fbpx
expertise bernhaege
expertise bernhaege

Publicaties Faillissementsrecht

Advocatentaal: juridische termen leren begrijpen

Juridische termen kunnen soms behoorlijk lastig te begrijpen zijn. Vandaar dat we op deze pagina een aantal begrippen uitleggen die wij als advocaten veel gebruiken.

Pre pack: werknemer is beschermd bij doorstart na faillissement

Bij een pre pack gaat de rechter over tot het benoemen van een “beoogd curator” die met goedkeuring van een “beoogd rechter-commissaris” voorafgaand aan het daadwerkelijke faillissement al een doorstart voorbereidt met veelal een afgeslankt personeelsbestand.

Omzetting van persoonlijk faillissement in een schuldsanering

De Faillissementswet biedt de schuldenaar die op eigen aangifte failliet is verklaard dan wel de schuldenaar van wie het faillissement door een derde is aangevraagd in bepaalde gevallen de mogelijkheid om zijn faillissement door de rechtbank om te laten zetten in een schuldsaneringstraject.

Een faillissementsaanvraag als incassomiddel inzetten?

U bent het zat. Ondanks alle tijd en energie die u heeft gestoken in het aanmanen en sommeren van uw debiteur blijft deze weigerachtig om aan zijn betalingsverplichting(en) te voldoen.

Bestuurder denk aan de deponeringsplicht

Met ingang van het jaar 2017 wordt de termijn voor het deponeren van de jaarrekening 2016 met een maand verkort. Als bestuurder is het erg belangrijk van deze wijzigingen kennis te nemen.

Go to Top