Een advocaat heeft beroepsgeheim. Dit is vastgelegd in de Gedragsregels voor advocaten die zij verplicht zijn na te leven. Schendt een advocaat zijn beroepsgeheim, dan is hij strafbaar en kunnen er door de tuchtraad maatregelen worden genomen.

Het beroepsgeheim van een advocaat houdt in dat er niet met anderen mag worden gesproken over de door de advocaat behandelde zaken. Wie de cliënten zijn en wat de belangen van deze personen zijn, is absoluut geheim. Dit beroepsgeheim geldt te allen tijde voor de advocaat, dus niet totdat uw zaak is afgehandeld.

De uitzonderingen op deze regel zijn zeer beperkt. Het beroepsgeheim van een advocaat kan enkel aan de kant worden geschoven als een juiste uitvoering van een taak dit rechtvaardigt, u als cliënt daartoe toestemming heeft gegeven en het in overeenstemming is met een goede beroepsuitoefening. Ten slotte bestaat er een uitzondering op de regel wanneer een cliënt gaat procederen tegen zijn advocaat. De advocaat moet zich dan goed kunnen verweren en wordt hierin beperkt door zijn beroepsgeheim. Echter wordt een advocaat ook hierin beperkt, omdat hij de belangen van zijn cliënt niet onnodig of onevenredig mag schaden.

Heeft u andere vragen over het beroepsgeheim van een advocaat? Heeft u het vermoeden dat uw advocaat het beroepsgeheim heeft geschonden? Neem dan contact met ons kantoor op. Wij staan u graag met raad en daad bij.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Contact opnemen
+31 413 35 22 11
+31 412 76 02 27