fbpx
expertise bernhaege
expertise bernhaege

Publicaties Faillissementsrecht

Advocatentaal: juridische termen leren begrijpen

Door |Artikelen, Publicaties, Publicaties Aansprakelijkheidsrecht, Publicaties Ambtenarenrecht, Publicaties Arbeidsrecht, Publicaties Auteursrecht, Publicaties Bedrijfsovernames, Publicaties Beslag- en executierecht, Publicaties Bestuursrecht, Publicaties Bouwrecht, Publicaties Burenrecht, Publicaties Burgerlijk procesrecht, Publicaties Echtscheidingsrecht, Publicaties Erfrecht, Publicaties Faillissementsrecht, Publicaties Financierings- / zekerhedenrecht, Publicaties Handelsnaamrecht, Publicaties Incasso, Publicaties Intellectueel eigendomsrecht, Publicaties Mediation, Publicaties Merkenrecht, Publicaties Ondernemingsrecht, Publicaties Privacyrecht, Publicaties Ruimtelijke ordening, Publicaties Verbintenissenrecht|

Juridische termen kunnen soms behoorlijk lastig te begrijpen zijn. Vandaar dat we op deze pagina een aantal begrippen uitleggen die wij als advocaten veel gebruiken.

Pre pack: werknemer is beschermd bij doorstart na faillissement

Door |Artikelen, Publicaties Arbeidsrecht, Publicaties Faillissementsrecht, Publicaties Ondernemingsrecht|

Bij een pre pack gaat de rechter over tot het benoemen van een “beoogd curator” die met goedkeuring van een “beoogd rechter-commissaris” voorafgaand aan het daadwerkelijke faillissement al een doorstart voorbereidt met veelal een afgeslankt personeelsbestand.

Omzetting van persoonlijk faillissement in een schuldsanering

Door |Artikelen, Publicaties, Publicaties Faillissementsrecht|

De Faillissementswet biedt de schuldenaar die op eigen aangifte failliet is verklaard dan wel de schuldenaar van wie het faillissement door een derde is aangevraagd in bepaalde gevallen de mogelijkheid om zijn faillissement door de rechtbank om te laten zetten in een schuldsaneringstraject.

Een faillissementsaanvraag als incassomiddel inzetten?

Door |Artikelen, Publicaties, Publicaties Faillissementsrecht, Publicaties Incasso|

U bent het zat. Ondanks alle tijd en energie die u heeft gestoken in het aanmanen en sommeren van uw debiteur blijft deze weigerachtig om aan zijn betalingsverplichting(en) te voldoen.

Bestuurder denk aan de deponeringsplicht

Door |Artikelen, Publicaties, Publicaties Faillissementsrecht, Publicaties Ondernemingsrecht|

Met ingang van het jaar 2017 wordt de termijn voor het deponeren van de jaarrekening 2016 met een maand verkort. Als bestuurder is het erg belangrijk van deze wijzigingen kennis te nemen.