fbpx
expertise bernhaege
expertise bernhaege

Publicaties Privacyrecht

Advocatentaal: juridische termen leren begrijpen

Juridische termen kunnen soms behoorlijk lastig te begrijpen zijn. Vandaar dat we op deze pagina een aantal begrippen uitleggen die wij als advocaten veel gebruiken.

Vallen blauwe AVG monsters u nog lastig tijdens de vakantieperiode?

Per 25 mei 2018 trad de nieuwe privacywet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Dit had nogal wat gevolgen voor ondernemers betreffende vereisten waaraan moet worden voldaan. Deze hebben veel te maken met toestemming verwerking persoonsgegevens. Daarom mocht ik hierover in de maanden naar de inwerkingtreding toe de nodige presentaties verzorgen. Daarin gaf

Houdt u zich aan de AVG wat betreft het uitschrijven nieuwsbrief?

Dankzij de AVG ligt er een grotere bewijslast op de verwerkersverantwoordelijken. Toestemming vragen om uw nieuwsbriefabonnees te blijven e-mailen moet aan bepaalde regels voldoen. Lees hier welke.

Mag een werkgever het e-mailverkeer van zijn werknemers controleren?

Het controleren van e-mailverkeer van medewerkers wordt regelmatig gedaan door werkgevers. Dat mag ook - maar wel alleen onder bepaalde voorwaarden. De Wet Bescherming Persoonsgegevens zorgt ervoor dat dit op zorgvuldige wijze gebeurt.

Register van verwerkingsactiviteiten onder nieuwe privacywet

Op grond van de nieuwe privacy wet hebben ondernemingen een documentatieplicht om aan te tonen dat aan de AVG wordt voldaan. Daarom zullen de meeste organisaties een register van de verwerkingsactiviteiten moeten gaan bijhouden, ook wel het dataregister of verwerkingsregister genoemd. En dat geldt waarschijnlijk ook voor uw organisatie. Er is namelijk wel een uitzondering gemaakt voor verwerkingsverantwoordelijken met minder dan 250 personeelsleden.

Kunt u voldoen aan een verzoek onder de nieuwe privacywet?

Een van de belangrijkste wijzigingen die met de invoering van de AVG wordt doorgevoerd zijn de uitgebreidere rechten van betrokkenen: personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt hebben bepaalde rechten die specifiek in de AVG zijn opgenomen.

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens!

25 mei 2018 is de nieuwe privacywet in werking gegaan. Op die datum werd de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarmee werd er een aantal veranderingen op het gebied van privacy doorgevoerd. Onder de AVG is het verwerken van persoonsgegevens alleen mogelijk als er tenminste één (van de zes)

Nieuwe privacywetgeving 2018!

Per 25 mei 2018 geldt in Nederland dezelfde privacywetgeving als in de gehele Europese Unie. De huidige Wet bescherming persoonsgegevens wordt dan namelijk vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Ga naar de bovenkant