leraar die met krijt op een bord schrijft

Mogelijkheid tot vervangingen in het onderwijs ondanks WWZ

Scholen krijgen meer mogelijkheden om bij een winterse griepgolf zieke leerkrachten te vervangen. De werkgevers en werknemers in het onderwijs hebben van de mogelijkheid binnen de Wet werk en zekerheid (Wwz) gebruik gemaakt om een verzoek in te dienen voor een ministeriële regeling. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit verzoek positief beoordeeld.

Per 1 juli 2016 is de Wwz ingegaan voor het bijzonder onderwijs. Doel van de wet is meer zekerheid en duidelijkheid voor leraren. Zo krijgen ze sneller recht op een vast contract. De Wwz biedt de mogelijkheid tot maatwerk, ieder vak is immers anders. Bij het afsluiten van de nieuwe cao voor het primair- en speciaal onderwijs hebben de werkgevers en vakbonden hier gebruik van gemaakt. Bij de vormgeving van het invalbeleid zijn verschillende contractvormen toegevoegd. Ook wijkt de cao af van de ketenbepaling, het aantal tijdelijke contracten achter elkaar. In plaats van 3 in 2 jaar, kunnen docenten 6 tijdelijke contracten in 3 jaar krijgen voor er sprake is van een vaste aanstelling.

Niettemin zijn er signalen dat sommige scholen het lastig vinden om invalbeleid op te zetten. Ze hebben moeite met de vervangingen in het onderwijs regelen. Jacques Tichelaar, Commissaris van de Koning in Drenthe, heeft daarom als verkenner onderzocht welke hobbels scholen tegenkomen. Ook heeft hij met de werkgevers en vakbonden bekeken wat er mogelijk is binnen de Wwz. Uit deze gesprekken is het verzoek voor de ministeriële regeling gekomen. Voor scholen betekent dit dat ze tijdens de maanden waarin er een grote kans is op griep – januari, februari en maart – voor onvoorziene vervanging invaldocenten veertien dagen aaneen mogen inschakelen. Dit dan zonder dat deze tijdelijke contracten resulteren in een vaste aanstelling. Eerder maakten andere sectoren al gebruik van dit maatwerk in de Wwz. Zo hebben werkgevers en vakbonden een eigen regeling afgesproken voor profvoetballers en orkestramplaçanten.

Minister Asscher is blij met het resultaat van de besprekingen met Tichelaar. ‘Het is goed dat partijen elkaar nu hebben gevonden en er samen voor zorgen dat de basisschoolleerlingen deze winter gewoon les krijgen.’