Inhoudsopgave

404 website offline

Een bedrijf zonder website is bijna niet meer voor te stellen. Het wordt gezien als het digitale visitekaartje. Het zorgt voor die belangrijke “eerste indruk” en wordt meer en meer gebruikt om bijvoorbeeld content te delen.

Vaak worden voor ontwerp en realisatie van een website bedrijven ingeschakeld die zich daarin hebben gespecialiseerd. Grote kans dat u dat zelf ook heeft gedaan en/of gaat doen. Op 21 juli 2014 wees de Rechtbank Amsterdam een (verkort) vonnis waaruit maar weer eens blijkt dat het verstandig is om daarbij duidelijke auteursrecht website afspraken te maken en die goed op papier te zetten. Zowel met betrekking tot de omvang van de werkzaamheden en het daarvoor te betalen bedrag, als met betrekking tot de daarop rustende auteursrechten en gebruiksrechten.

Auteursrecht Website

In een eerder artikel schreef ik ook al: door het maken van een werk dat een eigen oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijke stempel van de maker draagt, ontstaan auteursrechten automatisch. U kunt zich daarbij met betrekking tot het ontwerpen en ontwikkelen van een website wellicht wel iets voorstellen. Het auteursrecht komt dan in beginsel toe aan “de bouwer” (althans de partij waarbij die persoon in dienst is). In dit geval betwiste de opdrachtgever (Boxx Opslagverhuur) echter dat Media Monkeys (de opdrachtnemer) auteursrecht zou hebben op het resultaat. Boxx zou namelijk zelf de teksten en afbeeldingen voor de website hebben geleverd, het thema waarin de website zou worden gebouwd gekozen en “ook overigens reeds gedetailleerde instructies aan Media Monkeys hebben gegeven.” Hoewel u zich daar waarschijnlijk ook wel iets bij kunt voorstellen, verwierp de Rechtbank in dit geval dat verweer: Media Monkeys had bij de bouw van de website namelijk eigen creatieve keuzes gemaakt waardoor zij auteursrechthebbende met betrekking tot het resultaat is. Lees meer over dit vonnis. Overigens kan het dus best zo zijn dat een derde (in dit geval Boxx Opslagverhuur) met betrekking tot foto’s en teksten inderdaad wel zelf auteursrechthebbende is, terwijl het auteursrecht website bij de ontwerper/bouwer ligt.

Gaat u een overeenkomst voor het bouwen van een nieuwe website aan (of een andere overeenkomst waarbij dergelijke zaken een rol zouden kunnen spelen) en wilt u weten waar u precies staat, leg deze dan preventief aan uw auteursrecht website specialist ter beoordeling voor. Dat kan problemen zoals hierboven omschreven voorkomen!

Niet op zwart wegens verkregen gebruiksrecht

Ondanks die overwegingen, weigert de Rechtbank de door Media Monkeys gevraagde voorziening, namelijk dat Boxx Opslagverhuur iedere inbreuk op die auteursrechten met onmiddellijk ingang zou moeten staken en gestaakt houden, “waaronder het openbaar maken, verveelvoudigen of anderszins zonder toestemming gebruiken van de website.” Met andere woorden: de website moest volgens Media Monkeys “op zwart”. Boxx Opslagverhuur heeft in dit geval na oplevering met medeweten en instemming van Media Monkeys de website in gebruik genomen door daarmee “live” te gaan op internet. De Rechtbank overweegt dat Media Monkeys daarmee een “impliciete licentie” en dus een gebruiksrecht aan Boxx Opslagverhuur heeft gegeven.

Voorwaarden gebruiksrecht niet expliciet overeengekomen

Media Monkeys probeert hier nog tegenin te brengen dat het gebruiksrecht (de licentie) inmiddels is vervallen, omdat Boxx Opslagverhuur een gedeelte van de facturen niet heeft voldaan. Boxx Opslagverhuur betwist dat niet, maar er is blijkbaar onenigheid over de omvang van de resterende betalingsverplichting (waarover de Rechtbank in deze procedure niet kan oordelen omdat partijen dat niet hebben voorgelegd). Op grond daarvan komt Media Monkeys er dus ook niet: de Rechtbank overweegt namelijk dat een eventuele voorwaarde van betaling expliciet in een licentieovereenkomst moet worden opgenomen. Omdat partijen het daar niet eens over hebben gehad en er nu dus onenigheid bestaat over het bedrag dat Boxx Opslagverhuur nog zou moeten betalen, is er een onvoorwaardelijk gebruiksrecht en hoeft Boxx Opslagverhuur haar website niet “op zwart” te zetten.

Bij auteursrecht website is voorkomen beter dan genezen

Zoals gezegd blijkt uit dit voorbeeld maar weer dat het zeer verstandig is om onduidelijkheden aangaande auteursrecht website te voorkomen, zowel voor de “websitebouwer” die in dit geval veel kosten heeft gemaakt en geen stap verder is, als voor de opdrachtgevers die met een hoop rompslomp en kosten wordt opgezadeld. Gaat u een overeenkomst voor het bouwen van een nieuwe website aan (of een andere overeenkomst waarbij dergelijke zaken een rol zouden kunnen spelen) en wilt u weten waar u precies staat, leg deze dan preventief aan uw auteursrecht website specialist ter beoordeling voor. Dat kan problemen zoals hierboven omschreven voorkomen!

Vraag nu nog een auteursrecht website check aan bij Bernhaege Advocaten als u een overeenkomst voor het bouwen van een nieuwe website bent aangegaan of aan wilt gaan.

Meer weten over het Auteursrecht?

Auteursrecht website vragen of wilt u meer informatie over het intellectueel eigendomsrecht, mail naar mvdhazenkamp@bernhaege.nl of bel direct +31 413 35 22 11.

Ontvang onze nieuwsbrief.

Blijf ook op de hoogte.

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Lees ook over.

Stel uw vraag.

Plan direct een gratis intakegesprek.

Ja, ik wil een gratis intakegesprek

Lees ook de spelregels.