Een advocaat mag zich terugtrekken in een zaak, dat wordt ook wel wel de zaak neerleggen genoemd. De redenen hiervoor zijn uiteenlopend. Denk aan het achterwege blijven van betalingen of het verkrijgen van onvoldoende medewerking van cliënt. Het kan ook zo zijn dat er externe factoren zijn die de advocaat ertoe bewegen zich terug te trekken. Het gaat dan om factoren die ervoor zorgen dat de advocaat niet verder kan procederen zonder de belangen van zijn cliënt daarbij te schaden.

Een meer ernstige reden om de zaak neer te leggen is een vertrouwensbreuk. Hiervan is sprake als de advocaat de cliënt niet (meer) kan vertrouwen door bijvoorbeeld zijn gedragingen of vice versa. Dit is uiteraard het laatste wat een advocaat wil. Het terugtrekken door een advocaat kan de belangen van een cliënt schaden en dat is in strijd met het gevoel en doel van de advocaat. Deze heeft als grootste doel de vertrouwensband met u behouden en voor u door het vuur gaan.

Stel uw vraag.

Plan direct een gratis intakegesprek.

Lees ook de spelregels.