Een werknemer kan toch recht hebben op een transitievergoeding ondanks rechtsgeldig ontslag - Bernhaege Advocaten

Ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft in een uitspraak van 30 maart 2018 bevestigd, dat ook een werknemer die op staande voet is ontslagen recht kan hebben op een transitievergoeding.

Als een werkgever een werknemer op staande voet ontslaat, en de rechter achteraf oordeelt, dat dit ontslag op staande voet terecht is gegeven, betekent dit, dat er een dringende reden voor het ontslag aanwezig is geweest. Een dringende reden kan zijn diefstal, verduistering, bedrog of andere redenen. Indien er sprake is van een dringende reden voor het ontslag, betekent dat niet een op een, dat de werknemer van zijn gedragingen een verwijt kan worden gemaakt. Bekijk de uitspraak van de Hoge Raad van 29 september 2000.

Rechtsgeldig ontslag op staande voet niet direct geen transitievergoeding

Voor ernstige verwijtbaarheid is meer nodig dan slechts een dringende reden. Uit de tekst van de wet volgt niet dat geen transitievergoeding verschuldigd kan zijn bij het bestaan van een dringende reden voor onverwijld ontslag. Het is dus zeker niet uitgesloten dat een werknemer die rechtsgeldig op staande voet is ontslagen, recht heeft op een transitievergoeding. De rechter zal daarom, indien hij van oordeel is dat sprake is van een dringende reden voor ontslag op staande voet, de aanspraak van de werknemer op een transitievergoeding afzonderlijk moeten beoordelen. Voor meer info verwijs ik naar de uitspraak van de Hoge Raad.

Procedure bij de rechter tijdig starten

Indien u als werknemer op staande voet bent ontslagen, dient u binnen 2 maanden na het ontslag een procedure bij de rechter te hebben gestart. Hierbij kunt u de rechter verzoeken om dit ontslag te vernietigen (of u vraagt om toekenning van een schadevergoeding). Zoals uit deze uitspraak van de Hoge Raad blijkt, wordt ook geadviseerd om toekenning van de transitievergoeding te vragen.

Uit een recente uitspraak van de Kantonrechter te Rotterdam blijkt overigens, dat als u als werknemer na het ontslag op staande voet berust in deze opzegging en vraagt om een vergoeding, u later hierop niet kunt terugkomen, als u hiervoor geen voorbehoud hebt gemaakt.

Laat u goed voorlichten

Uit deze uitspraken blijkt maar weer eens, dat u u na een ontslag op staande voet goed moet laten voorlichten over de mogelijkheden die u als werknemer hebt. Ook dienen termijnen goed in de gaten te worden gehouden.

Wilt u weten wat wij hierin voor u kunnen betekenen of meer informatie over de transitievergoeding bij rechtsgeldig ontslag? Bel of mail gerust, en wij staan u graag te woord.

Wij helpen u graag verder

Wij zijn u graag van dienst. Neemt u gerust vrijblijvend contact op met onze arbeidsrecht advocaat door te mailen naar info@bernhaege.nl of bel direct naar 0413 – 35 22 11 | 0412 – 76 02 27.