fbpx
expertise bernhaege
expertise bernhaege

Publicaties Faillissementsrecht

Advocatentaal: juridische termen leren begrijpen

Juridische termen kunnen soms behoorlijk lastig te begrijpen zijn. Vandaar dat we op deze pagina een aantal begrippen uitleggen die wij als advocaten veel gebruiken.

Pre pack: werknemer is beschermd bij doorstart na faillissement

Bij een pre pack gaat de rechter over tot het benoemen van een “beoogd curator” die met goedkeuring van een “beoogd rechter-commissaris” voorafgaand aan het daadwerkelijke faillissement al een doorstart voorbereidt met veelal een afgeslankt personeelsbestand.

Omzetting van persoonlijk faillissement in een schuldsanering

De Faillissementswet biedt de schuldenaar die op eigen aangifte failliet is verklaard dan wel de schuldenaar van wie het faillissement door een derde is aangevraagd in bepaalde gevallen de mogelijkheid om zijn faillissement door de rechtbank om te laten zetten in een schuldsaneringstraject.

Een faillissementsaanvraag als incassomiddel inzetten?

U bent het zat. Ondanks alle tijd en energie die u heeft gestoken in het aanmanen en sommeren van uw debiteur blijft deze weigerachtig om aan zijn betalingsverplichting(en) te voldoen.

Bestuurder denk aan de deponeringsplicht

Met ingang van het jaar 2017 wordt de termijn voor het deponeren van de jaarrekening 2016 met een maand verkort. Als bestuurder is het erg belangrijk van deze wijzigingen kennis te nemen.

Zelf faillissement aanvragen: doen of niet?

U bent ondernemer en u wilt vooruit. U heeft een duidelijke visie en u ziet kansen in de markt. Maar wat als u dagelijks wordt overspoeld met rekeningen en aanmaningen? Als deurwaarders regelmatig op uw stoep staan en u het ene gat vult met het andere?

Bestuurdersaansprakelijkheid in de Flex-BV

Bent u bestuurder bent van een besloten vennootschap (BV)? Sinds de komst van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht oftewel de Flex-wet is er het nodige veranderd. Een BV oprichten is voortaan gemakkelijker. Het verplichte startkapitaal van 18.000 euro is immers sinds 1 oktober 2012 afgeschaft en er zijn meer mogelijkheden om een BV

We zijn u graag van dienst als u een rechtsbijstandverzekering heeft

Veel mensen met een rechtsbijstandverzekering denken dat zij geen vrije advocaatkeuze hebben. Regelmatig zijn rechtsbijstandverzekerden echter niet tevreden over de dienstverlening van hun rechtsbijstandverzekeraar. Gebrek aan nauwkeurigheid, betrokkenheid en kennis van het dossier vormen hierbij veelgehoorde klachten. Daarom gaat dit artikel over het recht om uw eigen advocaat te kiezen. Ook als u dus

Bestuurdersaansprakelijkheid in concernverhoudingen

Dit artikel gaat over de wereld van aansprakelijkheden binnen concernverhoudingen. Met concernverhoudingen wordt bedoeld een groep van vennootschappen (rechtspersonen) die organisatorisch met elkaar zijn verbonden en een economische eenheid vormen. Meestal staat in een dergelijke groep een moedermaatschappij aan het hoofd en vallen daaronder (één of meerdere) dochtermaatschappijen.

Van bestuurdersaansprakelijkheid naar een piercing in het recht?

Van bestuurdersaansprakelijkheid hebt u waarschijnlijk wel eens gehoord. Maar een piercing in het recht, lees ik dat goed zult u denken! Ja, dat leest u goed. De piercing die bedoeld wordt is die van de “corporate veil”. De letterlijke vertaling van “piercing” is doordringen. En de betekenis van “corporate veil” is juist gelegen in de sluier die bij concernverhoudingen ten opzichte van de dochtermaatschappij bovenliggende vennootschap (de moeder) is opgetrokken.

Ga naar de bovenkant