Elders op de site werden de volgende rechten van Intellectuele eigendom al beschreven:

Daarnaast zijn er nog enkele andere rechten die onder de noemer Intellectuele Eigendom vallen. Die rechten komen weliswaar niet zo veel voor, maar zijn voor u wellicht van belang. Daarom een korte beschrijving van die overige rechten.

Topografierecht

Het topografierecht biedt bescherming aan de topografie van een halfgeleiderproduct (chip of microprocessor). Het wordt daarom ook wel de “chipswet” genoemd en heeft een zeer beperkte werking; de wet heeft namelijk alleen betrekking op de topografie van een halfgeleiderproduct of chip. Dit in tegenstelling tot de bovengenoemde rechten van Intellectuele Eigendom die juist een zeer brede werking met betrekking tot een zeer breed scala aan producten heeft. Een dergelijke topografie komt slechts voor bescherming in aanmerking indien zij oorspronkelijk is. Het recht ontstaat automatisch op het moment van de schepping van de topografie, maar het voortbestaan van het recht vereist wel een depot/registratie binnen 2 jaar nadat een eerste exemplaar is geëxploiteerd.

Kwekersrecht

Het kwekersrecht biedt bescherming voor nieuwe, onderscheidbare, homogene en bestendige rassen van alle tot het plantenrijk behorende gewassen. Het geeft aan de houder ervan het alleenrecht op zogenoemd teeltmateriaal: “planten en plantendelen die bestemd zijn om voor de teelt van gewassen of ter vermeerdering te dienen en die daartoe worden gebruikt”. De aanvrage tot verlening van het kwekersrecht wordt bij de Raad voor plantenrassen ingediend. Met betrekking tot het kwekersrecht worden nog steeds veel licenties afgesloten waarmee de houder aan derden toestemming verleent om de aanhem toekomende rechten ook te gebruiken. Uiteraard kunnen daaraan gewenste voorwaarden worden gekoppeld.

Naburige rechten

De term “naburige” in deze rechten van Intellectuele eigendom duidt op de plaats “naast” het auteursrecht. Naburige rechten dienen namelijk, naast de auteursrechten van de maker, ter bescherming van de prestaties van uitvoerende kunstenaars, zogenoemde fonogrammenproducenten, omroeporganisaties en filmproducenten. Deze naburige rechten zorgen ervoor dat met betrekking tot de uitvoering deze groep kan beslissen over opname, vermenigvuldiging en uitzending daarvan en daar een billijke vergoeding voor kan ontvangen.

Databankenrecht

Het nieuwste recht van Intellectuele eigendom is het databankenrecht. Dit recht verleent de producent van een databank namelijk bescherming tegen het zonder zijn toestemming “opvragen” en “hergebruiken” van “substantiële delen” van zijn databank. Daarbij wordt een databank gedefinieerd als “een verzameling van werken, gegevensof andere zelfstandige elementen die systematisch of methodisch geordend en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk zijn en waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering”.

Is een van deze rechten voor u van belang en heeft u daar vragen over, neem dan contact met ons op. Wij bekijken graag hoe wij u verder kunnen helpen.