fbpx
expertise bernhaege
expertise bernhaege

Publicaties Verbintenissenrecht

Bruikleenovereenkomst

Iets lenen gebeurt vaak als een vriendendienst. U leent bijvoorbeeld een boek van een familielid of de fiets van een collega. Wanneer u een auto wilt lenen van een bedrijf of van een onbekende dan dient u daar in de meeste gevallen voor te betalen. Vaak wordt dan gesproken over huren.

Eerste Hulp Bij Uitleg van Overeenkomsten

In dit artikel leggen wij uit hoe een rechter omgaat met de uitleg van overeenkomsten en geven we u tips om discussies te voorkomen. Lees direct de blog!

Niet-nakomen contract door epidemie: overmacht?

Wat kunt u doen wanneer u of uw leverancier zijn verplichtingen niet na kan komen als gevolg van een epidemie zoals het coronavirus? In deze blog lichten wij dit toe.

Advocatentaal: juridische termen leren begrijpen

Juridische termen kunnen soms behoorlijk lastig te begrijpen zijn. Vandaar dat we op deze pagina een aantal begrippen uitleggen die wij als advocaten veel gebruiken.

Wat als uw leverancier een ondeugdelijk product levert?

Hartstikke vervelend als uw leverancier een ondeugdelijk product aan u levert. Gelukkig kunt u meerdere maatregelen treffen om de leverancier aan te zetten tot alsnog een goed product leveren of om uw geld terug te krijgen. We leggen uit hoe.

Gelden de met de vorige eigenaren gemaakte afspraken nog wel?

Afspraken gelden in de regel alleen tussen degenen die de overeenkomst hebben gesloten. Toch zijn er mogelijkheden om met een overeenkomst of notariële akte rechten en plichten voor anderen dan de contractspartijen te creëren.

Garantie: wie betaalt de rekening van de monteur?

Wat als een product dat u gekocht heeft vlak na de aankoop kapot gaat? Wie draait er dan op voor de reparatiekosten? Wist u dat het zo kan zijn dat u zelf de rekening van de monteur moet betalen? Lees hoe u dit kunt voorkomen.

Verstandig belastingvrij schenken aan uw kind

Belastingvrij Schenken aan uw Kind is eenvoudig. Dit kan bv. door eenmalig geld te schenken voor een eigen koopwoning. Lees meer over de mogelijkheden.

Hoe kunt u uw duurovereenkomst opzeggen?

Duurovereenkomsten zijn meestal opzegbaar, maar erg onzeker. In dit artikel tips om een kostbare procedure te voorkomen.

Gezamenlijk eigendom verkopen, hoe kunt u dat het beste doen?

Iedere mede eigenaar is bevoegd om zijn of haar deel te verkopen en overdragen, maar kan dit niet zelfstandig doen. Maar wat nu als diegene geen toestemming geeft? Bent u dan in de lengte der jaren aan diegene verbonden? In dit artikel geven wij u duidelijkheid over een procedure om verdeling te vorderen.

6 tips om verjaring van uw vordering te voorkomen

Met een stuiting verjaring kunt u de verjaringstermijn onderbreken en verlengen. Zo kunt u als schuldeiser toch het verschuldigde bedrag van de schuldenaar innen.

Hoe komt een overeenkomst tot stand?

Van het aangaan van een langdurige samenwerking tot de koop van een pak melk in de supermarkt; u sluit dagelijks meer overeenkomsten dan waar u zich bewust van bent. Maar wat als u akkoord gaat met een aanbod, terwijl dat niet uw bedoeling is? De meest spraakmakende vergissing in het licht van het sluiten van overeenkomsten is u wellicht bekend: de deelnemer aan de Postcode Loterij Miljoenenjacht die een bod van € 125.000,- voor zijn koffer accepteerde door middel van een druk op de rode knop.

Controleer altijd wie vertegenwoordigingsbevoegd is

U kunt een overeenkomst met een vennootschap slechts sluiten met een persoon die bevoegd is namens de vennootschap op te treden. Het is daarom van groot belang te controleren welke personen dat zijn, alvorens u de overeenkomst sluit.

Nieuwe privacywetgeving 2018!

Per 25 mei 2018 geldt in Nederland dezelfde privacywetgeving als in de gehele Europese Unie. De huidige Wet bescherming persoonsgegevens wordt dan namelijk vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Let op: wettelijke betalingstermijn maximaal 60 dagen

Als mkb’er of zzp’er kunt u te maken krijgen met opdrachtgevers die lange betalingstermijnen hanteren waardoor u ook erg lang op uw geld moet wachten. Vaak wordt die termijn zelfs opgerekt tot 90 of zelfs 120 dagen terwijl u al wel kosten heeft moeten maken. Dit kan voor financiële problemen zorgen.

Uittreden VOF? Let op de gevaren!

Een vennootschap onder firma (vof) is een populaire ondernemingsvorm. Het is gemakkelijk op te richten – een schriftelijk contract is niet vereist – en er is geen minimaal startkapitaal nodig. Toch is het oppassen geblazen: de vof heeft geen rechtspersoonlijkheid.

Wat is dwaling? Hoe overeenkomst vernietigen of ontbinden?

Als ondernemer sluit u misschien wel dagelijks overeenkomsten: arbeidsovereenkomsten, koopovereenkomsten, huurovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten etc. In veruit de meeste gevallen gaat dit goed, er komt op papier te staan wat u en de andere partij hebben afgesproken. Het kan echter gebeuren dat ineens blijkt dat u wat anders hebt gekregen dan u dacht te zijn overeengekomen. Dit wordt dwaling genoemd. Een dergelijke overeenkomst kunt u onder bepaalde omstandigheden vernietigen. Wij leggen u graag uit hoe dit werkt.

Wat is verrekening?

Eerder schreven wij een artikel over ‘opschorting’: een juridisch middel dat gebruikt kan worden om financiële risico’s te beperken. Een ander middel om de financiële risico’s van uw onderneming te beperken is verrekening van vorderingen. Hier leest u wat dit precies is en hoe u dit moet doen.

Risicobeperking door opschorting: hoe werkt dat?

Ondernemen is risico’s nemen. Dat weet u als geen ander. Toch kunt u juridisch gezien het een en ander doen om financiële risico’s zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld door het opschorten van uw betalingsverplichtingen wanneer uw leveranciers u niet (volledig) leveren wat zij u beloofden. Lees hier hoe u kunt opschorten.

Een exclusieve licentie? De nieuwe Auteurscontractenrecht regels

Op grond van het auteursrecht heeft de maker van een werk - dat voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt – het uitsluitend recht om dat werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Veel makers houden zich echter niet bezig met de exploitatie van hun werken.

Alles over algemene voorwaarden bij consumententransacties

In ons artikel ‘5 tips voor het goed regelen van uw algemene voorwaarden’ las u welke regels gelden als u met een ander bedrijf een overeenkomst sluit en daarbij algemene voorwaarden gebruikt.

5 tips voor het goed regelen van algemene voorwaarden

Ik vind het zo’n gedoe! De meeste ondernemers willen weliswaar hun zaken goed regelen, maar zien met algemene voorwaarden door de bomen het bos niet meer. Geldt dat ook voor u?

Alles over de verjaringstermijn van een vordering

Het recht is een spel van nuances. Relativerende woorden als tenzij, mitsdien, voor zover en voorwaardelijk sieren het wetboek. Hoe anders is het met verjaring. Niets relativering. Zaak verjaard? Einde verhaal. Pats boem.

Huis verkocht: juich niet te vroeg

Indien u uw huis verkocht heeft is er in beginsel alle reden om te juichen in deze tijden waarin de woningmarkt op slot zit. Juich echter niet te vroeg want zelf na het verstrijken van de termijn van een financieringsvoorbehoud komt het steeds vaker voor dat kopers niet bij de notaris komen opdagen.

Het zal je maar overkomen: internetsmaad!

Ongetwijfeld hebt u ook wel eens uw naam of de naam van uw bedrijf als zoekterm in een zoekmachine op internet zoals Google ingevoerd. Zo niet, dan is het verstandig dit eens te doen. Steeds vaker levert dit namelijk een verontrustende uitkomst op en vragen benadeelden een advocaat hier iets aan te doen is. Het

We zijn u graag van dienst als u een rechtsbijstandverzekering heeft

Veel mensen met een rechtsbijstandverzekering denken dat zij geen vrije advocaatkeuze hebben. Regelmatig zijn rechtsbijstandverzekerden echter niet tevreden over de dienstverlening van hun rechtsbijstandverzekeraar. Gebrek aan nauwkeurigheid, betrokkenheid en kennis van het dossier vormen hierbij veelgehoorde klachten. Daarom gaat dit artikel over het recht om uw eigen advocaat te kiezen. Ook als u dus

Risico’s voor de afzender bij aangetekend versturen

In Nederland is een verklaring in een verzonden document pas geldig wanneer de geadresseerde deze ontvangen heeft. Dit heet de ontvangsttheorie. Daarom worden belangrijke documenten vaak per aangetekende post of koerier verzonden, maar ook dit is niet geheel zonder risico's.

Financiële compensatie voor vliegtuigpassagiers

Eerst het Icesave-schandaal en dan de as uit de vulkaan Eyjafjallajökull. IJsland bezorgt opnieuw de rest van Europa, in dit geval vooral het vliegverkeer, flinke kopzorgen. Een dergelijke gebeurtenis geeft aanleiding tot beantwoording van de vraag of en wanneer vliegtuigpassagiers in geval van vertraging en annulering aanspraak kunnen maken op een financiële vergoeding. Formele regelgeving

Toestemming van partner nodig bij aangaan van overeenkomsten?

In beginsel staat het een persoon vrij zelfstandig overeenkomsten aan te gaan. Als de betreffende persoon echter gehuwd is of een geregistreerd partnerschap is aangegaan, kan het aangaan van overeenkomsten ook consequenties hebben voor zijn/haar echtgenoot c.q. geregistreerd partner.

De kinderopvang nader bekeken

Ouders nemen voor hun kinderen kinderopvang af. Er zijn hierbij diverse vormen van kinderopvang te onderscheiden. In dit artikel zal kort worden ingegaan op de verschillende varianten van kinderopvang, waarbij onderscheid gemaakt zal worden tussen formele en informele opvang.

Ga naar de bovenkant