rechterstoga die voor rechtsboeken hangt Transitievergoeding bij ontslag bijna AOW-gerechtigde?

Volgens de wet moet u een werknemer in een aantal gevallen een transitievergoeding betalen bij het einde van een dienstverband. Maar wanneer moet dit? Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding als hij ontslag krijgt.

De werknemer moet dan ontslag krijgen via UWV of de kantonrechter of na afloop van een tijdelijk dienstverband (bijvoorbeeld een jaarcontract). In die situaties is de betaling van de transitievergoeding wettelijk verplicht. De transitievergoeding is in 2018 maximaal 79.000 euro, tenzij uw werknemer meer dan 79.000 euro verdient. Dan is de vergoeding maximaal één jaarsalaris.

Transitievergoeding (bijna) AOW-gerechtigde werknemer

Moet je de volledige transitievergoeding aan de werknemer betalen, ook als deze vergoeding hoger is dan het bedrag aan inkomensverlies dat de werknemer tot aan zijn AOW-leeftijd zal hebben? Hierover heeft onze hoogste rechter pas een uitspraak gedaan.

Oordelen van de lagere rechters (Kantonrechter en Hof)

De kantonrechter heeft (op verzoek van de werkgever) het bedrag van de transitievergoeding waar de werknemer recht op zou hebben verlaagd. Dit omdat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn om hem een volledige transitievergoeding toe te kennen, nu hij bijna AOW-gerechtigd is.

In hoger beroep heeft het hof deze beslissing van de kantonrechter vernietigd. Het hof zegt dat het de bedoeling van de wetgever is geweest om ook werknemers die een IVA-uitkering krijgen recht te geven op de transitievergoeding en om uit te gaan van een forfaitaire vergoeding, die ook verschuldigd is als er geen of een beperkt inkomensverlies is. Het Hof heeft hierbij wel gekeken naar de redelijk- en billijkheid en alle omstandigheden meegewogen in haar beslissing. Desondanks vindt zij de bedoeling van de wetgever in dit geval doorslaggevend. De werkgever was het niet eens met deze uitspraak van het Hof en ging door naar de Hoge Raad.

Het vervolg: een uitspraak door de Hoge Raad

Ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft hierover op 5 oktober 2018 geoordeeld. Het oordeel luidde dat een werkgever ook aan een werknemer die bijna de AOW-leeftijd heeft bereikt, bij ontslag verplicht is de volledige transitievergoeding aan hem of haar te betalen. De Hoge Raad oordeelt dat het voor de aanspraak niet van belang is of de werknemer na het eindigen van de arbeidsovereenkomst werkloos is. Hetzelfde geldt in het geval hij of zij aansluitend een andere baan heeft gevonden. Een werknemer heeft recht op de volledige transitievergoeding, ook al is die veel hoger dan het werkelijke inkomensverlies. Wilt u de volledige uitspraak lezen? Klik dan hier.

Werkgever wees wijs

Als werkgever kan het dus interessant zijn om een dienstverband kort voor de pensioengerechtigde leeftijd niet te beëindigen. Zo voorkomt u dat u een (hoge) transitievergoeding moet betalen. Dit is vooral zo bij werknemers die al lang in dienst zijn. Bij zieke werknemers, kunt u als werkgever vanaf april 2020 compensatie aanvragen voor de transitievergoeding. Hiervoor is in 2018 een wetsvoorstel aangenomen. Heeft u nog vragen over de transitievergoeding voor (bijna) AOW gerechtigden? Voor vragen kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Mail naar info@bernhaege.nl of bel onze vestiging in Veghel 0413 – 35 22 11 of onze vestiging in Oss 0412-76 02 27. Wij zijn u graag van dienst!