werknemer en werkgever zijn het oneens over schorsing concurrentiebeding

De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 8 september 2015 in kort geding (een opmerkelijke) uitspraak gedaan in een zaak over "schorsing concurrentiebeding". Hoewel op grond van het overgangsrecht het oude recht van toepassing is, mag in het kader van de belangenafweging van werkgeefster worden verwacht dat zij haar te beschermen zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang onderbouwt en aannemelijk maakt, aldus de kantonrechter. Dit biedt perspectief voor werknemers die een concurrentiebeding naar het oude recht hebben. Het gaat hier dus om een schorsing concurrentiebeding en relatiebeding.

Het oordeel van de Kantonrechter

De kantonrechter oordeelt als volgt: Veronderstellenderwijs evenwel dat de bedrijfsactiviteiten elkaar (deels) overlappen, overweegt de kantonrechter dat ADhD Noord onvoldoende heeft onderbouwd en aannemelijk gemaakt welk zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang zij met het vastleggen en het handhaven van dit concurrentiebeding wenst te beschermen.

Belangrijke en exclusieve bedrijfsinformatie

Gesteld noch gebleken is dat werknemer belangrijke en exclusieve bedrijfsinformatie, die hij alleen maar tijdens zijn dienstverband bij ADhD Noord heeft kunnen opdoen, ‘misbruikt’, waarbij de kantonrechter niet onder die specifieke bedrijfsinformatie verstaat de kennis en vaardigheden die werknemer, als reguliere werkervaring, tijdens het dienstverband (zelf) heeft opgedaan.

Dit zou wel, zij het in beperkte mate, kunnen gelden voor de kennis van de klantenkring van ADhD Noord, maar een dergelijk te beschermen belang neemt af naarmate de tijd verstrijkt. Dit geldt eens te meer nu – blijkens een eigen productie van ADhD Noord – in de omgeving van Stadskanaal ‘maar liefst’ door 221 hulpverleners dezelfde hulp en begeleiding wordt aangeboden als werknemer biedt.

Bedrijfs- of dienstbelang

Dat van ADhD Noord verlangd mag worden dat zij haar te beschermen zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang onderbouwt en aannemelijk maakt, vloeit voort uit die per 1 juli 2015 in het gewijzigde artikel 7:653 BW gestelde eis waar het gaat om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Overgangsrecht

Het moge zo zijn dat blijkens het overgangsrecht op deze zaak het ‘oude’ recht nog van toepassing is. Dit laat onverlet dat de inmiddels gewijzigde maatschappelijke opvatting, die ten grondslag ligt aan voormelde wetswijziging, in de belangenafweging mag worden betrokken. Volgt schorsing van het concurrentiebeding en relatiebeding.

Lees de uitspraak over: Schorsing concurrentiebeding en relatiebeding

Lees hier de volledige uitspraak over de schorsing concurrentiebeding en relatiebeding. Of contact onze arbeidsrecht advocaat.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Ontvang onze nieuwsbrief.

Blijf ook op de hoogte.

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Stel uw vraag.

Plan direct een gratis intakegesprek.

Lees ook de spelregels.