stuk grond met meetlint en papieren - voorkom verjaring van de erfgrens

In een eerdere blog schreven wij over de vraag hoe en wanneer u door verjaring eigenaar kunt worden van een stuk grond dat kadastraal gezien eigendom is van iemand anders. Vaak spelen deze vragen wanneer u door de eigenaar van de grond aangesproken wordt op het gebruik van zijn of haar grond. In deze blog draaien we de situatie om: uw buren gedragen zich als bezitter van uw grond. Na verloop van 10 of 20 jaar kunnen zij daar dan eigenaar van worden. Wanneer u niet tegen dit gebruik optreedt, dan kan dit grote gevolgen hebben voor de erfgrens tussen de percelen. Hierna zullen wij toelichten hoe u kunt vaststellen of de erfgrens is verschoven. Ook leggen wij uit hoe u vervolgens kunt voorkomen dat deze nieuwe erfgrens door verjaring vast komt te staan.

Is de erfgrens verschoven?

Het kan zijn dat u zich lange tijd niet heeft gerealiseerd dat de buren gebruik maken van uw grond. Veel mensen weten immers niet waar precies de kadastrale grenzen van hun percelen lopen. Door de jaren heen kan dan de feitelijke erfgrens zijn verschoven ten opzichte van de kadastrale erfgrens. De schutting wordt bijvoorbeeld door de buren vervangen, er wordt een garage gebouwd en een haag geplant. Om duidelijkheid te krijgen over de positie van de kadastrale grenzen, kunt u het Kadaster opdracht geven om deze grenzen in het perceel zichtbaar te maken door middel van een grensreconstructie. Soms is deze uitmeting niet nodig wanneer aan de hand van foto’s of tekeningen de positie van de kadastrale erfgrens kan worden bepaald.

Nieuwe buren: stuiting verjaring?

Wat ook kan, is dat u wel van dit gebruik op de hoogte was, maar daar lange tijd niets tegen heeft gedaan. Het gevolg is dan dat de buren na voltooiing van de verjaringstermijn – als aan alle vereisten is voldaan – nieuwe eigenaar van de strook grond worden en de erfgrens wijzigt. Of steeds dezelfde personen gebruik hebben gemaakt van uw grond, is daarbij niet van belang. Dit betekent dat wanneer u meerdere keren nieuwe buren hebt gekregen de verjaringstermijn door blijft lopen.

Voorkomen van erfgrens verjaring

Om te voorkomen dat u een deel van uw perceel door verjaring kwijt raakt, dient u de verjaringstermijn te stuiten. Dit kunt u doen door middel van een schriftelijke aanmaning. Dit is een (aangetekende) schriftelijke brief waarin u ondubbelzinnig aangeeft eigenaar van de grond te zijn die nu door de buren in gebruik is. Vaak zal dit samengaan met het verzoek/de sommatie om de betreffende grond binnen een bepaalde termijn aan u terug te geven en de erfafscheiding weer op de kadastrale erfgrens te plaatsen. Het enkel aanspreken van de buren op het gebruik van uw grond is niet voldoende. Voldoen de buren niet aan uw sommatie? Dan dient u binnen 6 maanden na uw aanmaning een gerechtelijke procedure op te starten. Doet u dit niet, dan is de lopende verjaringstermijn niet gestuit. De verjaringstermijn loopt dan door. Hierdoor kunnen de buren alsnog eigenaar worden van uw grond met een gewijzigde erfgrens tot gevolg.

Advocaat burenrecht

Heeft u met de buren een conflict over het gebruik van grond en het overschrijden van de erfgrens, dan kunnen de emoties vaak hoog oplopen. Niet voor niks is gekibbel over grond een van de grootste veroorzakers van burenruzies. Graag beoordelen wij voor u de kwestie op basis van de feitelijke situatie. Samen met u kunnen we dan de te nemen stappen uiteen zetten. Zo kunnen we een mogelijke verjaring van de erfgrens voorkomen. Onze advocaat burenrecht is u graag van dienst.

U kunt contact met ons opnemen door te bellen met ons kantoor in Oss via 0412 – 76 02 27 of ons kantoor in Veghel via 0413 – 35 22 11. Daarnaast kunt u ons per e-mail bereiken via info@bernhaege.nl.