Afbeelding van ZZP'er werkend aan bureau voor grote opdrachtgever

Als mkb ondernemer of zzp’er kunt u te maken krijgen met opdrachtgevers die lange betalingstermijnen hanteren waardoor u ook erg lang op uw geld moet wachten. Vaak wordt die termijn zelfs opgerekt tot 90 of zelfs 120 dagen terwijl u al wel kosten heeft moeten maken. Dit kan voor financiële problemen zorgen.

De wetgeving biedt hiervoor sinds 1 juli 2017 een oplossing. Vanaf die datum mogen grote ondernemingen als afnemer namelijk geen langere betalingstermijn dan 60 dagen meer hanteren voor leveranciers of dienstverleners uit het midden -en kleinbedrijf en voor zzp’ers. Hoe dit precies zit en wat de gevolgen van deze wijziging van de wettelijke betalingstermijn zijn, leest u hier.

Wettelijke betalingstermijn

De betalingstermijnen voor overeenkomsten tussen bedrijven zijn wettelijk vastgelegd. In het geval dat u contractueel geen uiterste dag van betaling met uw afnemer bent overeengekomen dient de factuur binnen 30 dagen betaald te worden. Ook zijn er nog opties voor langere betaaltermijnen. Het staat bedrijven namelijk vrij om contractueel een langere betalingstermijn van maximaal 60 dagen af te spreken. Deze betalingstermijn mag alleen langer zijn dan 60 dagen als bedrijven dit onderling afspreken. Dit kan alleen indien beide partijen hier uitdrukkelijk mee instemmen én aangetoond kan worden dat dit voor geen van de partijen nadelig is. Dit laatste punt kan echter voor problemen zorgen.

Wanneer is een betalingstermijn die langer is dan 60 dagen immers nadelig? Kleine ondernemingen en mkb bedrijven zijn vaak afhankelijk van enkele grote ondernemingen als afnemer. Zij kunnen zich daardoor gedwongen voelen met een langere betalingstermijn in te stemmen. Deze nieuwe wet betalingstermijnen stelt hier paal en perk aan.

Gevolgen maximale betalingstermijn van 60 dagen

Een betalingstermijn die langer is dan 60 dagen zal nietig worden verklaard. De betalingstermijn wordt in dat geval automatisch omgezet in een termijn van 30 dagen. Wanneer de afnemer dan vervolgens pas na die 30 dagen tot betaling overgaat, is hij over de periode waarmee hij de betalingstermijn van 30 dagen heeft overschreden wettelijke handelsrente verschuldigd. Deze wettelijke rente bedraagt 8%. Ook mag u in dit geval buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom in rekening brengen. Dit zijn de kosten die u als schuldeiser dient te maken om uw vordering geïnd te krijgen. In dit geval zou een dergelijke termijn dus voor beide partijen nadelig kunnen uitpakken.

Welke betalingstermijn is van toepassing?

Bij een bestaande overeenkomst tussen u en de afnemer geldt de nieuwe regelgeving vanaf 1 juli 2018. Voor nieuwe overeenkomsten die zijn aangegaan na 1 juli 2017 geldt direct de nieuwe regeling. Als mkb’er of zzp’er kunt u in dat geval tijdens de onderhandelingen de maximale wettelijke betalingstermijn van 60 dagen afdwingen. Wanneer u echter na 1 juli 2017 al een overeenkomst heeft gesloten dan zal een betaaltermijn van meer dan 60 dagen, zoals hiervoor omschreven, nietig worden verklaard en worden omgezet in een termijn van 30 dagen.

Wij zijn u graag van dienst!

Heeft u vragen over de gevolgen van de nieuwe wettelijke betalingstermijn? Of wenst u een incassotraject op te starten omdat uw afnemer niet tot betaling overgaat? Onze advocaten zijn u graag van dienst en kunnen u van een advies voorzien met betrekking tot uw persoonlijke situatie. Vrijblijvend contact opnemen kunt u op meerdere manieren doen. Via de mail bereikt u ons op info@bernhaege.nl. Telefonisch kunt u onze vestiging in Veghel bereiken op 0413 – 35 22 11 en onze vestiging in Oss op 0412 – 76 02 27.