envelop met geld - transitievergoeding betalen ipv slapend dienstverband

De term slapend dienstverband wordt gebruikt voor de situatie dat uw zieke werknemer (na twee jaar ziekte) nog wel bij u in dienst is, maar geen werkzaamheden meer voor u verricht. Door werkgevers werd er in het verleden voor gekozen om het dienstverband na 2 jaar ziekte niet te beëindigen, om op deze wijze onder de betaling van de transitievergoeding uit te komen. Rechters vonden deze handelwijze niet ernstig verwijtbaar.

Welke risico’s zitten eraan vast?

Voor u als werkgever kan een slapend dienstverband ook een risico inhouden. U blijft als werkgever verplicht om zich in te spannen voor re-integratie. Indien uw werknemer op enig moment weer (gedeeltelijk) in staat is om passende arbeid te verrichten, en uw werknemer maakt kenbaar dat hij dat wil, dan kan dat leiden tot nieuwe bedongen arbeid. Verder lopen de dienstjaren nog steeds door en indien later de arbeidsovereenkomst toch wordt beëindigd groeit vervolgens de hoogte van de transitievergoeding. Ook dienen bij een reorganisatie werknemers met een slapend dienstverband bij de afspiegeling te worden meegenomen.

U kunt mogelijk een compensatie krijgen

Op 1 april 2020 treedt een regeling in werking die erin voorziet dat een werkgever die na 2 jaar ziekte een transitievergoeding aan een werknemer betaalt, of heeft betaald, recht op een transitievergoeding heeft en deze door het UWV vergoed kan krijgen. Dit geldt voor alle transitievergoedingen die sinds 1 juli 2015 aan werknemers zijn betaald.

Slapend dienstverband nog steeds verstandig?

Door de wet compensatie transitievergoeding krijgt een werkgever een vergoeding voor de transitievergoeding die hij aan de werknemer heeft betaald. Met het oog op deze wet is het de vraag is of door rechters nog steeds wordt geoordeeld dat een werkgever niet ernstig verwijtbaar handelt als hij een slapend dienstverband laat bestaan. Hierover zijn de rechters het niet helemaal eens – er wordt hierover namelijk verschillend geoordeeld. Het wachten is nu op de uitspraak van de Hoge Raad, aangezien een lagere rechter hierover aan de Hoge Raad opheldering heeft gevraagd.

Meer informatie?

Heeft u vragen over een slapend dienstverband? Wilt u weten of u toch niet beter het dienstverband kunt beëindigen? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen. Dat kan via de mail door te mailen naar info@bernhaege.nl. Ook bent u altijd welkom ons te bellen. Voor het kantoor in Veghel belt u naar t. 0413 – 35 22 11. Wenst u iemand van het kantoor in Oss te spreken, dan kunt u bellen naar t. 0412-76 02 27. Wij staan voor u klaar!