fbpx
expertise bernhaege
expertise bernhaege

Publicaties Auteursrecht

Wat houdt auteursrechtelijke bescherming in?

By |Aangesloten bij Muriel, Artikelen, Publicaties, Publicaties Auteursrecht|

Bij auteursrechtelijke bescherming kunt u aan nog veel meer soorten werken denken dan literatuur, film en kunst. We presenteren een complete lijst van werken en vertellen meer over wanneer een werk voldoet aan het oorspronkelijkheidsvereiste.

Wanneer is er sprake van inbreuk op een slogan?

By |Artikelen, Publicaties, Publicaties Auteursrecht, Publicaties Intellectueel eigendomsrecht, Publicaties Merkenrecht|

Een slogan kan voor auteursrechtelijke en merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Vormt een slogan een intellectuele schepping, dan is gebruik van die slogan een inbreuk op auteursrechten. Is de slogan een geregistreerd merk, dan kan daarop ook inbreuk worden gemaakt: als een gelijkende slogan voor dezelfde of soortgelijke waren en diensten wordt gebruikt of (als het gaat om gebruik voor andere waren en diensten) er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken van of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk. Voor de slogan “Zo, nu eerst een Bavaria” gelde dat echter niet.

Houdt bescherming slogan “Zo, nu eerst …” stand?

By |Artikelen, Publicaties, Publicaties Auteursrecht, Publicaties Intellectueel eigendomsrecht, Publicaties Merkenrecht|

Wellicht denkt u ook meteen aan de Noord Brabantse bierbrouwer als u de slogan ziet, waarmee zou worden bevestigd wat Bavaria moet hebben gedacht: de slogan heeft voldoende onderscheidend vermogen om als merk te kunnen dienen te worden geregistreerd.

Een selfie maken: creëer je daarmee rechten?

By |Artikelen, Publicaties, Publicaties Auteursrecht, Publicaties Intellectueel eigendomsrecht|

Met de intreding van de (niet meer weg te denken) smartphone mét over het algemeen redelijke fotocamera, is “de selfie” ook een fenomeen geworden. Niet meer weg te denken uit het straatbeeld - en dan niet alleen bij toeristische attracties -leuk om te doen en te delen.

Een exclusieve licentie? De nieuwe Auteurscontractenrecht regels

By |Artikelen, Publicaties, Publicaties Auteursrecht, Publicaties Intellectueel eigendomsrecht, Publicaties Verbintenissenrecht|

Op grond van het auteursrecht heeft de maker van een werk - dat voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt – het uitsluitend recht om dat werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Veel makers houden zich echter niet bezig met de exploitatie van hun werken.