Wat is een kort geding? Een procedure bij de rechtbank kan de nodige tijd in beslag nemen. Omdat niet alle geschillen zo lang op een oordeel van de rechter kunnen wachten, kan voor spoedeisende kwesties gebruik worden gemaakt van een kort geding-procedure. Wat is een kort geding?

Met deze procedure kan op korte termijn een voorlopig oordeel van de zogenoemde voorzieningenrechter worden verkregen. Doordat de kwestie een spoedeisend karakter dient te hebben, wordt in kort geding vaak een gebod of een verbod gevorderd. Hierbij wordt er een dwangsom opgelegd voor iedere dag dat de gedaagde partij niet aan de veroordeling voldoet. Zo is er een stok achter de deur om tot naleving over te gaan. Een definitieve beslissing, zoals een ontbinding of een vernietiging van een overeenkomst, kan een voorzieningenrechter echter niet geven. Daarvoor is een zogenaamde bodemprocedure bij de rechtbank vereist.

Stel uw vraag.

Plan direct een gratis intakegesprek.

Lees ook de spelregels.