pad naar de buren - mag u het recht van overpad verplaatsen

Regelmatig krijgen wij de vraag of het mogelijk is om een recht van overpad te verplaatsen. Het antwoord is ja, dat is mogelijk. Of het in uw situatie daadwerkelijk mag is een tweede. Daarvoor is van belang hoe dit in de leveringsakte van uw woning is omschreven. In dit blogartikel wordt ingegaan op de gevolgen van de verschillende omschrijvingen. Zo weet u waar u rekening mee dient te houden wanneer u het recht van overpad wilt verplaatsen.

Verleggingsrecht

Het recht om het pad of de weg waar de erfdienstbaarheid op ziet te verplaatsen, heet een verleggingsrecht. Wanneer uw buren gebruik mogen maken van uw grond doordat een recht van overpad is gevestigd, dan geeft de wet u de mogelijkheid om een ander gedeelte van uw grond aan te wijzen voor de uitoefening van dit recht. Daar hoeft geen rechter aan te pas te komen. Wat niet kan, is de erfdienstbaarheid verleggen naar een ander erf.

Positie recht van overpad wordt niet nader omschreven

Is in de akte van levering niet omschreven op welk deel van de grond de erfdienstbaarheid ziet? Of geeft de akte zelf al aan dat het recht mag worden verplaatst? Dan bent u bevoegd om aan te wijzen hoe de buren van dit recht gebruik mogen maken. Een recht van erfdienstbaarheid is echter een sterk recht. Dit houdt in dat u de belangen van de buren niet onredelijk mag aantasten.

Positie wordt omschreven in de notariële akte

Omschrijft de akte wel de loop van het pad? Dan mag het pad alleen worden verlegd zonder het genot van dit recht van overpad voor de buren te verminderen. Bij de beoordeling of het genot zodanig is verminderd dat dit aan verlegging in de weg staat, wordt ook weer gekeken naar wat redelijk is gezien de situatie. Stel dat door de verplaatsing van het recht van overpad de doorgang 1 of 2 stoeptegels smaller wordt en er een schutting of muur naast het pad staat dan kan het wat lastig manoeuvreren worden. Zeker als de buren eigenlijk met een fiets, scooter of gehandicaptenvoertuig over het pad zouden mogen gaan. Het genot dat de buren hebben bij het recht wordt dan verminderd waardoor dit aan verlegging in de weg zou kunnen staan.

Verplaatsing laten vastleggen?

De verlegging van het recht van overpad kan worden ingeschreven in de openbare registers. Krijgt u nieuwe buren en heeft u de verlegging van het recht niet in laten schrijven? Dit betekent niet dat de nieuwe buren de verlegging mogen negeren. Aangezien dit wel tot vervelende geschillen aanleiding zou kunnen geven, raden wij u aan tot inschrijving over te gaan. In het bijzonder in het geval de positie van het recht van overpad is omschreven in de notariële akte.

Advies over verplaatsen recht van overpad?

Wilt u uw eigen situatie ter plaatse laten beoordelen zodat u weet of u mag overgaan tot het verplaatsen van het recht van overpad? Neemt u dan gerust contact met ons op door te mailen naar info@bernhaege.nl. Bellen kan uiteraard ook. Bel direct ons kantoor in Veghel op 0413 – 35 22 11 of ons kantoor in Oss op 0412 – 76 02 27. Onze advocaat burenrecht is u graag van dienst.