geld met een rekenmachine en pen en papier

In de wet is niets opgenomen over het betalen van een transitievergoeding bij deeltijdontslag. Volgens de wet moet u een werknemer alleen een transitievergoeding betalen bij het einde van een dienstverband. Hierbij moet u natuurlijk ook zorgen dat er aan de overige voorwaarden is voldaan. De regel is dat u uw medewerker een transitievergoeding moet betalen bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst.

Uitspraak Hoge Raad 1 september 2018

Ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft op 1 september 2018 een oordeel geveld over een transitievergoeding bij deeltijdontslag. Het oordeel is dat ook bij een deeltijdontslag de werkgever toch in een aantal gevallen de transitievergoeding moet betalen.

In welke gevallen moet u de transitievergoeding bij deeltijdontslag betalen?

Op de eerste plaats dient een werknemer 24 maanden of langer in dienst te zijn. Daarnaast moet er sprake zijn van een vermindering van de arbeidstijd van ten minste 20%. Dit is de zogenaamde substantiële vermindering van de arbeidstijd. Bovendien dient de vermindering van de arbeidstijd structureel te zijn. Dit betekent dat de vermindering van uren blijvend dient te zijn (de zogenaamde structurele vermindering van de arbeidstijd). Ten slotte dient er sprake te zijn van een bijzonder geval waardoor wordt overgegaan tot vermindering van de arbeidstijd. Dit zou kunnen zijn vanwege bedrijfseconomische omstandigheden of in het geval van blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

Welk bedrag bent u dan schuldig aan de werknemer?

De gedeeltelijke transitievergoeding dient berekend te worden naar evenredigheid van de vermindering van de arbeidstijd. Verder moet er uitgegaan worden van het loon waarop voor de arbeidsduurvermindering aanspraak bestond.

Conclusie transitievergoeding bij deeltijdontslag

In een aantal gevallen dient u dus een werknemer ook een (gedeeltelijke) transitievergoeding te betalen, als u het dienstverband van een werknemer gedeeltelijk beëindigd. Heeft u hierover vragen, bel of mail gerust! U kunt ons per e-mail bereiken op info@bernhaege.nl. Voor telefonisch contact met vestiging Veghel, bel naar 0413 – 35 22 11. Voor telefonisch contact met onze vestiging in Oss, bel dan naar 0412-76 02 27.