De Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) is in de eerste plaats bedoeld als kwaliteitskeurmerk. De leden zijn dan ook advocaten die zich vergaand hebben gespecialiseerd in het arbeidsrecht. VAAN is tevens bedoeld als collegiaal overlegorgaan, maar ook als extern advies- en overlegorgaan voor bijvoorbeeld de politiek, de rechterlijke macht en de Nederlandse Orde van Advocaten.