fbpx
expertise bernhaege
expertise bernhaege

Publicaties Privacyrecht

Advocatentaal: juridische termen leren begrijpen

Door |Artikelen, Publicaties, Publicaties Aansprakelijkheidsrecht, Publicaties Ambtenarenrecht, Publicaties Arbeidsrecht, Publicaties Auteursrecht, Publicaties Bedrijfsovernames, Publicaties Beslag- en executierecht, Publicaties Bestuursrecht, Publicaties Bouwrecht, Publicaties Burenrecht, Publicaties Burgerlijk procesrecht, Publicaties Echtscheidingsrecht, Publicaties Erfrecht, Publicaties Faillissementsrecht, Publicaties Financierings- / zekerhedenrecht, Publicaties Handelsnaamrecht, Publicaties Incasso, Publicaties Intellectueel eigendomsrecht, Publicaties Mediation, Publicaties Merkenrecht, Publicaties Ondernemingsrecht, Publicaties Privacyrecht, Publicaties Ruimtelijke ordening, Publicaties Verbintenissenrecht|

Juridische termen kunnen soms behoorlijk lastig te begrijpen zijn. Vandaar dat we op deze pagina een aantal begrippen uitleggen die wij als advocaten veel gebruiken.

Vallen blauwe AVG monsters u nog lastig tijdens de vakantieperiode?

Door |Artikelen, Publicaties, Publicaties Privacyrecht|

Per 25 mei 2018 trad de nieuwe privacywet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Dit had nogal wat gevolgen voor ondernemers betreffende vereisten waaraan moet worden voldaan. Deze hebben veel te maken met toestemming verwerking persoonsgegevens. Daarom mocht ik hierover in de maanden naar de inwerkingtreding toe de nodige presentaties verzorgen. Daarin gaf

Houdt u zich aan de AVG wat betreft het uitschrijven nieuwsbrief?

Door |Artikelen, Publicaties, Publicaties Privacyrecht|

Dankzij de AVG ligt er een grotere bewijslast op de verwerkersverantwoordelijken. Toestemming vragen om uw nieuwsbriefabonnees te blijven e-mailen moet aan bepaalde regels voldoen. Lees hier welke.

Mag een werkgever het e-mailverkeer van zijn werknemers controleren?

Door |Artikelen, Publicaties Arbeidsrecht, Publicaties Privacyrecht|

Het controleren van e-mailverkeer van medewerkers wordt regelmatig gedaan door werkgevers. Dat mag ook - maar wel alleen onder bepaalde voorwaarden. De Wet Bescherming Persoonsgegevens zorgt ervoor dat dit op zorgvuldige wijze gebeurt.

Register van verwerkingsactiviteiten onder nieuwe privacywet

Door |Artikelen, Publicaties, Publicaties Privacyrecht|

Op grond van de nieuwe privacy wet hebben ondernemingen een documentatieplicht om aan te tonen dat aan de AVG wordt voldaan. Daarom zullen de meeste organisaties een register van de verwerkingsactiviteiten moeten gaan bijhouden, ook wel het dataregister of verwerkingsregister genoemd. En dat geldt waarschijnlijk ook voor uw organisatie. Er is namelijk wel een uitzondering gemaakt voor verwerkingsverantwoordelijken met minder dan 250 personeelsleden.