De VAR – de voormalige Vereniging voor Administratief Recht, thans: de Vereniging voor bestuursrecht – is de Nederlandse wetenschappelijke vereniging voor de beoefening van het bestuursrecht. De VAR brengt onder meer jaarlijks preadviezen uit over actuele bestuursrechtelijke thema’s.