envelop met geld - transitievergoeding betalen in plaats van een slapend dienstverband

De term slapend dienstverband wordt gebruikt voor de situatie dat uw zieke werknemer (na twee jaar ziekte) nog wel bij u in dienst is, maar geen werkzaamheden meer voor u verricht. Door werkgevers werd er in het verleden voor gekozen om het dienstverband na 2 jaar (104 weken) ziek zijn niet te beëindigen. Op deze wijze konden zij onder de betaling van de transitievergoeding uitkomen. Rechters vonden deze handelwijze niet ernstig verwijtbaar. Op 18 september 2019 heeft de Advocaat-Generaal de Hoge Raad hierover geadviseerd. Deze oordeelde dat werkgevers in principe verplicht zijn om slapende dienstverbanden van arbeidsongeschikte werknemers te beëindigen onder betaling van de transitievergoeding. Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad dit advies overgenomen.

Welke risico’s zitten eraan vast?

Voor u als werkgever kan een slapend dienstverband dus vanaf nu een groter risico inhouden dan voorheen. U blijft als werkgever dan niet alleen verplicht om zich in te spannen voor re-integratie. Indien uw werknemer op enig moment weer (gedeeltelijk) in staat is om passende arbeid te verrichten en uw werknemer maakt kenbaar dat hij dat wil, dan kan dat leiden tot nieuwe bedongen arbeid. Verder lopen de dienstjaren nog steeds door. Indien dan later, op verzoek van de werknemer, de arbeidsovereenkomst toch wordt beëindigt, groeit vervolgens de hoogte van de transitievergoeding. Ook dienen bij een reorganisatie werknemers met een slapend dienstverband bij de afspiegeling te worden meegenomen.

U kunt een compensatie krijgen

Op 1 april 2020 treedt een regeling in werking die erin voorziet dat een werkgever, die een transitievergoeding aan een werknemer betaalt of heeft betaald nadat hij/zij na 2 jaar ziek was, recht heeft op een transitievergoeding en deze door het UWV vergoed kan krijgen. Dit geldt voor alle transitievergoedingen die sinds 1 juli 2015 aan werknemers zijn betaald. Op de website van het UWV staat vanaf 1 april 2020 hiervoor een formulier waarmee u de betaalde vergoeding kunt terugvragen.

Slapend dienstverband nog steeds verstandig?

Door de wet compensatie transitievergoeding krijgt een werkgever een vergoeding voor de transitievergoeding die hij aan de werknemer heeft betaald. Gelet op de uitspraak van de Hoge Raad zal in de meeste gevallen worden geoordeeld dat een werkgever ernstig verwijtbaar handelt bij het slapend houden van een dienstverband. De Hoge Raad heeft hierover gezegd dat werkgevers in principe verplicht zijn om slapende dienstverbanden van arbeidsongeschikte werknemers te beëindigen onder betaling van de transitievergoeding. Alleen als de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij instandhouding van de arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld als er een reëel uitzicht is op re-integratie, kan dit anders zijn. (Zo’n belang is niet aanwezig als de werknemer bijna de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.) Lees hier de volledige uitspraak van de Hoge Raad.

Meer informatie?

Heeft u vragen over een langdurig zieke medewerker of een slapend dienstverband? Wilt u weten of u toch niet beter het dienstverband kunt beëindigen of de medewerker in dienst kunt houden? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen. Dat kan via de mail door te mailen naar info@bernhaege.nl. Ook bent u altijd welkom ons te bellen. Voor het kantoor in Veghel belt u naar 0413 – 35 22 11. Wenst u iemand van het kantoor in Oss te spreken, dan kunt u bellen naar 0412 – 76 02 27. Wij staan voor u klaar!