Kan een advocaat een zaak weigeren? Een advocaat mag een zaak weigeren en kan niet verplicht worden een zaak in behandeling te nemen. Dit is een feit, maar er zijn ook redenen voor te bedenken. Een advocaat moet onafhankelijk te werk kunnen gaan. Dit is vastgelegd in de gedragsregels voor advocaten. Hierbij moeten de belangen van de cliënt te allen tijde worden behartigd. Belangenverstrengeling moet altijd worden voorkomen. De advocaat mag een wederpartij die aanklopt, dus weigeren op grond van belangenverstrengeling en daarmee een zaak weigeren in behandeling te nemen.

Als een advocaat niet achter een zaak staat en zijn morele kompas de andere kant op wijst, moet hij de mogelijkheid hebben de zaak te weigeren. Daarnaast heeft een advocaat geen ministerieplicht, in tegenstelling tot een gerechtsdeurwaarder. Ten slotte legt een advocaat bij de beëdiging een eed af waarin hij zweert en belooft dat hij geen zaak zal aanraden of verdedigen, die hij “in gemoede niet gelove rechtvaardig te zijn”.

Stel uw vraag.

Plan direct een gratis intakegesprek.

Lees ook de spelregels.