Wat zijn de kosten van een rechtszaak? Wanneer u overweegt om een gerechtelijke procedure op te starten, is het verstandig om rekening te houden met de kosten van een rechtszaak. U bent kosten verschuldigd aan de advocaat die u heeft ingeschakeld. Ook betaalt u de kosten voor een gerechtsdeurwaarder die de door de advocaat opgestelde dagvaarding aan de wederpartij dient te betekenen. Daarnaast betaalt u griffierechten voor de behandeling van de zaak door een rechter. De hoogte van deze griffierechten is afhankelijk van de hoogte van uw vordering en van de vraag of u een natuurlijk persoon of een rechtspersoon bent.

Indien u vervolgens als eisende partij de procedure wint, zal de wederpartij over het algemeen de door u betaalde deurwaarderskosten en griffierechten dienen terug te betalen. Advocaatkosten worden echter niet volledig vergoed, omdat deze worden berekend aan de hand van een vaststaand tarief. Wanneer u de procedure verliest, dan betaalt u deze zogenoemde proceskosten van de wederpartij. In dat geval komen de meeste kosten van een rechtszaak dus bij u te liggen.

Stel uw vraag.

Plan direct een gratis intakegesprek.

Lees ook de spelregels.