bureau met rekenmachine, factuur en geld - stuiting verjaringstermijn

Krijgt u nog geld van iemand en verjaart deze vordering dan kunt u naar uw geld fluiten. Dit klinkt hard, maar helaas werkt het in de praktijk vaak wel zo. Als schuldeiser is het daarom belangrijk om verjaringstermijnen in de gaten te houden en op tijd te ‘stuiten’. Stuiten wil zeggen: de verjaringstermijn onderbreken en daarmee verlengen. Maar wist u dat het ook mogelijk is om te stuiten door een mededeling in de overeenkomst? In dit artikel leest u meer over de stuiting verjaring.

Verjaringstermijn

Veel vorderingen verjaren na 5 jaar of 20 jaar. Ook kan er een kortere verjaringstermijn van toepassing zijn. Welke verjaringstermijn voor uw situatie geldt hangt af van het type vordering dat u op iemand heeft. De verjaring van een rechtsvordering kan op meerdere manieren worden gestuit. Een van die manieren is door een schriftelijke mededeling per (aangetekende) mail of brief. Uit een recente rechtszaak tegen de gemeente is gebleken dat een mededeling in de overeenkomst ook tot de opties behoort om de verjaring van een vordering te stuiten.

Recente uitspraak over een verjaarde vordering

In deze zaak ging het over een arbitragebeding in een overeenkomst die bepaalt dat geschillen aan een arbiter, een soort scheidsrechter, voorgelegd dienen te worden alvorens een zaak bij de gewone civiele rechter wordt opgestart. Voor de vordering verjaarde hebben partijen met behulp van een arbiter getracht tot een oplossing te komen van het juridische geschil. Deze vorm van mediation via arbitrage duurde langer dan verwacht en liep uiteindelijk op niets uit. Daarom kwam deze zaak nadat de vordering was verjaard toch nog voor de gewone civiele rechter. In zijn uitspraak gaf de rechter aan hoe zo’n bepaling in een overeenkomst eruit zou moeten zien om te voorkomen dat een vordering verjaart en een schuldeiser dus met lege handen komt te staan.

Stuiten door schriftelijke mededeling

Volgens het hoogste rechtscollege in ons land, de Hoge Raad, was het beding in de overeenkomst niet goed geformuleerd. Een beding mag geen termijn bevatten en de eiser moet zich ‘ondubbelzinnig het recht op nakoming voorbehouden’. De waarschuwing in een overeenkomst moet zo duidelijk zijn dat de schuldenaar er rekening mee houdt dat hij na de verjaringstermijn beschikking houdt over gegevens en bewijzen. Zo kan de schuldeiser zich behoorlijk verweren, mocht de schuldeiser na afloop van de verjaringstermijn toch nog een procedure opstarten.

Waar op te letten?

Bij de beoordeling of de mededeling in een overeenkomst aan de eisen voldoet moet op meerdere aspecten gelet worden. Zo moet de formulering volledig ondubbelzinnig zijn. Daarnaast moet er ook gelet worden op de context waarin de mededeling wordt gedaan en op de overige omstandigheden. Verklaringen en gedragingen over en weer spelen dus ook een belangrijke rol. Het gaat erom of voor de schuldenaar voldoende duidelijk is dat de schuldeiser zijn recht op nakoming en het eventueel opstarten van een gerechtelijke procedure onvoorwaardelijk voorbehoudt.

6 tips om verjaring te voorkomen:

  • Bij langlopende conflicten is het belangrijk dat u de verjaringstermijnen in de gaten houdt.
  • Stuiten van een verjaringstermijn door middel van een mededeling in een overeenkomst is mogelijk, mits juist geformuleerd.
  • Enkel een mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig het recht op nakoming voorbehoudt, kan tot gevolg hebben dat een lopende verjaringstermijn wordt gestuit.
  • De schuldenaar moet uit de stuitingsmededeling kunnen afleiden dat de schuldeiser nog nakoming verlangt en de schuldenaar moet de mogelijkheid hebben zijn bewijs- en vermogenspositie daarop in te richten.
  • De rechter beoordeelt een stuitingsmededeling naast formulering ook op basis van de context en overige omstandigheden van het specifieke geval.
  • De bewijslast dat u als schuldeiser correct heeft gestuit ligt bij u, dus is het raadzaam om relevante gegevens en communicatie goed te bewaren.

Hulp nodig?

Wilt u advies bij het juridisch formuleren van dergelijke bepalingen in een overeenkomst? Of heeft u hulp nodig bij het door middel van een (aangetekende) mail of brief stuiten van een verjaringstermijn? Wilt u weten wanneer uw vordering verjaart? Neemt u gerust vrijblijvend contact op met ons voor al deze en andere vrageb. Mailen kan naar info@bernhaege.nl, of bel direct naar onze vestiging in Veghel 0413 – 35 22 11 of onze vestiging in Oss 0412-76 02 27. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het verbintenissen- en contractenrecht en een van hen staat u graag te woord.