rechters hamer komt neer temidden van geld

Volgens de wet moet u een werknemer een transitievergoeding betalen bij het einde van een dienstverband. Ook dient er natuurlijk aan de overige voorwaarden te zijn voldaan. Wanneer u een arbeidsovereenkomst met een medewerker (tijdelijk of vast) beëindigt/niet verlengt met een diensttijd van opgeteld 24 maanden of langer, dan moet u uw medewerker een transitievergoeding betalen. Hiervoor is nu een wet aangenomen voor een compensatie transitievergoeding.

Transitievergoeding zieke werknemers

Als een werknemer 2 jaar ziek is geweest, kunt u het dienstverband met een zieke werknemer beëindigen. Hiervoor geldt ook wel de voorwaarde dat er geen kans is op herstel binnen 6 maanden. Hiervoor dient u bij het UWV toestemming te vragen. Krijgt u deze toestemming, en zegt u het dienstverband op, dient u deze werknemer ook een transitievergoeding te betalen.

Slapend dienstverband

Om aan de betaling van de transitievergoeding te ontkomen, vragen veel werkgevers geen toestemming aan het UWV om de arbeidsovereenkomst met de zieke werknemer te beëindigen. Zodoende blijft het dienstverband in stand. Het aantal dienstjaren waarmee de transitievergoeding wordt berekend blijft dan doorlopen. Daarnaast lopen de re-integratieverplichtingen lopen ook door. Het gevolg is dat een werknemer de betaling van de transitievergoeding dan niet kan afdwingen.

Nieuwe wet: compensatie transitievergoeding

Op 10 juli 2018 is er een nieuwe wet aangenomen, welke waarschijnlijk op 1 april 2020 in werking zal treden. Door deze wet kunnen werkgevers die na 2 jaar ziekte een werknemer willen ontslaan, in aanmerking komen voor een compensatie van de transitievergoeding die ze aan een werknemer moeten betalen. De compensatie geldt ook voor werkgevers die sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid deze vergoeding aan een werknemer hebben betaald. Een werkgever dient bij een UWV een verzoek tot compensatie in te dienen. Let wel op, want de extra vergoeding die moet worden betaald, omdat u een werknemer “slapend” in dienst heeft gehouden, wordt niet vergoed. Als werkgever loont het dus de moeite nu al rekening te houden met de nieuwe wetgeving.

Direct en met terugwerkende kracht

Het is direct niet meer nodig een werknemer na 2 jaar ziekte in dienst te houden om aan de betaling van de transitievergoeding te ontkomen. Dit omdat u nu als werkgever voor deze kosten door het UWV wordt gecompenseerd. U kunt als werkgever dan een verzoek voor compensatie bij het UWV indienen. Daarnaast geldt dit ook voor transitievergoedingen die u vanaf 1 juli 2015 in verband met het ontslag van een zieke werknemer al heeft betaald.

Heeft u nog vragen?

Voor vragen kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen door te mailen naar info@bernhaege.nl. Of bel naar onze vestiging in Veghel 0413 – 35 22 11 of onze vestiging in Oss 0412-76 02 27. Wij helpen u graag verder!