Afbeelding aandeelhouders bv achterhalen - Bernhaege Advocaten

Bezit u aandelen in een nv of bv of bent u op een andere wijze belanghebbende van een organisatie? Bent u geïnteresseerd in de (in)directe belangen in ondernemingen van uw zakenrelaties? Verdiep u dan eens in de komst van het UBO-register. Dit nieuwe register maakt gegevens van Ultimate Beneficial Owners – uiteindelijk belanghebbenden – van organisaties inzichtelijk.

Wat is het UBO-register?

Het UBO-register gaat persoonlijke gegevens bevatten van de aandeelhouders die een belang van ten minste 25% in de vennootschap hebben en de uiteindelijke eigenaren van overige ondernemingen en rechtspersonen. Die gegevens bestaan uit de naam, nationaliteit, geboortemaand en –jaar, woonplaats van de uiteindelijk belanghebbende en de omvang van diens belang in de onderneming. Deze gegevens worden openbaar en voor iedereen inzichtelijk. Gevoeligere informatie zoals het BSN-nummer, de geboorteplaats en het woonadres van de geregistreerde personen zijn alleen in te zien door de bevoegde autoriteiten als de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie. De Nederlandse BV, NV, VOF, maatschap, stichting en vereniging worden onder andere verplicht de UBO-informatie te registeren. Voorbeelden van organisaties die geen registratieplicht hebben zijn eenmanszaken, kerkgenootschappen en VVE’s.

Wat brengt het UBO-register u?

Het UBO-register is een Europees initiatief dat wordt ingevoerd ter bestrijding van witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Doordat alle uiteindelijk belanghebbenden worden geregistreerd, wordt inzichtelijk welke personen deel uitmaken van de organisatie. Het wordt daders van voornoemde delicten moeilijker gemaakt om zich te verschuilen achter juridische entiteiten. Nu de gegevens (deels) publiek toegankelijk worden, is het ook mogelijk om het UBO-register te raadplegen om te zien welke deelnemingen uw concurrenten, afnemers, leveranciers of toekomstige zakenpartners hebben in andere ondernemingen. U kunt bekijken of zij belangen hebben die strijdig zijn met die van u. Het UBO-register maakt het bijvoorbeeld ook eenvoudiger om bij het uitblijven van betaling door uw schuldenaar beslag te leggen op zijn aandelen. In het huidige bij de Kamer van Koophandel aangehouden register zijn alleen de 100%-aandeelhouders geregistreerd.

Vanaf wanneer kunt u gebruik maken van het UBO-register?

Het UBO-register gaat deel uitmaken van het Handelsregister, dat eenvoudig geraadpleegd kan worden via de Kamer van Koophandel. Naar verwachting is het UBO-register in de zomer van 2018 gebruiksklaar. De registratieplichtige ondernemingen en rechtspersonen hebben vervolgens anderhalf jaar de tijd om de gegevens van de uiteindelijk belanghebbenden te registreren in het UBO-register.

Wij denken graag met u mee!

Bent u benieuwd naar wat de komst van het UBO-register voor u betekent of heeft u andere vragen met betrekking tot het nieuwe register? Of overweegt u beslag te laten leggen op aandelen? Vraag het aan onze ondernemingsrecht advocaat. Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op door te mailen naar info@bernhaege.nl, of bel direct 0413 – 35 22 11.