over die voortvloeien uit een op het tijdstip van de overgang bestaande arbeidsovereenkomst. In 1985 heeft het Europese Hof al geoordeeld dat rechten en verplichtingen van ex-werknemers niet mee overgaan.

Ook de Hoge Raad zijnde ons hoogste rechtscollege, heeft dit bevestigd in de zogenaamde Beugels/Tarco uitspraak. De Hoge Raad oordeelde daarin dat de rechten die een ex-werkgever aan een concurrentiebeding kon ontlenen niet mee over gingen.

Mogelijkheid: garantie.

De vraag die dan voorligt is op welke wijze er dan wel voor kan worden gezorgd dat de overnemende partij met succes de voormalig werknemer aan het non concurrentiebeding kan houden.

In een uitspraak van de Hoge Raad (Gijsbers/Meurs) is in dat kader al bepaald dat het geen nut heeft om in het non concurrentiebeding al op te nemen dat het ook geldt voor de verkrijger van de onderneming. Ook is al gebleken dat overdrachten door middel van cessie (een overdracht van een vordering op naam) niet werken.

De enige oplossing die de overnemende partij feitelijk heeft om de voormalig werknemer aan het concurrentiebeding te houden, is dat de verkopende (ex)-werkgever aan de koper een garantie geeft dat zijn voormalig werknemers zich zullen houden aan een non concurrentiebeding. Op deze manier behoudt de verkopende partij (lees de ex-werkgever) een belang om naleving te kunnen vorderen van de voormalig werknemer. De koper kan dan via deze garantie de verkoper “dwingen” om bij de ex-werknemer nakoming te vorderen.

Het is natuurlijk de vraag of de verkopende partij bereid is om een dergelijke garantie af te geven. Toch zijn dit soorten afspraken niet geheel ongebruikelijk, ook bij faillissementen komen deze bepalingen voor. Tevens wordt alsdan geadviseerd, het beding heel specifiek te formuleren. Kortom, iets om u goed over te laten adviseren!

Advocaat Arbeidsrecht / Advocaat Bedrijfsovername.

Het vorenstaande maakt duidelijk dat de rechten die de ex-werkgever en dus de verkopende partij aan het non concurrentiebeding kan ontlenen niet mee over gaan op u als kopende partij. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben. Wij raden u dan ook aan tijdig aandacht aan dit aspect te besteden indien u voornemens bent een bedrijf over te nemen. Neem contact op met onze advocaat bedrijfsovername en/of arbeidsrecht advocaat.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Verbintenissenrecht.

Het gedeelte van het burgerlijk recht dat regels geeft over verbintenissen die mensen met elkaar sluiten, zoals overeenkomsten.

Incasso.

Het innen van geld of openstaande vorderingen van een schuldenaar, ook wel wanbetaler genoemd.

Burgerlijk procesrecht.

Het geheel van rechtsregels dat bepaalt hoe een procedure bij de civiele rechter moet verlopen.