Contactgegevens.

Aangesloten bij.

logo nederlandse orde van advocaten
logo vereniging voor auteursrecht
logo vereniging dfa
logo beneluxvereniging voor merken- en modellenrecht

Geregistreerde rechtsgebieden.

Muriel heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofdrechtsgebieden geregistreerd:

  • Intellectueel Eigendomsrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht ieder kalenderjaar, volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten, tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Meer weten over het Auteursrecht?

Download hieronder deel 1, 2 en 3 van het E-book “Wat ondernemers willen weten over… Auteursrecht”.

Wat ondernemers willen weten over... Auteursrecht - deel 1
Ga naar downloadpagina

In de jaren dat ik advocaat ben, heb ik mogen ontdekken dat mijn kracht ligt in het bijstaan van ondernemers. Daarbinnen ligt mijn passie voor het vak – en daarmee mijn persoonlijke kracht – op het gebied van intellectueel eigendomsrecht “IE” en commerciële contracten en privacyrecht voor ondernemers. Het is geweldig om door advies en bijstand op mijn vakgebied een ondernemer echt verder te kunnen helpen als extern en onafhankelijk adviseur. Bij conflicten geniet een goede regeling uiteraard mijn voorkeur. Lukt dat echter niet en is een procedure onvermijdelijk, dan zet ik alles op alles om voor mijn cliënt het beste resultaat te bereiken. Schriftelijk, maar vooral mondeling, de zaak voor de rechter bepleiten, is daarbij dan ook een van mijn sterke punten. Dit alles doe ik natuurlijk met het belang van mijn cliënten op de eerste plaats. Daarbij zorg ik ervoor niet aan het persoonlijke aspect voorbij te gaan.

Overeenkomsten

Elke ondernemer gaat overeenkomsten aan en door het ondernemen ontstaan er ook “automatisch” verbintenissen. Natuurlijk sta ik ondernemers bij indien daaruit conflicten voortkomen. Maar beter nog adviseer ik mijn cliënten preventief bij het aangaan en opstellen van contracten of indien er gaandeweg veranderingen optreden. Zo kunnen in een vroeg stadium de belangen van cliënten juridisch juist worden omschreven en ingezet en lever ik al een bijdrage in het behartigen van de ondernemersbelangen. U kunt daarbij denken aan:

  • distributieovereenkomsten,
  • agentuurovereenkomsten,
  • samenwerkingsovereenkomsten,
  • verschillende vaststellingsovereenkomsten,
  • algemene voorwaarden,
  • licentieovereenkomsten.

Licentieovereenkomsten vallen ook onder mijn specialisatie en hier zal ik uitgebreider op ingaan.

Juridische expertise

Al sinds de start van mijn advocatenpraktijk heb ik mij binnen het algemene contracten- en verbintenissenrecht gespecialiseerd op het gebied van intellectueel eigendomsrecht. Dit is mijn passie waarin ik mij met hart en ziel heb gespecialiseerd. Het intellectueel eigendomsrecht omvat onder meer het auteursrecht, handelsnaamrecht en merkenrecht. Als ondernemer steekt u vaak veel tijd, creativiteit en middelen in het ontwikkelen van nieuwe producten en/of diensten. Deze worden weergegeven in specifieke vormen en teksten en hiervoor ontwikkelt en gebruikt u onderscheidingstekens. Het intellectueel eigendomsrecht is er specifiek op gericht om uw rechten op deze zogenaamde “voortbrengselen van de geest” te beschermen. Graag help ik ondernemers op het gebied van bescherming van hun zakelijke identiteit. Dit doe ik ook indien zij worden aangesproken juist inbreuk te maken op rechten van derden. Bij inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom, dan prefereer ik het conflict via een goede regeling op te lossen. Indien dit niet lukt, is een procedure onvermijdelijk. Ook daarin bijt ik mij vast om zo het recht voor mijn cliënt te laten zegevieren.

Opleidingen

Om mijn kennis “up to date” te houden en verder te verdiepen, volg ik natuurlijk jaarlijks binnen het opleidingsvereiste van de Orde van Advocaten verschillende cursussen op de vakgebieden waar ik mij mee bezighoud. Toen ik de uitnodiging voor deelname aan de eerste specialisatieopleiding “Intellectueel eigendoms- en procesrecht in de commerciële praktijk” 2019/2020 van de Mr. S.K. Martens Academie ontving, meldde ik mij meteen aan. Zo kan ik in een kleine groep van vakgenoten mijn procesrechtelijke kennis van en inzicht in het intellectueel eigendomsrecht verder verdiepen en die kennis direct toepassen in de advisering en bijstand van onze cliënten.

Merken- en modellengemachtigde

Naast de beroepsopleiding tot advocaat heb ik ook de beroepsopleiding voor merken- en modellengemachtigde van de Benelux Vereniging Merken-en Modellenrecht (BMM) met succes afgerond met het behalen van het examen van de beroepsopleiding voor merken- en modellengemachtigden. Hoewel ik zelf ook de nodige ervaring heb opgedaan en mij bijschool op dit gebied, zijn wij voor het registreren van merken en modellen een “strategische samenwerking” aangegaan met externe merkenbureaus, omdat zij daarop volledig zijn ingericht. Ik kan uiteraard wel nog steeds in een vroeg stadium adviezen uitbrengen bij het ontwikkelen van de onderscheidingsmiddelen en assisteren om die merken vervolgens zo goed mogelijk te beschermen. Daarbij kan het hele traject van merkaanvragen uit handen worden genomen en bent u verzekerd van de best mogelijke bescherming. Ondanks het inschakelen van externe collega’s blijf ik van alles op de hoogte en bij vragen indien gewenst uw rechtstreekse aanspreekpunt.

Naast mijn lidmaatschap van de BMM neem ik inmiddels zelf als examinator examens af bij merkengemachtigden. Ook verzorg ik geregeld lezingen en bijeenkomsten die verband houden met het intellectuele eigendomsrecht, met name op het gebied van het auteursrecht, handelsnaamrecht en merkenrecht.

Als advocaat en specialist op het gebied van intellectueel eigendomsrecht bent u bij mij aan het juiste adres voor al uw vragen op dit rechtsgebied.

Privacyrecht

In 2016 werd duidelijk dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming in 2018 de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens zou gaan vervangen. Ik raakte hierdoor naast mijn specialisaties meer en meer geïnteresseerd in de privacywetgeving. Door het volgen van cursussen en lezingen deed ik genoeg kennis op om vragen van ondernemers te beantwoorden. Daarmee kon ik mijn passie en specialisatie binnen het vak van advocaat dus uitbreiden naar het privacy recht. Sindsdien voorzie ik ondernemers ook op dat gebied van adequaat en eerlijk advies.

Bernhaege Advocaten heeft vestigingen in Veghel en Oss. Zelf ben ik alweer meer dan 10 jaar woonachtig in de omgeving van Eindhoven. Vanuit Veghel kan ik mijn bestaande netwerk in de omgeving van Den Bosch en Eindhoven blijven bedienen. Uiteraard sta ik ook klaar voor alle ondernemers in de regio Veghel, Uden, Oss en Nijmegen en daarbuiten.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Contact opnemen
+31 413 35 22 11
+31 412 76 02 27