medewerkers tijdens bedrijfsuitje in discotheek

Veel werkgevers organiseren jaarlijks een personeelsuitje. Vele leuke ideeën passeren de revue, maar werkgevers dienen zich goed te realiseren wat de risico’s van de geplande activiteiten zijn. Nu het kan zijn dat zij aansprakelijk zijn voor eventuele door werknemers te lijden schade als gevolg van een ongeval tijdens het uitje. Lees u goed in over de risico’s van bedrijfsuitje.

Speedboottocht met gevolgen

De kantonrechter te Utrecht heeft zich uitgelaten over de aansprakelijkheid van Randstad Nederland B.V., die een tocht met een speedboot over de Maas had laten organiseren voor haar werknemers. Tijdens de speedboottocht is één van de boten met een grote klap tegen een golf tot stilstand gekomen na over een andere golf te zijn gesprongen. Daarbij vielen meerdere opvarenden van hun plek en botsten tegen elkaar of tegen de rugleuningen. Eén van de werknemers heeft sinds het ongeval pijnklachten en heeft Randstad voor haar letsel aansprakelijk gesteld.

Werkgevers moeten zich goed beraden bij het (laten) organiseren van het personeelsuitje.

Kantonrechter stelt Randstad aansprakelijk

De kantonrechter heeft geoordeeld dat Randstad inderdaad aansprakelijk was voor de door het ongeval ontstane letsel van haar werknemer. De kantonrechter overwoog daartoe dat er een voldoende nauwe band bestond tussen de door Randstad georganiseerde boottocht en de door werknemer te verrichten werkzaamheden. Dit omdat onder andere de jaarlijkse personeelsdag het versterken van de onderlinge band en de teamspirit tussen de werknemers ten doel had en daarmee het bedrijfsbelang diende. Randstad was tekortgeschoten in haar zorgplicht ex artikel 7:658 BW, aldus de kantonrechter.

Meerdere uitspraken

Omtrent de aansprakelijkheid van de werkgever voor schade, ontstaan tijdens het bedrijfsuitje, zijn meerdere uitspraken gedaan. Zo meende de Rechtbank Utrecht dat sprake was van schending van de zorgplicht door de werkgever in het geval van een human resources manager die tijdens een niet-verplicht weekend op de hei schade opliep. Dit aangezien de manager zich vanuit haar voorbeeldrol moeilijk aan het weekend kon onttrekken. De Centrale Raad van Beroep nam aansprakelijkheid van de Belastingdienst aan, toen één van haar werknemers tijdens het spel ‘levend stratego’ in het donker in een konijnenhol stapte en daardoor letsel aan haar enkel opliep. In beide gevallen werd gemeend dat de activiteiten als de uitoefening van de werkzaamheden hadden te gelden.

Door werkgever georganiseerde activiteit buiten werktijd

Daarentegen oordeelde de Rechtbank Amsterdam dat geen sprake was van uitoefening van de werkzaamheden in een geval waarin een werknemer buiten werktijd deelnam aan in opdracht van de werkgever georganiseerde ‘Adventure Games’. Dit ondanks dat de werkgever met het organiseren van deze activiteit tevens de bedrijfsdoelstellingen diende. Daarvan was evenmin sprake in de zaak van de rollerskateles (JAR 2009/128), omdat in deze zaak onvoldoende verband zou zijn tussen het werk van de werkneemster als administratief medewerker en deelname aan de, in opdracht van de werkgever georganiseerde, workshop rollerskatedansen op vrijdagmiddag na werktijd. Daarbij woog de Hoge Raad mee dat deelname aan de workshop vrijwillig was en dat het niet deelnemen geen arbeidsrechtelijke gevolgen zou hebben. Echter, de werkgever was volgens de Hoge Raad wel aansprakelijk voor de geleden schade, omdat zij gehandeld had in strijd met haar zorgplicht als goed werkgever ex artikel 7:611 BW. De activiteit was in die zin aan het werk gerelateerd dat deze was georganiseerd door werkgever en plaatsvond in de hal van werkgever. Daarbij had de werkgever niet voorkomen dat haar werknemers zonder instructie en zonder beschermingsmiddelen waren gaan rolschaatsen in die hal. Bovendien had de werkgever zich niet verzekerd tegen eventuele schade.

Uit het voorgaande blijkt wel dat werkgevers zich goed moeten beraden bij het (laten) organiseren van het personeelsuitje. Houd hierbij ook goed rekening met de risico’s van bedrijfsuitje. Aansprakelijkheid voor eventuele schade bij risicovolle activiteiten ligt op de loer.

Ontvang onze nieuwsbrief.

Blijf ook op de hoogte.

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Stel uw vraag.

Plan direct een gratis intakegesprek.

Lees ook de spelregels.