Als ondernemer kunt u algemene voorwaarden opstellen. U kunt zich wapenen tegen een klant of opdrachtgever door met algemene voorwaarden risico’s af te dekken en uw aansprakelijkheid uit te sluiten. Algemene voorwaarden zijn de zogeheten “kleine lettertjes” die bij een overeenkomst horen. Op straffe van vernietigbaarheid is het gebruik van algemene voorwaarden aan een aantal spelregels gebonden.

Allereerst dient u aan degene waarmee u handelt te vermelden dat uw voorwaarden van toepassing zijn. Daarnaast is het essentieel dat u de wederpartij een redelijke mogelijkheid biedt om kennis te nemen van uw algemene voorwaarden. Dit laatste zien we in de praktijk vaak mis gaan. In dit artikel leggen we u daarom uit hoe u algemene voorwaarden op een juiste manier aanbiedt.

Vaak worden in de algemene voorwaarden bepalingen aangetroffen met betrekking tot de aansprakelijkheid, levertijd, garantie en betalingstermijn van de gebruiker, zodat voor de wederpartij duidelijk is wat deze kan en mag verwachten van de gebruiker van de algemene voorwaarden. Soms worden algemene voorwaarden gebruikt van een overkoepelende organisatie waar de gebruiker onderdeel van uitmaakt, zodat deze gebruiker niet zelf in de pen hoeft te klimmen.

Indien voor uw organisatie geen algemene voorwaarden beschikbaar worden gesteld, is het aan te bevelen contact op te nemen met iemand die u kan ondersteunen in het opstellen van algemene voorwaarden. U kunt namelijk gebruik maken van voorbeeld-voorwaarden, echter is niet elk bedrijf hetzelfde en kunnen algemene voorwaarden ook maatwerk zijn. Vorenstaande is des te belangrijker indien het uw wens is van wettelijke regels af te wijken, zodat u niet voor de verrassing komt te staan dat uw algemene voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn. Dit is niet mogelijk wanneer er sprake is van dwingend recht.

Grijze en zwarte lijst.

Als gebruiker van algemene voorwaarden kunt u niet zomaar desgewenst afwijken van de in de wet neergelegde regels met betrekking tot algemene voorwaarden. Er bestaat een grijze en zwarte lijst. Indien een door u gebruikte algemene voorwaarde voorkomt op de grijze lijst wordt deze vermoed onredelijk bezwarend te zijn indien de bepaling van toepassing wordt verklaard op een overeenkomst tussen een particulier en een bedrijf. In het geval een bepaling voorkomt op de zwarte lijst kan de wederpartij een beroep doen op de vernietigbaarheid van die bepaling, waardoor deze ongeldig wordt en daarmee niet langer van toepassing is op de tussen partijen gesloten overeenkomst.

Ter hand stellen van algemene voorwaarden.

Indien u gebruik maakt van algemene voorwaarden moet het voor de wederpartij duidelijk zijn dat u deze (belangrijke) voorwaarden hebt. Daarom moet u deze ‘ter hand stellen’. Hiermee wordt bedoeld dat de wederpartij een mogelijkheid heeft om de voorwaarden in te zien nog voordat de overeenkomst wordt gesloten. Toezeggen dat u de algemene voorwaarden zult toezenden nadat de overeenkomst is gesloten is dus niet voldoende. U moet kunnen aantonen dat u de mogelijkheid tot kennisnemen tijdig hebt geboden, maar u hoeft niet te controleren of de wederpartij de voorwaarden ook echt heeft gelezen.

Door de algemene voorwaarden fysiek te overhandigen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst is het meteen duidelijk dat u de voorwaarden ter hand heeft gesteld. Als fysiek overhandigen niet tot de opties behoort, bijvoorbeeld omdat de voorwaarden ontzettend veel pagina’s omvat of de overeenkomst via internet of op afstand tot stand is gekomen, geeft de wet ook andere mogelijkheden om de voorwaarden zogezegd ter hand te stellen.

Verricht u diensten zonder een product te leveren?

Bent u een dienstverrichter in de zin van de Dienstenrichtlijn? Een ‘dienstverrichter’ is een commerciële, zakelijke dienstverlener, zoals een makelaar, accountant, advocaat en consultant, maar ook facilitaire diensten, IT-diensten en diensten op het gebied van toerisme zijn dienstverrichters. Zij kunnen volstaan met het ter inzage leggen van de algemene voorwaarden op de plaats waar de dienst wordt verricht of de overeenkomst wordt gesloten. De algemene voorwaarden moeten dan wel gemakkelijk toegankelijk zijn.

Hoe stel ik algemene voorwaarden ter hand bij een overeenkomst via het internet?

In de situatie dat een overeenkomst via het internet wordt gesloten, kan een gebruiker van algemene voorwaarden volstaan door deze per e-mail aan de wederpartij aan te bieden. De wederpartij moet in ieder geval de mogelijkheid hebben om de algemene voorwaarden op te slaan of te printen. Indien de overeenkomst niet via het internet tot stand komt dan mag dit alleen als de wederpartij met deze werkwijze akkoord is gegaan.

Wanneer een overeenkomst in het geheel via internet oftewel een website tot stand komt, kan de gebruiker van de algemene voorwaarden deze ook ter beschikking stellen via dezelfde website. Dit mag ook indien de gebruiker van de algemene voorwaarden een dienstverrichter is. Het is cruciaal om duidelijk naar de vindplaats van de algemene voorwaarden te verwijzen via een duidelijke hyperlink of een verwijzing naar de URL. De wederpartij moet de mogelijkheid hebben om de algemene voorwaarden op te slaan of te printen.

Het is onmogelijk de algemene voorwaarden ter hand te stellen.

In de situatie dat het onmogelijk is de algemene voorwaarden ter hand te stellen op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten, kan worden volstaan met een verwijzing naar de vindplaats van de algemene voorwaarden. De vindplaats zou kunnen zijn bij de betreffende onderneming, bij de Kamer van Koophandel of de griffie van een gerecht. Hierbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld een overeenkomst die wordt gesloten via de telefoon of bij een automaat, of als de algemene voorwaarden uit een heel boekwerk bestaan.

Let op de volgende zaken bij het gebruik van algemene voorwaarden.

  • Verklaar uw algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst;
  • Bied uw wederpartij voor het sluiten van de overeenkomst de mogelijkheid om de algemene voorwaarden in te zien;
  • U kunt dit doen door de voorwaarden toe te sturen of te overhandigen;
  • Als kan worden volstaan met het verwijzen naar de vindplaats, doe dit dan zo expliciet mogelijk;
  • Geef uw wederpartij de mogelijkheid de algemene voorwaarden op te slaan of uit te printen als ze elektronisch worden verstrekt.

Algemene voorwaarden op de juiste manier aanbieden kan vervelende discussies met klanten voorkomen! Zorg daarom dat u aan kunt tonen dat de algemene voorwaarden ter hand zijn gesteld. Tevens is het belangrijk dat u weet of de door u gebruikte algemene voorwaarden rechtsgeldig zijn. Informeer uzelf goed over de wijze waarop u uw algemene voorwaarden ter hand moet stellen of verzoek een advocaat uw algemene voorwaarden op te stellen. Het is toch zonde als u een prachtige bepaling heeft gemaakt/laten maken waarmee u uw aansprakelijkheid uitsluit, maar die vervolgens niet mag toepassen.

Hulp bij algemene voorwaarden opstellen.

Heeft u vragen over het opstellen of ter hand stellen van algemene voorwaarden? Onze advocaat verbintenissenrecht staat u graag te woord.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.