de tijd tikt wanneer de verjaringstermijn van een vordering verloopt

Het recht is een spel van nuances. Relativerende woorden als tenzij, mitsdien, voor zover en voorwaardelijk sieren het wetboek. Hoe anders is het met verjaring. Niets relativering. Zaak verjaard? Einde verhaal. Als schuldeiser is het dus noodzakelijk de verjaringstermijnen in de gaten te houden. Hieronder een overzicht van de belangrijkste verjaringstermijnen en een tip om verjaring van een vordering te voorkomen.

Verjaringstermijnen: 20 en 5 jaar

Voor de bepaling van de verjaringstermijn is het noodzakelijk na te gaan om welk soort vordering het gaat. De hoofdregel is dat vorderingen na een verloop van 20 jaar verjaren. De wetgever heeft deze termijn verkort tot 5 jaar als het gaat om vorderingen die uit een overeenkomst voortvloeien (zoals huurtermijnen, een lening of een geldvordering op basis van een overeenkomst van opdracht). Verder kent de wet tal van andere specifieke verjaringstermijnen, bijvoorbeeld in het ontslagrecht.

Aanvang verjaringstermijn

De verjaringstermijn begint te lopen op de dag nadat nakoming gevorderd kan worden. Hanteert u voor uw facturen bijvoorbeeld een betalingstermijn van 14 dagen, dan begint de verjaringstermijn te lopen op de 15e dag. Doet u niets en verloopt de verjaringstermijn, dan staat u met lege handen. Er bestaat echter een mogelijkheid om een verjaringstermijn te onderbreken. Dit heet ‘stuiten’ van de verjaring.

Verjaring voorkomen

Het is niet ingewikkeld om de verjaring te voorkomen door deze te stuiten. Het enige dat u moet doen is de schuldenaar schriftelijk te laten weten dat u nog steeds nakoming van de vordering verlangt. Stuur bijvoorbeeld aangetekend een aanmaning, laat door een gerechtsdeurwaarder een stuitingsexploot uitbrengen of laat een dagvaarding betekenen.

Speciale verjaringstermijn bij verkoop

Voor koopovereenkomsten gelden speciale verjaringsregels. De koper heeft de plicht om het gekochte te onderzoeken en – indien hij gebreken ontdekt – te klagen bij de verkoper. De koper moet het gebrek binnen ‘bekwame tijd’ na ontdekking bij de verkoper melden. Wettelijk gezien heeft de koper vervolgens recht op herstel of schadevergoeding. Deze vorderingen verjaren 2 jaar nadat verkoper de klacht van de koper ontving.

Ook voor de verkoper geldt een verjaringstermijn van 2 jaar (bijvoorbeeld voor de vordering tot betaling van de koopprijs). Deze termijn begint, anders dan bij de koper, te lopen op het moment dat de verkoper nakoming kan afdwingen.

Wilt u ook voorkomen dat u opeens met lege handen komt te staan? Neem vrijblijvend contact met ons op en mail naar info@bernhaege.nl. Ook kunt u langskomen op een van onze vestigingen of ons aldaar bellen. Voor locatie Veghel kunt u bellen naar 0413 – 35 21 11 en voor locatie Oss naar 0412 – 76 02 27.