fbpx
expertise bernhaege
expertise bernhaege

Publicaties Faillissementsrecht

Pre pack: werknemer is beschermd bij doorstart na faillissement

By |Artikelen, Publicaties Arbeidsrecht, Publicaties Faillissementsrecht, Publicaties Ondernemingsrecht|

Bij een pre pack gaat de rechter over tot het benoemen van een “beoogd curator” die met goedkeuring van een “beoogd rechter-commissaris” voorafgaand aan het daadwerkelijke faillissement al een doorstart voorbereidt met veelal een afgeslankt personeelsbestand.

Omzetting van persoonlijk faillissement in een schuldsanering

By |Artikelen, Publicaties, Publicaties Faillissementsrecht|

De Faillissementswet biedt de schuldenaar die op eigen aangifte failliet is verklaard dan wel de schuldenaar van wie het faillissement door een derde is aangevraagd in bepaalde gevallen de mogelijkheid om zijn faillissement door de rechtbank om te laten zetten in een schuldsaneringstraject.

Faillissementsaanvraag als incassomiddel inzetten?

By |Artikelen, Publicaties, Publicaties Faillissementsrecht, Publicaties Incasso|

U bent het zat. Ondanks alle tijd en energie die u heeft gestoken in het aanmanen en sommeren van uw debiteur blijft deze weigerachtig om aan zijn betalingsverplichting(en) te voldoen.

Bestuurder denk aan de deponeringsplicht

By |Artikelen, Publicaties, Publicaties Faillissementsrecht, Publicaties Ondernemingsrecht|

Met ingang van het jaar 2017 wordt de termijn voor het deponeren van de jaarrekening 2016 met een maand verkort. Als bestuurder is het erg belangrijk van deze wijzigingen kennis te nemen.

Zelf faillissement aanvragen: doen of niet?

By |Artikelen, Publicaties, Publicaties Faillissementsrecht|

U bent ondernemer en u wilt vooruit. U heeft een duidelijke visie en u ziet kansen in de markt. Maar wat als u dagelijks wordt overspoeld met rekeningen en aanmaningen? Als deurwaarders regelmatig op uw stoep staan en u het ene gat vult met het andere?