oude man en jonge vrouw lopen op straat - moet u een erfenis aanvaarden?

Als nabestaande kunt u plotseling voor een hoop keuzes komen te staan. Wat te doen met een erfenis is zo’n vraag. In de praktijk krijgen wij vaak de vraag wat de opties en procedures zijn bij erfenissen. Het is belangrijk om te weten dat u de erfenis niet zonder meer hoeft te aanvaarden. Als de overledene veel schulden had of u weet dat niet, zijn er alternatieven zoals de erfenis beneficiair aanvaarden of verwerpen. In dit artikel geven wij u meer informatie over de zaken waar u rekening mee dient te houden bij uw keuze.

Is er een testament? Zo ja, wie zijn de erfgenamen?

Hoe de overledene zijn nalatenschap verdeeld wil zien, blijkt uit een testament. Mocht er echter geen testament zijn, dan gaat de verdeling volgens de wettelijke regels. Onze advocaat gespecialiseerd in het erfrecht kan u meer over de wettelijke procedure vertellen. Een notaris heeft geen actieve plicht om u als erfgenaam te benaderen. Daarom kunt u (of uw advocaat) bij het Centraal Testamentenregister schriftelijk navragen of en zo ja welke notaris een testament heeft gemaakt. Vervolgens kunt u bij de betreffende notaris informatie over het testament verkrijgen.

Informeer naar de vermogenspositie van de erflater

Daarnaast is het belangrijk dat u zich informeert over de vermogenspositie van de overledene voordat u uw beslissing over de erfenis neemt. Had de overledene veel bezittingen of juist een berg schulden? Wettelijk gezien heeft u drie maanden de tijd om deze zaken uit te zoeken. Tijdens dit zogeheten ‘recht van beraad’ is het belangrijk dat u geen dingen doet die erop duiden dat u de erfenis heeft aanvaard. Hierbij kunt u denken aan het verdelen en meenemen van de spullen van de overledene. Doet u dat wel, kan dat (grote) financiële consequenties hebben als de overledene ook schulden had.

Optie 1: de erfenis zuiver aanvaarden

Indien u een erfenis zuiver aanvaardt krijgt u niet alleen alle bezittingen, maar ook alle schulden van de overledene. In sommige gevallen betekent dit dat u uit uw eigen vermogen de schulden van de overledene zult moeten betalen. Daarom is het verstandig dat u zich goed informeert alvorens een erfenis te aanvaarden. Nadat u de erfenis door middel van een verklaring of gedraging zuiver heeft aanvaard, kunt u deze niet meer verwerpen of beneficiair aanvaarden.

Er zijn twee manieren om een erfenis zuiver te aanvaarden:

  • Via een schriftelijke verklaring door middel van een standaard formulier bij de rechtbank in het arrondissement waar de overledene woonde.
  • Door middel van gedragingen die erop duiden dat u de erfenis heeft aanvaard. Voorbeelden zijn: meenemen of verkopen van goederen uit de nalatenschap, schulden betalen of beschikken over de bankrekening van de overledene.

Optie 2: de erfenis beneficiair aanvaarden

Bij twijfel over de omvang van de schulden en de nalatenschap kunt u de erfenis het beste beneficiair aanvaarden. U bent dan in ieder geval niet aansprakelijk voor de schulden indien er meer schulden dan bezittingen zijn. U kunt schriftelijk beneficiair aanvaarden via de rechtbank in het arrondissement waar de overledene heeft gewoond. Na beneficiaire aanvaarding moeten de erfgenamen de nalatenschap vereffenen volgens een vaste procedure.

De procedure van het vereffenen van de nalatenschap

De erfgenamen zijn samen verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis. Wat u als vereffenaar moet doen leest u in de Richtlijnen Vereffening nalatenschappen van De Rechtspraak. Indien u deze procedure niet volgt, kunt u alsnog voor de schulden van de erflater aansprakelijk gehouden worden.

Optie 3: de erfenis verwerpen

Heeft u de erfenis liever niet, bijvoorbeeld omdat u er absoluut zeker van bent dat de erflater meer schulden dan bezittingen heeft, dan kunt u de nalatenschap meteen verwerpen. U krijgt dan niets: u bent geen erfgenaam meer en kunt ook niet aangesproken worden voor de schulden van de overledene. Het verwerpen van een erfenis kan via een verklaring bij de rechtbank. Net als bij het aanvaarden heeft de rechtbank hier een formulier voor. De kosten hiervoor bedragen, gelijk als bij het aanvaarden van een erfenis, anno 2019 € 114,00. U ontvangt dan een zogeheten akte van nalatenschap.

Wat als uw kinderen erfgenaam zijn?

Indien uw minderjarige kinderen erfgenaam zijn kunt u de erfenis, met toestemming van de kantonrechter, namens uw kinderen verwerpen. Meerderjarige kinderen moeten zelf beslissen over een nalatenschap.

Wij helpen u graag verder!

Weet u niet zeker of u de erfenis wilt aanvaarden? Als u erfgenaam bent en advies wilt, dan kunt u bij ons terecht. Hetzelfde geldt als u naar aanleiding van het bovenstaande andere vragen heeft. Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op door te mailen naar info@bernhaege.nl. Of bel direct naar onze vestiging in Veghel (t. 0413 – 35 22 11) of onze vestiging in Oss (t. 0412-76 02 27). Onze advocaat gespecialiseerd in het erfrecht weet precies hoe u volgens de wet een erfenis aanvaardt, beneficiair aanvaardt – of als u de erfenis niet wilt – hoe u deze verwerpt.