Berekenen van de transitievergoeding - Bernhaege Advocaten

Wil uw werkgever u ontslaan? Dan betaalt hij de transitievergoeding als u 2 jaar of langer bij hem in dienst bent geweest. Dit geldt ook als uw tijdelijke contract niet wordt verlengd. U heeft ook recht op een transitievergoeding als u zelf ontslag neemt vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uw werkgever. Lees meer over de transitievergoeding berekenen.

De berekening van de transitievergoeding

Op welke wijze moet het loon voor een transitievergoeding worden berekend? De hoogte van de vergoeding wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: uw maandsalaris en het aantal dienstjaren. De vergoeding is maximaal € 75.000 bruto. Of 1 jaarsalaris, als dat hoger is. Onder loon verstaan we het bruto uurloon vermenigvuldigd met de overeengekomen arbeidsduur per maand of indien geen of een wisselende arbeidsduur is overeengekomen het bruto uurloon vermenigvuldigd met het gemiddelde aantal gewerkte uren per maand (…). In een recente uitspraak heeft een Kantonrechter zich over de berekening van het loon uitgelaten, indien loon per week is overeengekomen. Dan moet de overeengekomen arbeidsduur per week omgerekend worden naar de overeengekomen arbeidsduur per maand. Hierbij wijst de kantonrechter erop dat arbeidsduur staat voor werkdagen en niet voor kalenderdagen. Zo moet dus niet worden gerekend met 28 of 31 (kalender)dagen per maand maar met 20 of 21 of 22 werkdagen.

Zie hier de uitspraak over de transitievergoeding berekenen van de Kantonrechter Utrecht van 14 augustus 2015.