fbpx
expertise bernhaege
expertise bernhaege

Publicaties Echtscheidingsrecht

Hoe begint en verloopt een echtscheidingsprocedure?

Dit artikel gaat in op het verloop van een echtscheidingsprocedure en de veelgestelde vraag: hoe lang duurt een scheiding?

Nieuwe Wet Pensioenverdeling bij scheiding

De Nieuwe Wet Pensioenverdeling bij Scheiding die 1 januari 2022 ingaat brengt wijzigingen met zich mee. Welke leest u in deze blog.

Mag een ouder het spaargeld van zijn of haar kind gebruiken?

Binnen onze praktijk krijgen wij regelmatig de vraag of ouders het spaargeld van hun kinderen mogen gebruiken. We geven hierop antwoord in deze blog en illustreren dit m.b.v. een uitspraak van de kantonrechter.

Alimentatie en het coronavirus; wat zijn de gevolgen?

De financiële gevolgen van het coronavirus laten zich ook gelden door lagere inkomsten. Wat nu als u alimentatie moet betalen aan uw ex-partner? We adviseren over dergelijke situaties in deze blog.

Waar verblijven de kinderen bij een lockdown?

Er zijn in Nederland veel kinderen met gescheiden ouders die over en weer bij de ene dan wel de andere ouder verblijven. Wat is nu geldend in geval van een lockdown? Waar verblijven de kinderen dan?

Wat houdt de wet herziening partneralimentatie 2020 in?

Per januari 2020 geldt de Wet herziening partneralimentatie. Een direct gevolg van deze wet is dat de maximale duur van partneralimentatie van 12 naar 5 jaar ingekort. Desondanks zijn hierop een aantal uitzonderingen.

Belangrijke uitspraak Hoge Raad over vergoedingsrecht

Bij echtscheidingszaken kwamen geregeld vragen naar boven over het vergoedingsrecht wanneer een van de echtgenoten privévermogen geïnvesteerd had. Na veel onduidelijkheid heeft de Hoge Raad hierover een uitspraak gedaan waar u hier meer over kunt lezen.

Advocatentaal: juridische termen leren begrijpen

Juridische termen kunnen soms behoorlijk lastig te begrijpen zijn. Vandaar dat we op deze pagina een aantal begrippen uitleggen die wij als advocaten veel gebruiken.

De rechten van het kind bij echtscheiding

Dat kinderen zelf mogen kiezen bij welke ouder ze gaan wonen na een scheiding is een veelvoorkomend misverstand. Kinderen mogen echter wel hun stem laten horen bij de rechter vanaf 12 jaar oud. We leggen uit hoe dit precies werkt.

Wat is ouderverstoting en wat kunt u eraan doen?

Bij ouderverstoting belemmert een van de gescheiden ouders de andere het contact met de kinderen. Een ernstige zaak, omdat het ook schadelijk is voor de kinderen. In deze blog vertellen we er meer over en leggen we uit wat u eraan kunt doen.

Houvast voor scheidende ouders: doe de checklist scheiden

Scheiden is een moeilijk en emotioneel proces wat u hopelijk nooit meer dan één keer meemaakt. Vanwege alle emoties is het lastig om alle zaken goed te regelen. Lees onze blog voor houvast en een link naar een checklist scheiden.

De bijzondere curator in Jeugdzaken

In situaties waarbij uw kind en u het niet eens zijn, kan er een Bijzondere Curator benoemd worden om de belangen van de minderjarige te vertegenwoordigen.

De bijzondere curator in afstammingskwesties

De Bijzondere Curator in Afstammingskwesties behartigt de belangen van het minderjarige kind in zaken waar het draait om afstamming. Lees wat deze curator doet en hoe deze benoemd wordt.

Is een gebruiksvergoeding koopwoning verplicht bij een scheiding?

Wanneer een echtpaar gaat scheiden en samen een huis bezit, kan het zijn dat een van hen in deze woning blijft wonen. Het kan dan zijn dat deze persoon aan zijn of haar ex-partner een gebruiksvergoeding koopwoning betalen moet. Lees wanneer dit zo is.

Indexering alimentatie 2019 bekend

De Indexering Alimentatie 2019 is inmiddels bekend. Moet u kinder- of partneralimentatie betalen? Gebruik dan deze rekentool om te bereken hoeveel u in 2019 moet betalen en houd hierbij rekening met vooruitbetalen.

Ontslagvergoeding: samen delen bij echtscheiding?

Bij een lang dienstverband kunnen ontslagvergoedingen flinke bedragen zijn. Daarom zijn deze bedragen vaak onderwerp van discussie tijdens echtscheidingen. Wanneer deelt de echtgenoot mee in dit bedrag?

Herinvoering van de 10 procent regeling voor ex partners

De komst van het nieuwe jaar brengt ons meer dan goede voornemens: per 1 januari 2018 is de 10% regeling voor ex-partners heringevoerd. Wanneer u gedurende het jaar van uw partner scheidt, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de toeslagen die u ontvangt.

Beslissingsrecht kind over verblijfplaats na echtscheiding?

Wanneer u voornemens bent te gaan scheiden, komt er een hoop op u af. Er moeten veel afspraken gemaakt worden en belangrijke beslissingen genomen worden. Wanneer er kinderen bij de echtscheiding betrokken zijn, moet onder andere worden bepaald bij welke ouder het kind (hoofdzakelijk) gaan wonen. Dat is vaak een lastige beslissing. Maar wie hakt uiteindelijk de knoop door?

Toestemming reizen kind geregeld?

Nog een paar weken en de grote vakantie barst weer los. Lekker op vakantie in eigen land of over de grens. Schiphol heeft al aangekondigd dat zij dit jaar nog strenger zullen controleren wanneer gereisd wordt met minderjarige kinderen. Gecheckt wordt of diegene die met de kinderen reist hiertoe bevoegd is en of diegene wel toestemming heeft van de andere ouder belast met het gezag. Dit laatste is een maatregel om kinderontvoering zoveel als mogelijk tegen te gaan.

Beperkte gemeenschap van goederen bij scheiding

Bij de Eerste Kamer is op dit moment een wetsvoorstel aanhangig dat grote gevolgen heeft voor de gemeenschap van goederen. De regel dat bij een echtscheiding in beginsel alle baten en lasten dienen te worden gedeeld door tweeën, zal bij inwerkingtreding van die wet (vermoedelijk in 2017) op de schop gaan met als gevolg dat de beperkte gemeenschap van goederen de nieuwe standaard in het huwelijksvermogensrecht wordt.

Indexering van de partner- en kinderalimentatie voor 2016!

Op onze website publiceerden wij al eerder artikelen over partner- en kinderalimentatie. Zo kwamen onderwerpen als draagkracht en behoefte, het berekenen van kinderalimentatie en de plicht tot het betalen van partneralimentatie aan de orde.

Nieuwe regels berekenen kinderalimentatie

U betaalt of ontvangt kinderalimentatie. Het kan u dan ook niet zijn ontgaan dat de laatste tijd veel te doen is over het berekenen van de kinderalimentatie.

Overlegscheiden, is dat iets voor ons?

Er bestaan verschillende vormen hoe een scheiding of beëindiging van een samenleving kunnen verlopen. Zo wordt een vechtscheiding gekenmerkt door een juridische strijd waarin over allerlei zaken door de aanstaande ex-partners gevochten wordt.

Belangrijke wijzigingen kinderalimentatie

Een scheiding is een emotionele gebeurtenis. Tegelijkertijd krijgt u te maken met allerlei vragen: hoe ziet mijn toekomst eruit? Wat is het beste voor mijn kind(eren)? Maar ook op financieel gebied zal het nodige veranderen. De politiek is geruime tijd bezig geweest om de regels inzake kinderalimentatie te wijzigen en daarmee ook te vereenvoudigen.

We zijn u graag van dienst als u een rechtsbijstandverzekering heeft

Veel mensen met een rechtsbijstandverzekering denken dat zij geen vrije advocaatkeuze hebben. Regelmatig zijn rechtsbijstandverzekerden echter niet tevreden over de dienstverlening van hun rechtsbijstandverzekeraar. Gebrek aan nauwkeurigheid, betrokkenheid en kennis van het dossier vormen hierbij veelgehoorde klachten. Daarom gaat dit artikel over het recht om uw eigen advocaat te kiezen. Ook als u dus

Einde partneralimentatie bij nieuwe relatie?

Tijdens het huwelijk zijn echtgenoten onderhoudsplichtig tegenover elkaar. Dit stopt in principe bij echtscheiding. Er kan evenwel een onderhoudsverplichting blijven bestaan.

Echtscheiding op gemeenschappelijke basis

Dit artikel gaat nader in op het ‘fenomeen’ de echtscheiding op gemeenschappelijke basis en de bijbehorende Gedragsregels voor advocaten en beschrijft in grote lijnen de echtscheidingprocedure.

Ga naar de bovenkant